Archiv pro rubriku: Poličná

Informační zastavení č. 37 Poličná – historie tvrz Arnoltovice

Ve 13. století byla vedle Poličné založena nová vesnice půdorysu lesních lánových vsí. Pojmenována byla dle hradu Arnoltovice, postaveného na kopci Junákov, severně nad dnešní Poličnou. Arnoltovický hrad byl centrem lenního statku, k němuž původně patřilo například i město (Valašské) Meziříčí. Po jeho zániku se léno začalo nazývat dle Meziříčí.
Hrad byl postaven snad na přelomu 13. a 14. století jako správní centrum majetku olomouckého biskupství na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy.
Z původně zděného biskupského hrádku jsou dnes v terénu patrné zbytky valů a příkopů, terénní útvary hradního jádra a předhradí s pozůstatky opevnění, avšak již bez jakýchkoliv viditelných pozůstatků zdí. Kamenné zdivo hradu bylo údajně využito i ke stavbě valašskomeziříčského zámku Kinských. Celý hradní vršek je dnes v soukromém vlastnictví a není veřejnosti přístupný.

Informační zastavení č. 37 Poličná – historie tvrz Arnoltovice

Informační zastavení č. 36 Poličná – historie obce a pomník TGM na Píškové

Na katastru již ve středověku založené obce Poličná dříve existovaly vsi Radslavova Lhota (památkou na ni je dodnes dvůr Vystrkov) a Pešíkova Lhota, které zanikly v 15. století, název Poličná se v historických pramenech poprvé objevuje koncem 14. století.
V části obce zvané Na Kotlině stála od 90. let 19. století zděná kaple Panny Marie, která nahradila původní prostý obrázek. V roce 1940 musela být zbořena a na jejím místě byla postavena kaple nová, dle plánů architekta Josefa Místeckého. Ten si v Poličnou vybral pro svůj nový domov, když si zde v polovině 30. let 20. století postavil v lokalitě u Revíru funkcionalistickou vilu. Ne nedalekém hřebeni, v sedle Píšková, stojí drobný pomníček, připomínající místo, které rád navštěvoval v té době teprve budoucí první československý prezident, T. G. Masaryk, jehož památku zde takto zvěčnili obyvatelé Poličné.

Informační zastavení č. 36 Poličná – historie obce a pomník TGM na Píškové