Centrum společných služeb

Logolink barva

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko se zapojil do projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.

V rámci CSS jsou pracovníky mikroregionu poskytovány služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence, ale i v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům.

Realizace projektu:

1.7.2016 až 30.6.2019

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím CSS dosáhnout:

  1. zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšíření služeb poskytovaných občanům zapojených obcí,
  2. zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám,
  3. zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách,
  4. zvýšení dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany,
  5. přenos znalostí a vytvoření a rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců DSO a ověřit tak funkčnost navrženého modelového řešení, které povede ke zvýšení odbornosti a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce.

Kontakty na pracovníky centra společných služeb:

Ing. Helena Dobešová, manažer CSS – tel. 727 844 588, e-mail: dobesova.mikroregion@gmail.com

Roman Bambuch, specialista na rozvoj mikroregionu – tel. 601 244 266, e-mail: bambuch.mikroregion@gmail.com

Setkání starostů v rámci projektu CSS (veřejně přístupné):

Program úvodního setkání CSS

Program 2. setkani CSS

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

Vydání č. 1 – 9/2016 – Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 1

Vydání č. 2 – 3/2017 – Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 2

Přehled veřejných služeb na území mikroregionu – Přehled služeb k infozpravodaji č. 2