Archiv pro rubriku: Choryně

Informační zastavení č. 35 Lhota u Choryně

Název obce Lhota u Choryně odkazuje, stejně jako v případě celé řady vesnic stejného názvu v České republice, k jejímu vzniku v době vrcholné kolonizace. Je odvozen od slova lhóta, čili lhůta, po kterou byli obyvatelé obce osvobozeni od placení daní. Ač se přídomek Lhoty u Choryně v průběhu staletí měnil (např. Mikulášova, Prostřední), obec vždy patřila k choryňskému lénu. Jihozápadně od Lhoty u Choryně, na kopci Vystrkovská Strážka, se nacházela koncem 14. století poprvé připomínaná ves Drozdova Lhota, která v 17. století zpustla a na jejím místě zůstal do dnešních dní jen dvůr Vystrkov (nebo též Lhotsko, Lhotský dvůr). Statek prošel v 1. polovině 19. století kompletní rekonstrukcí, socialistické hospodaření po roce 1948 jej však počátkem 80. let přivedlo k vydání demoličního výměru. Pro nedostatek financí od něj bylo upuštěno, zdevastovaný statek se dostal do soukromého vlastnictví, je postupně rekonstruován a zaměřuje se nyní především na chov koní, agroturistiku a environmentální programy. Nedaleko od farmy se nachází oblíbené lokální poutní místo – kamenný krucifix z roku 1931.
V horní části obce nalezneme kapli Panny Marie z poloviny 19. století, uprostřed obce pak kamenný kříž.

Informační zastavení č. 35 Lhota u Choryně

Informační zastavení č. 20 Choryně

Asi 100 metrů východně od mostu nalezneme v zářezu řeky Bečvy několikametrový skalní výchoz slepenců s kameny pískovců, křemene a vápenců. Valouny vápenců často obsahují zkameněliny, která je jurského (druhohorninového) stáří. Nacházíme zde mlže, korály a ramenonožce. Odkryv vznikl za povodně v roce 1997 a patří k velmi hodnotným a zároveň nejmladším paleontologickým nálezům v okrese.
Významnou kulturní památkou obce je původní středověká tvrz, přestavěná v 16. století na renesanční zámek pevnostního charakteru s vodním příkopem. Roku 1882 v objektu vznikl klášter kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Po zákazu veřejného působení církevních řádů v padesátých letech zde byla tato komunita zachována jako sociální domov důchodkyň – řádových sester. Poslední řádové sestry, věnující se původně službě nemocným, výchově řeholního dorostu a učitelské činnosti ve školách i sirotčincích, bývalý zámeček opustily roku 2004. Dnes je zde výchovný a sociální církevní institut Krista Velekněze provozující domov pro seniory Panny Marie Královny.
Nad obcí západně, na levém údolním úbočí na vrcholku Choryňská Stráž nalezneme osmihektarovou stejnojmennou přírodní památku tvořenou tradičním historickým sadem s výskytem orchidejí. Roste zde např. vstavač kukačka či vstavač mužský. Najdeme tu také motýla otakárka fenyklového, ptáky krutihlava obecného, žluvu hajní, nebo ťuhýka obecného.
Z dalších památek nelze opomenout výklenkovou kapličku u domu čp. 45 na návsi či naproti zámku stojící farní kostel sv. Barbory z 80. let 18. století.

Informační zastavení č. 20 Choryně