ČUS VYDRUS!

Muzeum regionu Valašsko, p. o. pořádá ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru novou výstavu s názvem Čus vydrus!, která je od 16. května k vidění v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Seznamte se se životem vydry říční a dalšími obyvateli vodních toků v naší republice.

Přírodovědná výstava představí biologii a život vyder a některých dalších živočichů žijících kolem vody. Vtipné komiksové panely zaujmou malé i velké návštěvníky. Zejména pro mladou generaci jde o srozumitelnou a zábavnou formu získávání nových informací.

Výstavu doplňují dermoplastické preparáty živočichů, modely, pasti a další prvky.

Vydra říční je pro řadu lidí konfliktní druh, především kvůli své potravě. Právě díky této expozici si může každý vytvořit, a možná i změnit, názor na život tohoto silně ohroženého druhu v přírodě sám,“ uvádí kurátorka výstavy Mgr. Bohdana Šimčíková.

Pro žáky mateřských, základních a středních škol je připraven stejnojmenný výukový program. Obrázky i texty komiksu vytvořily a vymyslely děti z kroužku ČSOP Volavky Třeboň, pod vedením pana Vaška Bartušky.

Výstava potrvá až do 24. září 2017