D. PŘÍLOHY

 

Povodňové komise

 

Seznam členů povodňové komise Zlínského kraje – odkaz do POVIS

 

 

 

 

 

 

 

 

předseda

MVDr. Stanislav Mišák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

577 043 100

731 555 080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tajemník

Ing. Karel Malinovský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

577 043 155

731 555 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zást. tajemníka

Ing. Miroslav Kašpárek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

577 043 159

731 555 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tisková mluvčí

RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

577 043 190

731 555 161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. směna

 

 

 

 

 

 

 

2. směna

 

 

 

 

Základní a ostatní složky IZS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Libor Lukáš

 

místopředseda

 

 RNDr. Alan Urc

 

Policie ČR

Ing. Bedřich Koutný

577 043 120

731 555 000

 

 

 

 

 

577 043 350

731 555 114

 

974 661 236

602 541 751

Ing. Robert Pekaj

 

Odbor KH - OZÚ

 

Martina Reková

 

HZS ZK

Ing. Jarmila Čičmancová

577 043 157

731 555 128

 

 

 

 

 

577 043 161

731 555 129

 

950 670 100

724 029 756

Mgr. Věra Vaculíková

 

Odbor ŽPZE

 

Ing. Dana Zápecová

 

KVV Zlín

Ing. Radek Henner

577 043 355

731 555 190

 

 

 

 

 

577 043 357

731 555 247

 

973 458 801

724 463 806

Ing. Jitka Řezníčková

 

Odbor ŽPZE

 

Ing. Tomáš Hladík

 

Povodí Moravy

Ing. Pavel Cenek

577 043 359

731 555 246

 

 

 

 

 

577 043 399

731 555 188

 

572 552 687

607 747 069

Ing. Jaroslav Hrabec

 

Odbor ŽPZE

 

Ing. Zdeněk Florián

 

Lesy ČR

Ing. Pavel Pernica

577 043 360

731 555 184

 

 

 

 

 

577 043 376

731 555 189

 

571 489 833

723 459 332

Ing. Robert Olša

 

Odbor KR - odd. inf.

 

Ing. Zdeněk Vaculík

 

KHS ZK

MUDr. Dana Šviráková

577 043 258

731 555 143

 

 

 

 

 

577 043 255

731 555 145

 

577 210 266

608 411 466

Ing. Dagmar Sýnková

 

 

Odbor KŘ - HS

 

František Mikulička

 

KVS ZK

MVDr. František Mahdalík

577 043 230

731 555 152

 

 

 

 

 

577 043 226

731 555 173

 

577 221 637

728 834 134

Helena Janušková

 

Odbor KŘ - HS

 

Jana Valová

 

ŘS ZK

Ing. Bronislav Malý

577 043 231

731 555 250

 

 

 

 

 

577 043 232

731 555 249

 

577 212 829

737 288 928

Ing. Jiří Šošolík

 

Odbor DOP

 

Ing. Pavel Hamal

 

VaK Vsetín

Ing. Michal Korabík

577 043 518

731 555 253

 

 

 

 

 

577 043 509

731 555 242

 

571 484 012

604 802 223

Ing. Zdenka Šenkyříková

 

Odbor SZD

 

Zdeňka Trávníčková

 

VaK Kroměříž

Ing. Ladislav Lejsal

577 043 812

731 555 182

 

 

 

 

 

577 043 813

731 555 248

 

573 517 341

602 571 006

Bc. Jan Vandík

 

Odbor TISK

 

Mgr. Helena Mráčková

 

SVaK Uh. Hradiště

Ing. Lubomír Trachtulec

577 043 195

731 555 203

 

 

 

 

 

577 043 191

731 555 179

 

572 530 140

602 781 580

 

 

 

 

 

 

Mor. Vod. a. .s.

Ing. Martin Bernard

 

 

 

 

 

 

 

 

577 124 133

602 772 490

 


Seznam členů povodňové komise ORP Valašské Meziříčí – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Částečka Jiří

starosta města 

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 621 341

krizový tel.: +420 725 122 512

mobil: +420 724 225 184

starosta@muvalmez.cz

 

místopředseda

Mgr. Jiří Pernický

místostarosta města

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 259

mobil: +420 724 205 381

pernicky@muvalmez.cz

 

tajemník

Ing. Frydrych Rostislav

vedoucí OŽP

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 206

mobil: +420 606 735 946

frydrych@muvalmez.cz

 

zástupce tajemníka

Ing. Mašek Čeněk

referent OŽP-vodní hosp.

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 204

mobil: +420 602 777 946

masek@muvalmez.cz

 

člen

Ing. Matocha Josef

tajemník

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 102

mobil: +420 602 585 065

matocha@muvalmez.cz

 

člen

mjr.Ing. Kvasnica Pavel

hasičský záchranný sbor

tel.: +420 950 681 250

krizový tel.: +420 725 125 206

mobil: +420 724 029 752

pavel.kvasnica@zlk.izscr.cz

 

člen

Mgr. Chajdrna Václav

vedoucí  OKS

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 508

mobil: +420 602 777 938

chajdrna@muvalmez.cz

 

člen

Ing. Libosvár Dušan

vedoucí provozu VaK

V a K Vsetín, a.s.

tel.: +420 571 674 508

mobil: +420 602 777 938

dusan.libosvar@vakvs.cz

 

člen

Janovský Tomáš

LČR, technik-správa toků

Lesy ČR

tel.: +420 571 489 834-5

mobil: +420 724 523 979

janovsky.ost57@lesy.cz

 

člen

Bc. Ivan Kadora

městská policie

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 258

mobil: +420 724 055 156

kadora@muvalmez.cz

člen

Mgr.Sušeň Pavel

technik Povodí Moravy s.p.

provoz Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 695 091

mobil: +420 602 581 855

susen@povodi.cz

 

člen

MUDr. Prodělal Pavel

primář interního odd.

Městská nemocnice

tel.: +420 571 758 200

mobil: +420 724 622 967

pavel.prodelal@valmez.cz

 

člen

MVDr.Dobeš Jarmil

veterinární lékař

mobil: +420 602 777 033

jarmil.dobes@centrum.cz

 

člen

Ing. Žák Milan

referent OŽP-vodní hosp.

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 231

mobil: +420 724 046 886

zak@muvalmez.cz

 

člen

npor.Bc. Ivan Tözsér

velitel OO PČR

člen bezp. Rady

tel.: +420 974 680 761

mobil: +420 725 123 316

vsoopvalme@mvcr.cz

 

člen

Zukal Pavel

odbor správních činností

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 467

mobil: +420 732 640 352

zukal@muvalmez.cz

 

člen

Mgr.Shattke Alena

ved.odb.majetk.správy

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 310

mobil: +420 606 739 910

shattke@muvalmez.cz

 

člen

Ing.Netolička Marek

ředitel MěLZ

tel.: +420 571 614 676

mobil: +420 775 554 007

m.netolicka@melesy.cz

 

člen

Zelenka Václav

referent krizového řízení

tel.: +420 571 674 661

mobil: +420 602 729 520

zelenka@muvalmez.cz

 

člen

Málek Libor

referent PO

tel.: +420 571 674 685

mobil: +420 602 777 218

malek@muvalmez.cz

 

člen

Konvičný Josef

zastupitel obce Jarcová

mobil: +420 734 536 724

 

 

 

Seznam členů sousedních ORP

 

Seznam členů povodňové komise ORP Rožnov pod Radhoštěm – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Bc. Markéta Blinková

MěÚ Rožnov p/R

starostka

tel.: +420 571 661 102

email: blinkova@roznov.cz

 

místopředseda

 

Alois Vychodil

MěÚ Rožnov p/R

místostarosta

tel.: +420 571 661 103

email: vychodil@roznov.cz

 

tajemník

Ing. Marie Hrabovská

MěÚ Rožnov p/R

vedoucí OŽP

tel.: +420 571 661 257

email: hrabovska.zp@roznov.cz

 

zástupce tajemníka  I.

 

Jana Čotková

MěÚ Rožnov p/R

pracovník OŽP

tel.: +420 571 661 256

email: cotkova.zp@roznov.cz

 

zástupce tajemníka  II.

 

Ing.Miroslav Dobeš

MěÚ Rožnov p/R

pracovník OŽP

tel.: +420 571 661 243

email: dobes.zp@roznov.cz

 

člen

 

Ing. Miroslav Martinák

MěÚ Rožnov p/R

tajemník

tel.: +420 571 661 106

email: martinak@roznov.cz

 

člen

 

npor.Mgr.Karel Rychtecký

Vedoucí OO Policie ČR, R.p/R.

tel.: +420 974 680 751, 750

email: vsooprozno@mvcr.cz

 

člen

 

Karel Janoušek

velitel HS

Rožnov p/R

tel.: +420 571 655 222, 233

email: janousek@roznov.cz

 

člen

 

Daniel Vašut

ředitel městské

policie R.p/R.

tel.: +420 571 661 201

email: vasut.mp@roznov.cz

 

člen

Ing. Jaroslav Polášek

vedoucí OSM MěÚ Rožnov p.R.

tel.: +420 571 661 149

email: polasek.osm@roznov.cz

 

člen

Němcová Lenka

pracovník OSM MěÚ Rožnov p.R.

tel.: +420 571 661 138,

email: nemcova.osm@rožnov.cz

 

člen

Bc. Petr Opálka

vedoucí odboru dopravy, MěÚ Rožnovp.R.

tel.: +420 571 661 202,

email:  opalka.od@roznov.cz

 

člen

Ing. Markéta Polášková

Povodí Moravy s.p.

VM, technik provozu

tel.: +420 571 685 094, 571685 091-097

email:  polaskova@povodi.cz

 

člen

Tomáš Martinák

Vedoucí provozu VaK a.s.,Rožnov p.R,

tel.: +420 571 757 377, 571 655 150

email: tomas.martinak@vakvs.cz

 

člen

MUDr.Radoslav Jura

lékař

tel.: +420 571 757 940-1

 

 

člen

Jiří Randus

MěÚ Zubří

starosta

tel.: +420 571 757 053

email: randus@mesto-zubri.cz  

 

člen

Josef Blinka

OÚ Horní Bečva

místostarosta

tel.: +420 571 654 105

email: obechornibecva@post.cz  

 

člen

Karel Vašek

Správce toků

 Lesy ČR

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise ORP Vsetín (výběr z povodňové komise) – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Bc. Táborská Iveta

starostka

Město Vsetín, Svárov 1080,

755 24 Vsetín

tel: +420 571 491 504

fax: +420 571 419 957

email: iveta.taborska@mestovsetin.cz

 

1.místopředseda

Ing. Štěpaník Jan

Vedoucí odboru ŽP

Město Vsetín, Svárov 1080,

755 24 Vsetín

tel: +420 571 491 703

fax: +420 571 491 706

email: jan.stepanik@mestovsetin.cz

 

2.místopředseda

Ing. Tesařová Jindra

Vedoucí odd. VH a odp.hosp.

Město Vsetín, Svárov 1080,

755 24 Vsetín

tel: +420  571 491 714

fax: +420 571 491 706

email: jindra.tesarova@mestovsetin.cz

 

tajemník

Ing. Křupala Rostislav

VO krizového řízení

Město Vsetín, Svárov 1080,

755 24 Vsetín

tel: +420 571 491 540

fax: +420 571 491 325

email: rostislav.krupala@mestovsetin.cz

 

člen

Mgr. Baran Přemysl

vedoucí oddělení HOK

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Vsetín

tel: 571 498 005

 

člen

Mgr. Beková Alena

Vedoucí odboru sociálních věcí

Město Vsetín, Svárov 1080,

755 24 Vsetín

tel: +420 571 491 601

fax: +420 571 491 655

 

člen

Cypris Jaromír

vedoucí provozu

TS s.r.o., Jasenice 528,

755 11 Vsetín

tel: +420 571 428 880

fax: 571 428 899

 

člen

Čadová Jana

tisková mluvčí

Město Vsetín, Svárov 1080,

755 24 Vsetín

tel: +420 571 491 564

 

 

Seznam členů povodňové komise ORP Bystřice pod Hostýnem – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Mgr. Zdeněk Pánek

starosta

Masarykovo náměstí 137,

768 61   Bystřice pod Hostýnem

tel.: +420 573 501 912

emal: starosta@mubph.cz

 

místopředseda

Ing. Pavla Zlámalová

 

Pod Platany 1

786 61  Bystřice pod Hostýnem

tel.: +420 573 501 943

 

email: zlamalova@mubph.cz

 

talejmník

Mgr. Silvie Říčánková

Referent OŽP

Pod Platany 1

786 61  Bystřice pod Hostýnem

tel.: +420 573 501 953

email: ricankova@mubph.cz

 

člen

Npor. Bc. Eduard Dlhopoček

Policie ČR

Mlýnská 757

786 61 Bystřice pod Hostýnem

tel.: +420 974 675 991

 

člen

Jan Evják, DiS.

Lesy ČR

U Skláren 781, Vsetín

tel.: +420 571 489 838

 

člen

Ing. František Koupil

Ředitelství silnic ZK

Kotojedy 56

767 23 Kroměříž

tel.: +420 573 503 731

 

člen

Ing Marcela Lišková

Referent krizového řízení

Pod Platany 1

786 61  Bystřice pod Hostýnem

tel.: +420 573 501 902

email: liskova@mubph.cz

 

člen

Ing. Aleš Musil

Povodí Moravy s.p. Brno

Tovačovská 300, Přerov

tel.: +420 581 200 492

 

člen

Bc. Jiří Šálek

HZS Zlínského kraje

Kamenec 849

786 61 Bystřice pod Hostýnem

tel.: +420 950 686 111

 

člen

Radek Šídla

VaK Kroměříž a.s.

ČOV Bysřice pod Hostýnem

tel.: +420 573 379 191

 

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise ORP Nový Jičín – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

PhDr. Jaroslav Dvořák

starosta

Masarykovo nám. 1,

2. patro, dveře č. 201

tel.: +420 556 768 225

fax: +420 556 701 188 (sekretariát vedení města)

mobil: +420 603 577 329

email: jdvorak@novyjicin-town.cz

 

místopředseda

Mgr. Jarmila Absolonová

tajemnice MěÚ

Masarykovo nám. 1,

2. patro, dveře č. 207

tel.: +420 556 768 230

mobil: +420 603 591 788

email: jabsolonova@novyjicin-town.cz

 

tajemník

Ing. Lumír Balaryn

krizové řízení, BOZP

Masarykovo nám. 1,

2. patro, dveře č. 211

tel.: +420 556 768 304

mobil: +420 724 367 471

email.: lbalaryn@novyjicin-town.cz

 

člen

Bc. Blanka Faluši

1. místostarostka

Masarykovo nám. 1,

2. patro, dveře č. 203

tel.: +420 556 768 228

mobil: +420 733 142 077

email: bfalusi@novyjicin-town.cz

 

člen

Ing. Přemysl Kramoliš

2. místostarosta

Masarykovo nám. 1,

2. patro, dveře č. 204

tel.: +420 556 768 394

mobil: +420 603 577 028

email: pkramolis@novyjicin-town.cz    

 

člen

plk. Ing. Tomáš Klos

HZS MSK ÚO Nový Jičín - ředitel územního odboru Nový Jičín

tel.: +420 950 725 110,

+420 950 725 111

mobil: +420 724 265 169

 

člen

npor. Bc. Tomáš Dohnal

Policie ČR - vedoucí obv. odd. Nový Jičín

Vančurova 44, 741 11 Nový Jičín

tel.: +420 974 735 651

mobil: +420 739 062 952

 

člen

Jan Jašek

 

mobil: +420 602 727 870

 

člen

Ing. Blažek Daniel

 

mobil: +420 724 623 841

 

člen

Ing. Pavlína Burdíková

 

mobil: +420 602 768 980

 

člen

Ing. Ivo Mílek

 

mobil: +420 602 704 193

 

člen

Ing. Eva Bártková

 

mobil: +420 603 818 893

 

člen

Miroslav Kocián

 

mobil: +420 732 581 902

 

člen

Ing. Jaroslava Petřkovská

 

mobil: +420 608 509 684

 

člen

Bc. Libor Macíček

 

mobil: +420 603 453 141

 

člen

Vladislava Šustková

 

mobil: +420 607 168 181

 

člen

Ing. Jarmila Straková

 

mobil: +420 604 745 992

 

člen

Ing. Antonín Urban

 

mobil: +420 604 137 733

 

člen

Bc. Lenka Galiová

 

mobil: +420 739 479 514

 

člen

Helena Jalůvková DiS.

 

mobil: +420 732 805 980

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise ORP Hranice – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Ing.  Radka Ondriášová

starostka  města  Hranic 

tel.: +420 581 8528 121, +420 581 8528 111

mobil: +420 724 187 096

email: starosta@mesto-hranice.cz

 

místopředseda

Mgr. Pavla Tvrdoňová 

zástupce  starosty  města                                                                                                      

tel.: +420 581 8528 122,

+420 581 8528 111

mobil: +420 602 514 379

email: mistostarosta@mesto-hranice.cz

 

tajemník komise

Ing. Ivana Zaoralová

vecedoucí odboru ŽP

tel.: +420 581 8528 340,

 +420 581 8528 111

mobil: +420 603 811 765

email: ivana.zaoralova@mesto-hranice.cz  

 

člen

Ing.Bc. Vladimír Vyplelík

tajemník MěÚ Hranice

tel.: +420 581 828 120,

 +420 581 8528 111

mobil: +420 602 514 378

 

člen

Miroslav  Mann

velitel Městské policie Hranice

tel.: +420 581 828 100,

+420 581 8528 111

mobil: +420 724 182 832

 

člen

Bc. Milan Vinkler MSe.,Ph.D

ředitel Ekoltes Hranice a.s.

tel.: +420 581674 400

mobil: +420 602 727 457

 

člen

Dušan Michálek

referent krizového řízení

mobil: +420 723 157 086

 

člen

Ing. Jana Juhaňáková

referent odboru ŽP

 

tel.: +420581 828 341

mobil: +420 724 861 406

 

člen

Npor.Ing. Tomáš Novák

velitel stanice HZS Hranice

tel.: +420 950 782 180

 

člen

Bronislav  Figala

Povodí Moravy, s.p.

technik provozu Val. Mez.

(v případě nepřítomnosti:

Ing.  Pavlína  Burdíková

vedoucí provozu Val.Mez. Hemy  21, 757 01 Valašské Meziříčí)

tel.: +420 571 685 096

 

člen

Tomáš  Janovský

Lesy  ČR, s.p. - správa toků Vsetín

U Skláren 781, 755 01  Vsetín

tel.: +420 571 489 831

 

člen

Jiří  Adamec

Povodí  Odry s.p, Úsekový technik vodohospodářského  provozu  Skotnice

tel.: +420 556 723 607

 

 

 

 

Seznam členů povodňových komisí obcí a měst ve správním obvodu OPR Valašské Meziříčí

V obcích správního obvodu ORP Valašské Meziříčí je ustanoveno několik povodňových komisí, které plní úkoly ve svých územních obvodech (k.ú.). Tyto povodňové komise jsou za povodně podřízeny povodňové komisi ORP Valašské Meziříčí.

 

Seznam členů povodňové komise města Valašské Meziříčí – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

Předseda

Jiří Částečka

starosta

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 621 341

krizový tel.: +420 725 122 512

mobil: +420 724 225 184

starosta@muvalmez.cz

 

mistopředseda

Mgr. Jiří Pernický

místostarosta

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 259

mobil: +420 724 205 381

pernicky@muvalmez.cz

 

člen

Ing. Matocha Josef

tajemník

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 102

mobil: +420 602 585 065

matocha@muvalmez.cz

 

člen

Mgr. Chajdrna Václav

Vedoucí OKS

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 508

mobil: +420 602 777 938

chajdrna@muvalmez.cz

 

člen

Petr Jandík

městská policie

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 258

mobil: +420 724 055 178

jandik@muvalmez.cz

 

člen

npor.Bc. Ivan Tözsér

velitel OO PČR

člen bezp. Rady

tel.: +420 974 680 761

mobil: +420 725 123 316

vsoopvalme@mvcr.cz

 

člen

mjr.Ing. Kvasnica Pavel

hasičský záchranný sbor

tel.: +420 950 681 250

krizový tel.: +420 725 125 206

mobil: +420 724 029 752

pavel.kvasnica@zlk.izscr.cz

 

člen

Ing. Libosvár Dušan

vedoucí provozu VaK

V a K Vsetín, a.s.

tel.: +420 571 674 508

mobil: +420 602 777 938

dusan.libosvar@vakvs.cz

 

člen

Janovský Tomáš

LČR, technik-správa toků

Lesy ČR

tel.: +420 571 489 834-5

mobil: +420 724 523 979

janovsky.ost57@lesy.cz

 

člen

Mgr.Sušeň Pavel

technik Povodí Moravy s.p.

provoz Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 695 091

mobil: +420 602 581 855

susen@povodi.cz

 

Gestor

Jiří Částečka

starosta

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 621 341

krizový tel.: +420 725 122 512

mobil: +420 724 225 184

starosta@muvalmez.cz

 

Tajemník

Ing. Frydrych Rostislav

vedoucí OŽP

MěÚ Valašské Meziříčí

tel.: +420 571 674 206

mobil: +420 606 735 946

frydrych@muvalmez.cz

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Branky – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

František Svoboda

starosta obce

Obecní úřad Branky, Branky č.6 756 45 Branky

tel.: +420 571 637 063                                 +420 603 228 000

 

člen

Anton Pastorek

zástupce starosty

Obecní úřad Branky, Branky č.6 756 45 Branky

tel.: +420 571 637 073                       +420 603 254 393

 

člen

Miroslava Kašíková

účetní

Obecní úřad Branky, Branky č.6 756 45 Branky

tel.: +420 737 383 575

 

člen

Robert    Marek

pracovník ObÚ

Obecní úřad Branky, Branky č.6 756 45 Branky

tel.: +420 732 925 977

 

člen

Mgr. Alena Barošová

ředitelka ZŠ

tel.: +420 571637063   

+420 723 331 633     

 

člen

Jindřich Plesník

starosta SDH

tel.: +420 571 637 053 

+420 604 728 508

 

člen

Petr Menšík

velitel JSDH

tel.: +420 776 738 925

 

člen

Jozef Gardian

pracovník ObÚ

Obecní úřad Branky, Branky č.6 756 45 Branky

tel.: +420 731 416 618

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Choryně – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Lubomír Hadvičák

starosta

Choryně 200, 756 42 Choryně

tel.: +420 571 619 730

tel.: +420 733 515 019

email: starosta@obec-choryne.cz

 

tajemník

Josef Pavlín

Posad

tel.: +420 571 611 333

tel.: +420 603 911 806

email:podatelna@obec-choryne.cz

 

místopředseda

Alois Staněk

Argotech Poličná

tel.: +420 571 621 691

tel.: +420 605 821 302

 

člen

Zdeněk Slovák

Autodoprava Zimčák

tel.: +420 737 514 372

slovakz@seznam.cz

 

člen

Vladislav Trefil

Geodetické práce

tel.: +420 571 613 990

tel.: +420 731 707 167

vladislav.trefil@seznam.cz

 

člen

Josef Málek

Aligno

tel.: +420 571 636 085

tel.: +420 603 934 853

 

člen

Bohumil Pečenka

tel.: +420 571 636 070

tel.: +420 739 092493

podatelna@obec-choryne.cz

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Jarcová – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Ing. Ivo Veselý

 

tel.: +420 571 631 010

mobil: +420 603 489 672

 

místopředseda

Ing. Jaroslav Šula

 

Mobil: +420 739 507 965

 

místopředseda

Bc. Tomáš Krchňák

 

Mobil: +420 603 754 477

 

člen

Martin Kuráň

 

Mobil: 604 441 602

 

člen

Pavel Kozák

 

Mobil: +420 731 247 310

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Kelč – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Ing. Karel David

Starosta města

tel.: +420 571 665 911

email: starosta@kelc.cz

 

místopředseda

Ing. Jaroslav Orel

Místostarosta města

tel.: +420 571 751 811, +420 602 789 295

email: j.orel@bpprojekt.cz

 

člen

Lubomír Pavelka

Radní města

email: pavelka@volny.cz

 

člen

Mgr. Roman Blaha

ředitel ZŠ

tel.: +420 571 641 127

email: blaharoman@seznam.cz

 

člen

Martina  Schybolová

Referent MěÚ

tel.: +420 571 665 913

email: schybolova@kelc.cz

 

člen

Anna  Bičanová

Referent MěÚ

tel.: +420 571 665 915

email: bicanova@kelc.cz

 

člen

Hana Tomášková

Matrikářka

tel.: +420 571 665 910

email: tomaskova@kelc.cz

 

člen

Leopold Vlček

 

Velitel SDH Kelč

tel.: +420 571 641 780

email: leos.vlcek@seznam.cz

 

 

Jaroslav  Staša

Radní města a

starosta SDH Kelč

email: stasajara@seznam.cz

 

člen

Lubomír  Kunovský

velitel SDH Němetice

 

 

člen

František Foukal

velitel

SDH Komárovice

 

 

člen

Josef  Pavelka

velitel

SDH Lhota u Kelče

 

 

člen

Jiří Syryčanský

velitel

SDH Babice u Kelče

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Kladeruby – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Konečný MIloš

starosta

Kladeruby 72, Kelč 756 43

tel.: + 420 571 613 195

mobil: +420 734 670 143

starosta@kladeruby.cz

 

místopředseda

Hrbáček Jaroslav

 

mobil: +420 603 533 442

 

1. zástupce předsedy

Hadaš Miroslav

 

 

 

člen

Hadaš Stanislav

 

 

 

člen

Menšíková Petra

 

škola Kladeruby

tel.: + 420 571 641 414

mobil: +420 737 543 044

 

člen

Mucha Tomáš

 

 

 

člen

Pelc Dušan

 

 

 

člen

Sváček Michal

Strojník- hasič

Deza

 

člen

Žlebek Josef

 

Deza Valašské Meziříčí

 

zapisovatelka

Klvaňová Marcela

Administrativní pracovnice

tel.: + 420 571 641 233

podatelna@kladeruby.cz

 

 

zastupující zapisovatelka

Hermanová Dagmar

 

mobil: +420 603589152

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Kunovice – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Ing. Josef Haša

starosta (uvolněný)

Kunovice 153, 756 44 Loučka email: hasa@obec-kunovice.cz

mobil: +420 777 555 060

 

místopředseda

Ing. Tomáš Mareček

místostarosta (neuvolněný)

Kunovice 153, 756 44 Loučka

email: marecek@obec-kunovice.cz

mobil: +420 777 555 760

 

člen

Vladimír Kuchařík

 

Kunovice 153, 756 44 Loučka

email: kucharik@obec-kunovice.cz  

mobil: +420 725 280 736

 

člen

Josef Valuch

 

+420 731 583 353

 

člen

Alois Pavelka

 

+420 739 145 552

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Lešná – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Ing. Jiří Šnajdar

starosta

Lešná 36, 756 41 Lešná

tel.: +420 571 635 011

mobil: +420 602 787 473

fax:  +420 571 635 033

email: starosta@obec-lesna.cz

 

místopředseda

Zdeněk Grygařík

 

 

Lešná 180

756 41 Lešná

mobil: +420 603 579 675

 

tajemník

 

Škrlová Hana

 

místostarostka

email: místostarostka@obec-lesna.cz

 

člen

Těšícká Leona

 

 

 

 

člen

Tvrdoň Stanislav

 

 

 

 

člen

Maňák Libor

 

 

 

 

člen

Mgr. Hegarová Helena

 

 

 

 

zapisovatel

 

Bc. Dorazilová Iva

 

 

Chmelník 257

753 66 Hustopeče nad Bečvou

tel.: +420 571 635 011

mobil: +420 724 633 333

email: sekretariat@obec-lesna.cz

 

člen

Popelová Gabriela

 

 

Lešná 156, 756 41 Lešná

tel.: +420 571 620 883

mobil: +420 605 925 577

 

člen

Horák Josef

 

 

Mštěnovice 18

 756 41 Lešná

mobil: +420 731 431 989

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Loučka – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Ing. Libuše Paloušová

 

tel.: +420 571 620 087

 

místopředseda

Ing. Josef Kundrát

 

tel.: +420 571 620 088

 

člen

Stanislav Malý

 

 

 

člen

Jarmila Čajanová

 

tel.: +420 571 640 066

 

člen

Ing. Libor Muschalek

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Mikulůvka – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Ing. Zdeněk Marek

starosta obce

Mikulůvka 226, 756 24

tel.: +420 571 453 160

mobil.: +420 725 121 197

email: obec@mikuluvka.cz

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Oznice – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Přemysl Sousedík

starosta

Oznice 109, 756 24

tel.: +420 571 453 260

mobil: +420 724 760 271

email: obecoznice@seznam.cz

 

místopředseda

Martin Gerža                                          

1. místostarosta 

Oznice 109, 756 24

mobil: +420 737 238 670

 

Tajemník, zapisovatel

Roman Bartoň                                          

2. místostarosta 

Oznice 109, 756 24

mobil: +420 732 147 457

 

Člen

Ing. Petr Šebesta

Člen zásahové jednotky SDH

mobil: +420 721 980 337

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Podolí – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Vladimír Vašíček

starosta

Podolí 33

756 44 Loučka

tel.: +420 571 640 123

fax: +420 571 640 123

email: ou_podoli@volny.cz

 

člen

Petr Blabla

místostarosta

 

 

člen

Pavel Škor

 

 

 

člen

Petra Blablová

 

 

 

člen

Lubomír Machálek

 

 

 

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Police – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Karel Hlavica

starosta

mobil: +420 603 233 515

 

místopředseda

Milan Gerla

místostarosta

mobil: +420 721 964 225

 

člen

Martin Vajgl

velitel zásahové jednotky

 

 

člen

Cyril Menšík

člen komise

 

 

člen

Jiří Sváček

člen komise

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Střítež nad Bečvou – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Ing. Martin Beneš

starosta

Střítěž nad Bečvou č. 193

756 52

tel.: +420 571 634 224

        +420 571 115 122

fax: +420 571 634 224

mobil: +420  602 777 235

email: stritez@valachnet.cz

 

místopředseda

Jaroslav Urban

 

mobil: +420 608 773 559

 

člen

Ing. Dalibor Švec

 

 

 

člen

Tomáš Folvarčný

 

 

 

člen

Milan Kraus

 

 

 

člen

Daniel Třeštík

 

 

 

Hlásná služba

Jaroslav Škabraha

 

 

 

Hlásná služba

Jana Žlebíčková

 

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Velká Lhota – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Mgr. Jarmila Melichaříková

starostka

Velká Lhota 33
757 01

tel.: 571 638 010

e-mail: obec@velkalhota.cz

 

 

 

 

 

Seznam členů povodňové komise obce Zašová – odkaz do POVIS

 

Funkce v PK

Příjmení, jméno a titul

Zaměstnání,

funkce v zaměstnání

Zaměstnání adresa a kontakty

(tel., fax, mobil, e-mail)

Adresa bydliště a telefon

předseda

Ing. Anna Mikošková

Starostka obce

tel: 571 634 015

mikoskova@zasova.cz

 

místopředseda

Vlastimil Těhan

Hajný obecních lesů

tel: 571 627 826

tehan@zasova.cz

 

člen

Jiljí Kubrický

Místostarosta obce

tel: 571 634 340

 

člen

Marie Nachmilnerová

Evidence obyvatel, podatelna

tel: 571 634 041

 

člen

Ing. Eva Krčmářová

Matrikářka

tel: 571 634 116

krcmarova@zasova.cz

 

člen

Stanislava Prasličáková

Stavební technik

Zašová 36

tel: 571 620 929

 

člen

Václav Pospěch

Velitel SDH Zašová

Zašová 358

 

 

člen

Václav Rudolf ml.

Velitel SDH Zašová - Veselá

 

 

 

 

 

 

Osnova souhrnné zprávy po povodni

 

§ 76 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

 

Povodňové orgány obcí a obecních úřadů s rozšířenou působností a účastníci ochrany před povodněmi, jimž je to zákonem uloženo, zpracovávají zprávu o povodni, při které byla vyhlášena povodňová aktivita, došlo k povodňovým škodám nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

 

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.

 

Souhrnnou zprávu za město zajišťuje povodňová komise města. Zprávu zpracují do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

 

V případě, že si to vyžádá vyšší povodňový orgán, vypracovává souhrnnou zprávu za správní obvod i povodňový orgán obce s rozšířenou působností.

 

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí a z hlediska hydrologického Český hydrometeorologický ústav.

 

Vlastní osnova:

 

Hydrometeorologická situace:

·    popis hydrometeorologické situace před povodní,

·    stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech,

·    průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky,

·    průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně,

·    ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace.

Provedená opatření na ochranu před povodněmi:

·    provozní situace na vodních tocích,

·    činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací,

·    zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby,

·    vyžádání výpomoci (hasiči, policie, armáda, ostatní),

·    přehled významných záchranných prací (evakuace),

·    přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity,

·    celkové zhodnocení povodňových aktivit,

·    vyčíslení mimořádných nákladů za povodně,

 

 

Důsledky povodně a vzniklé škody:

·    rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty,

·    škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících,

·    škody a závady na ostatních objektech,

·    vyčíslení povodňových škod.

 

Celkové zhodnocení, návrh opatření:

·    vlastní přijatá opatření,

·    potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací,

·    opatření k odstranění povodňových škod,

·    opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby.

 

Přílohy

·    tabulky, grafy,

·    fotografie,

·    videozáznamy.