Archiv pro rubriku: Podolí

Informační zastavení č. 30 Podolí

Středověké založení obce Podolí se promítá i do jejího názvu – znamená „ves ležící v údolí“ – a též se rozkládá po obou březích potoka Loučka. Na návsi stojí dřevěná roubená zvonička, v roce 1995 přenesena na původní místo a zrekonstruována (se zvonem z konce 18. století), nedaleko od ní, taktéž na návsi, pak kamenný kříž s vročením „1912“. Nejznámějším zdejším rodákem je Josef Hapka (1912–1987), akademický malíř a otec hudebního skladatele Petra Hapky.
V okolí obce i nad ní můžete zahlédnout čápa černého, krkavce velkého nebo čápa bílého.
Západně od obce je v lese na kótě 605 m. n. m. vrcholek Hradiště, kde byla v raném středověku tvrz využívající k opevnění terénních nerovností, velkých kamenů a dřevěného roubeného opevnění.
Jihozápadně pak nalezneme v lese Čertův kámen (613 m. n. m.). Jde o nevelký pískovcový blok, který se zde, stejně jako většina obdobných osamocených skal v širokém okolí, dle lidové pověsti dostal díky skupině čertů. Ti ve snaze otočit či zastavit tok řeky Senice v Lidečku, snášeli celou noc skály. Zpravidla je měli upevněny řetězy na zádech a létali s nimi v povětří. Potencionální čertova nevěsta si totiž, když se svého svatebního slibu zalekla, dala podmínku otočení toku říčky obráceně do kohoutího zakokrhání. Čerti převlečení za židovské obchodníky, bohatě platíc, skoupili všechny kohouty v Lidečku i okolí. Jen jedna moudrá valašská stařenka toho svého neprodala, a tak když zakokrhal, nebyli čerti se svým dílem ještě hotovi. Vztekle pak Čertův kámen u Loučky, obdobné kameny u Provodova nebo na Klášťově či Medůvku na Brňově i Jarcovskou kulu u Jarcové poházeli po krajině. Nevěsta Káča tak zůstala zachráněna a asi „na ocet“ ale vznikly Čertovy skály u Lidečka i všechny tyto čertovské skály v krajině.

Informační zastavení č. 30 Podolí