Archiv pro rubriku: Kunovice

Informační zastavení č. 28 Obec Kunovice

Obec se poprvé v pramenech připomíná v 15. století, o dvě staletí později byla, podobně jako řada ostatních vesnic kelečského panství, v průběhu třicetileté války mnohokrát vydrancována. Jižně od obce se nachází vrch Kunovická hůrka (587 m n. m.) s hradiskem lidu kultury popelnicových polí. Osídlení lokality se dle nálezů keramiky datuje do slezské fáze kultury lužických popelnicových polí z pozdní doby bronzové, která se formovala ve 14. století př. n. l.
Významná mokřadní a botanická lokalita je Světlíkov – jižně nad obcí, kde se dostaneme po naučné stezce Prof.Dr. Rudolfa Haši, jehož rodný dům je blízko nádraží. Vidět zde můžeme některé orchideje – např. prstnatec májový nebo mečík střechovitý. Nad krajinou zahlédneme vzácně krkavce velkého nebo v obci hnízdícího čápa bílého, v lese výra velkého. Na lukách lze vidět třeba otakárka fenyklového. Od podzimu 2010 na Kunovické hůrce naleznete i dřevěnou rozhlednu, která je jedním ze zastavení naučné stezky.
Ze zajímavých památek nacházejících se na území obce stojí za zmínku barokní skulptura Madony s dítětem, situovaná u kaple na místním hřbitově. Samotná hřbitovní kaple Božského srdce Páně pochází z roku 1892, cestou do Loučky nelze minout kapličku sv. Anny.
Památný dub najdeme hned u nádraží.
Obec leží na okraji Přírodního parku Hostýnské vrchy protkaného spoustou cyklotras a turistických stezek.

Informační zastavení č. 28 Obec Kunovice

Informační zastavení č. 27 Kunovice

Nejznámějším kunovickým rodákem je prof. Rudolf Haša (1881–1963), syn zdejšího řídícího učitele. Po absolvování valašskomeziříčského gymnázia jej láska k přírodním vědám přivedla ke studiu lesnictví na Vysoké škole zemědělské ve Vídni. Krátce po vzniku samostatného Československa byl jmenován profesorem a začal působit na Vysoké škole zemědělské v Brně, se kterou se posléze pojí jeho další profesní kariéra. Pro nepřízeň totalitního režimu byl nucen svá díla (věnovaná převážně lesnictví a myslivosti) vydávat v zahraničí. Pro svou rodnou obec Kunovice získal od arcibiskupského velkostatku lesy Sikorce a Dobroníž. Na jeho paměť byla v obci vybudována v roce 2010 i naučná stezka nesoucí jeho jméno. Návštěvníky seznamuje ve dvanácti zastaveních s historií, kulturou a přírodou obce.
Významnými sakrálními památkami u okrajů obce směrem na Kelč a Babice jsou kamenné kříže z 18. století. Každý z nich je olemován skupinou lip, které byly sice v minulosti poněkud necitelně ořezány ale svou přítomností v blízkosti památky z 18. století vytváří velmi cennou krajinnou dominantu a jsou ze zákona chráněným krajinným prvkem. Na obzoru spatříme rozhlednu na největším z vrcholků Hostýnských vrchů – Kelečském Javorníku (865 m. n. m.) ke které se dostaneme po zelené značce z blízkého nádraží v Rajnochovicích. Trasa vede kolem pozůstatků dvou středověkých hradů – Zubříče a Šamburku.

Informační zastavení č. 27 Kunovice