Archiv pro rubriku: Oznice

Informační zastavení č. 40 Oznice – památné lípy

Významnou dominantou obce jsou tyto tři lípy s drobnou sakrální památkou. Protože obec nemá kostel a formálně patří tam, kde je to (pěšky) do kostela nejblíž, to je do Branek, schází se po léta věřící u příležitosti církevních svátků u těchto tří památných lip. Rovněž se zde konají i svatby. Vydáme-li se po červené značce na východ, narazíme po asi 1,5 kilometru na pomník rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. Pomník zde byl instalován v roce 1898 u příležitosti 50. výročí panování Františka Josefa I. na připomínku jeho pobytu zde v roce 1897, kdy z pozorovatelny tady zřízené řídil manévry rakouské armády zasahující až k Příboru.
Lípy jsou vyhlášené památnými stromy a kuriózní je, že stojí ve skutečnosti na úplném konci katastru Police, jež dosahuje až sem.

Informační zastavení č. 40 Oznice – památné lípy

Informační zastavení č. 39 Oznice – zvonice

Památkově chráněná zvonice na Oznici je neobvyklá především dvěma zvony, z nichž jeden je datován rokem 1737. Na horském hřebeni Na Pasekách mezi Oznicí a Brankami se nachází pomník císaře Františka Josefa I. Pomník byl vystavěn na místě, odkud císař sledoval vojenské manévry v roce 1898.
Jiný z pomníčků, v lokalitě U Lipky, připomíná místo setkávání zdejšího hajného Františka Redla s budoucím prvním československým prezidentem T. G. Masarykem v létě roku 1905. V místě jejich schůzek hajný lípu zasadil až později, pomník samotný zde byl odhalen roku 1997.
Kouzlu dávné pasekářské kolonizace, která stojí za znovuosídlením Oznice, podlehnete při pěších i cyklistických toulkách po hřebenech okolních kopců, ať už směrem na Lázy, nebo nedalekou Mikulůvku. Jednotlivé paseky, vznikající od 17. století vydělováním z původních usedlostí, odtud budete mít jako na dlani.

Informační zastavení č. 39 Oznice – zvonice

Informační zastavení č. 38 Oznice – centrum obce

Ves Oznice byla pravděpodobně založena ve 13. či 14. století jako součást léna nedalekého hradu Arnoltovice nad Poličnou. V pramenech se o ní objevují poslední zmínky v 16. století, poté zanikla. Znovu osídlena byla až v 17. století v souvislosti s pasekářskou kolonizací zdejšího kraje a pojmenována byla nikoliv jako Oznice, ale Nová Ves (Neudorf).
Ač se obyvatelé jak původní vsi Oznice, tak nově osazené Nové Vsi živili většinu svých dějin zemědělstvím, v 19. století se zde nebývale rozmohla i domácká výroba, především vyplétaných sedadel a opěradel pro továrny na ohýbaný nábytek na Vsetíně.
V lese nad obcí se nachází zahloubený partyzánský bunkr s pamětní deskou připomínající zde padlého partyzána Augustina Bártka – jeho jméno figuruje spolu se jmény dalších padlých partyzánů, Ivana Snitka a Alexandra Jursanova, i na pomníku u budovy obecního úřadu v centru obce.

Informační zastavení č. 38 Oznice – centrum obce