Archiv autora: Daniel Šulák

MAGNA MYSTERIA

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na již tradiční adventní koncert vokálního sdružení MAGNA MYSTERIA z Otrokovic, který proběhne ve čtvrtek 6. prosince od 19.00 hodin ve freskovém sále v 1. patře Muzejního a galerijního centra.

V rámci letošního programu zazní písně z celé Evropy, jejichž hlavním motivem jsou jesličky, v nichž leží malé dítě. Dalo by se říct, že to jsou adventní písně stejně jako ukolébavky.

Přijďte se zasnít a nabrat Vánoční atmosféru.

ZLÍNSKÝ KRAJ PODPOŘIL PAMÁTKU NA KELEČSKU

Vlastníci památek mají možnost čerpat od Zlínského kraje finance na jejich rekonstrukce. Finanční příspěvek mohou využít majitelé nejen na objekty chráněné památkovou péčí jako kulturní památky, ale dotace se vztahuje také na stavby, které nesou určité historické nebo architektonické hodnoty ve svém místě nebo regionu, přičemž nejsou oficiálně chráněny. Podmínkou příspěvku je však záměr vlastníka, který ctí původní hodnoty stavby a při rekonstrukci se snaží uplatnit tradiční stavební postupy. Z této dotace čerpají zejména farnosti a obce na sakrální památky jako kostely, kaple, sochy nebo kříže, stejně tak podporovány také objekty lidové architektury.

V rámci uvedené dotace byly podpořeny některé práce na zemědělské usedlosti v Babicích u Kelče čp. 7, která je jednou z posledních dřevěných objektů na Kelečsku i v širším podhorském regionu. Její roubená světnice je datována do roku 1833 a nezaměnitelné historické hodnoty mají také další konstrukce. V roce 2018 byla díky zkušenému řemeslníkovi provedena na obytné části obnova historických vstupních a vnitřních dveří z počátku 20. století a kastlových oken z poloviny 20. století původními nátěry olejovými barvami. Proběhla také oprava masivního komína nad přestavěnou černou kuchyní z 19. století a vyrobena kopie komínové hlavy z období 1. republiky. Nad zadními chlévy pro býky byla sanována valená klenba z počátku 20. století. Právě tyto práce byly spolufinancovány Zlínským krajem z PROGRAMU NA PODPORU STAVEBNÍ OBNOVY A RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU (KUL03-18). Více informací o programu najdete na webových stránkách Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/.

SVĚTLO VÁNOC

Vánoční výstava v zámku Lešná u Valašského Meziříčí opět představí skleněné ozdoby výrobního družstva Irisa.

Historické interiéry zámku oživí skleněná krása originálních baněk Irisa a vitráže od manželů Ruskových. Expozici doplní betlémy z kostelů v blízkém okolí, ale i z Vysočiny.

Výstavu můžete navštívit až do 16. prosince.

PRŮVOD SVĚTÝLEK

 I letos se v zámku Lešná u Valašského Meziříčí koná tradiční večerní průvod světýlek.

V pátek 23. listopadu se návštěvníci sejdou v 17 hodin před zámkem a vydají se po klikatých světlem lemovaných cestách zámeckého parku, které je dovedou zpět před zámek. Tam bude čekat tajuplná postava adventu se svým příběhem.

Nezapomeňte si vzít své lampiony!

Akce skončí nejpozději v 19 hodin.

ADVENTNÍ DÍLNY

Připravte se s námi na advent. V zámku Lešná u Valašského Meziříčí se konají adventní dílny, ve kterých si můžete vyrobit originální vánoční dekorace.

Tvořivé dílny budou probíhat od 24. listopadu každou sobotu až do 15. prosince. Nejdříve si návštěvníci zhotoví adventní věnce a svícny s květinářkou Alenou Horákovou. Další sobotu Vás čeká zdobení skleněných baněk Irisa a třetí týden je na programu výroba skleněných mozaik se Sklářskou školou z Valašského Meziříčí. Poslední sobotu se můžete těšit na ukázku odlévání olova, pouštění lodiček a jiné zvyky.

Dílny jsou vždy od 13 do 16 hodin.

Kontaktní osoba: Ing. Alena Lysá – kastelánka, tel.: 734 420 009, e-mail: zamek.lesna@muzeumvalassko.cz, www.muzeumvalassko.cz

PRVOREPUBLIKOVÉ VÁNOCE U SEILERNŮ

Muzeum regionu Valašsko, p. o. zve do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na odpoledne plné tvořivých aktivit, dobrého jídla a pití a bohatý program.

Přivítejte s námi adventní čas. V zámku Kinských prožijete slavnostní atmosféru jako za první republiky. Těšit se můžete na soutěžní klání v pletení vánoček, netradiční prohlídku zámeckých pokojů nebo setkání s hraběcí rodinou. Chybět nebude ani malý vánoční jarmark, malování a foukání baněk, pekařská dílna či výroba svíček. O hudební doprovod se postará Cimbálová muzika Bača.

Využijte tuto příležitost a rozlučte se se zámkem, který čeká v příštím roce rekonstrukce a bude tak pro veřejnost uzavřen.

Akce se koná v neděli 25. listopadu od 14 do 17 hodin.

VALAŠSKÁ KRAJINA

Muzeum regionu Valašsko, p. o. zve do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na novou výstavu vítězných snímků fotografické soutěže.

Krásu beskydské krajiny i život zdejších lidí zachytily objektivy účastníků 16. ročníku soutěže. Do fotografického klání se zapojilo celkem 92 autorů s 242 snímky. Fotografie byly zařazeny do čtyř okruhů – Lidé, Krajina, nová kategorie Pastviny v Beskydech a Junior pro začínající fotografy do 16 let.

Hlavním pořadatelem je ČSOP Salamandr, spolupořadateli jsou ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu, AOPK ČR – Správa CHKO Beskydy, obec Velké Karlovice a Karlovské muzeum.

Výstava se koná od 1. listopadu do 31. prosince.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA ZÁMKU

Užijte si podzimní prázdniny v muzeu! V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí je pro rodiny s dětmi připraven bohatý program.

Návštěvníci zámku si mohou od 29. do 30. října vyrobit originální dekorace. V pondělí vytvoříme zápichy se zvířecími motivy a v úterý se pustíme do výroby Slime slizu a přírodních dekorací.

Vstupné je 50 Kč, na výstavy Ať žije republika a Konopí – minulosti i budoucnost můžete využít zvýhodněné vstupné 20 Kč.

Akce se koná vždy od 9 do 16 hodin.

Vernisáž výstavy 100

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy 100, která proběhne v pondělí 15. října v 15.00 hodin v přízemí Muzejního a galerijního centra v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Výstava tvorby žáků  MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí nám připomíná stoleté výročí vzniku samostatného Československého státu a odkaz jeho nejvýznamnější osobnosti – Tomáše Garrigua Masaryka. Multimediální výstava prezentuje malby, kresby, video a floristickou tvorbu zajímavým, neotřelým a inspirujícím pohledem s odkazem na region Valašska.

Jedná se o vyústění projektu Po stopách demokracie, který vyhlásilo Česko-polské fórum za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky, v němž škola navázala spolupráci s polskou školou pro neslyšící v Krakově.

FESTIVAL PTACTVA 2018

Muzeum regionu Valašsko, p. o. zve v neděli 7. října na exkurzi na Choryňské a Hustopečské rybníky, která se koná v rámci celoevropského Festivalu ptactva.

Letošní 25. ročník evropského Festivalu ptactva je kampaní mezinárodní organizace na ochranu ptáků BirdLife International, která má za cíl upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, jež ptáky na jejich cestách mohou potkat. Česká společnost ornitologická se k pravidelnému pořádání Festivalu přidala od roku 1994. Během vycházek zaznamenávají ornitologové počty pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorované druhy a další zajímavosti.

Nedělní exkurzi povede Karel Pavelka z Muzea regionu Valašsko a Slezské společnosti ornitologické. Akce bude probíhat za každého počasí, vezměte si s sebou pláštěnku nebo deštník a dobrou obuv. Začátek je v 8:00 hodin, předpokládané ukončení kolem 15:00 hodin.

Na začátku exkurze budeme pozorovat ptáky ve Lhotce nad Bečvou a v jejím okolí. Následovat bude pěší posun přes les Obora, Choryňské a Hustopečské rybníky na nádraží v Hustopečích nad Bečvou. Na Choryňských rybnících proběhne ukázka odchytu a kroužkování ptáků, budou přehrány hlasové projevy některých druhů. Při dostatku času se podíváme i na Bečvu u Kladerub. Účastníci se mohou těšit na pozorování alespoň 500 jedinců a minimálně 40 druhů ptáků. S velkou pravděpodobností spatříme i majestátního orla mořského nebo severskou kachnu morčáka velkého,“ popisuje trasu RNDr. Karel Pavelka.