Archiv pro rubriku: Jarcová

Informační zastavení č. 12. JARCOVÁ

Obec Jarcová se poprvé připomíná r. 1392 jako Jarcova Lhota. Dnešní název se používá od roku 1505 a nyní má obec bezmála osm set obyvatel. Symbolem a také nejvýznamnějším objektem vesnice je nad obcí osamoceně stojící 8 m vysoký geomorfologický skalní útvar Jarcovská kula. Skála je tvořena kruhovým pískovcem a drobnozrnnými slepenci ve velmi dobře viditelných vrstvách. Objekt vznikldlouhodobým selektivním zvětráváním spolu s větrnou a dešťovou erozí. V jeho blízkosti stál obdobný skalní objekt, který byl počátkem 20. století rozstřílen na stavební kámen. Jarcovská kula je pro obec Jarcová natolik příznačná, že její vyobrazení nalezneme už v obecní pečeti z roku 1830. Je pozoruhodné, že k této skále, stejně jako k Medůvce nad protějším Brňovem i Čertovu kameni v blízké Loučce se vztahuje pověst, která hovoří o skalách poztrácených čerty po předčasném zakokrhání, když budovali během noci Čertovy skály v Lidečku, aby obrátili tok říčky Senice. To si dala jako podmínku potencionální čertova „nevěsta“. Před pekelnou svatbou ji zachránila moudrá valašská stařenka, která jako jediná svého kohouta neprodala bohatě platícím čertům převlečeným za kupce, když v celém kraji kohouty skupovali. K Jarcovské kuli se dostanete po modré turistické značce i s kolem.