Archiv pro rubriku: Branky

Informační zastavení č. 33 Branky – historie zámku

Branky jsou poprvé v pramenech připomínány roku 1270, vznikly však pravděpodobně již dříve a jejich jméno se také mohlo odkazovat na existenci vojenské hlídky při zemské bráně. Již první majitelé obce užívali predikátu „z Branek“ a sídlili buď na tvrzi stávající na místě dnešního tzv. Starého zámku, či na nedaleké lokalitě Kopec. Jedním z majitelů bráneckého manství byl i rytíř Jan Žernovský ze Žernoví, pohřbený ve valašskomeziříčského kostele Nejsvětější Trojice, který dle pověsti založil jako dík za svou zázračnou záchranu bílou holubicí (Duchem svatým).
Barokní zámek v centru obce byl vybudován počátkem 18. století, v historizujícím stylu pak přestavěn v 80. letech 19. století. Na zámeckou budovu navazuje přírodně-krajinářský park. Nedaleký farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie byl vystavěn v klasicistním stylu v 80. letech 18. století, před západní fasádou jeho lodi stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1734. Součástí areálu kostela je dále i patrová fara z roku 1791 a kamenný krucifix z poloviny 19. století.

Informační zastavení č. 33 Branky – historie zámku