A. VĚCNÁ ČÁST

 

Charakteristika zájmového území


Vymezení zájmového území

 

Územní obvod ORP Valašské Meziříčí se nachází v severní části Zlínského kraje České republiky.

 

Správní obvod ORP je podle § 20 vyhl. 361/2006 Sb. vymezen územím obcí Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Štřítež nad Bečvou, Valašské Meziříčí, Velká Lhota a Zašová.

 

Hydrologie a hydrologická data

 

Převážná část území obce Valašské Meziříčí s r.p. se nachází v povodí  toku ř. Bečvy, resp. Vsetínské a Rožnovské Bečvy. V povodí řeky Bečvy leží Choryně, Lešná, Valašské Meziříčí a Jarcová. V povodí Juhyně (levostranný přítok Bečvy) leží obce Branky, Police, Loučka a Podolí. V povodí Rožnovské Bečvy leží obce Zašová, Střítež nad Bečvou a Velká Lhota. V povodí drobného vodního toku Mikulůvka leží  obec Mikulůvka a v povodí potoku Oznička obec Oznice.

 

Řeka Vsetínská Bečva Bečva přitéká na území ORP Valašské Meziříčí pod soutokem s řekou Bystřičkou v Jarcové v 69,9 ř. km (průtok Q100 = 547 m3/s), v 61,2 ř. km se spojuje s Rožnovskou Bečvou a jako „Spojená“ Bečva s říčním charakterem proudění v toku opouští území ORP Valašské Meziříčí v 52,8 ř. km pod soutokem s říčkou Mřenkou a max. průtokem Q100 = 890 m3/s. Řeka Rožnovská Bečva přitéká na území ORP Valašské Meziříčí pod soutokem s Maretkovým potokem v k.ú. Střítež nad Bečvou v 9,95 ř. km (průtok Q100 =330,0 m3/s) se Vsetínskou Bečvou se stéká ve Valašském Meziříčí (Q100 = 441,0 m3/s).

 

Významnější přítoky Bečvy jsou Juhyně a Loučka, resp. Mikulůvka.

 

Vodní toky v rámci území ORP Valašské Meziříčí mají převážně bystřinný charakter toku s rychlým odtokem vody z povodí a poměrně mohutným pohybem splavenin. Nadmořská výška území je od 262,0 do 750,0 m n. m. Skladba půdy (jílové zeminy) dává předpoklad vzniku častých lokálních sesuvů při podmáčení a tím i možnost ovlivnění povodně.

 

V inundačním území toků ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí se zvýšeným rizikem zatopení části intravilánu se nachází následující obce a města: Valašské Meziříčí (Bečva, Rožnovská Bečva a Vsetínská Bečva), Jarcová (Vsetínská Bečva) a Choryně (Juhyně). U ostatních obcí se může jednat o lokální problémy způsobené zejména omezením průtoku v místech křížení s komunikacemi, mosty apod.

 

Rychlost postupu povodňových vln u všech stupňů povodňové aktivity je na území ORP Valašské Meziříčí vzhledem k min. délkám toků a charakteru proudění velmi vysoká.

 

 

Nejvíce ohroženými obcemi jsou zejména obce:

 

Valašské Meziříčí, místní část Podlesí- Brňov, Poličná, Jarcová, Choryně a Zašová-Veselá.

U ostatních toků na území ORP Valašské Meziříčí vzniká nebezpečí zejména při prognóze lokálních srážek a bouřek v letním období. Takto jsou ohroženy zejména obce Kelč, Choryně, Branky, Zašová a Oznice.

 

Na území ORP Valašské Meziříčí hrozí na menších vodních tocích: Loučka, Oznička, Medůvka, Křivský, Hrachovecký, Veselský, Zašovský potok, příp. jejich přítoky, vznik lokálních sesuvů při podmáčení a tím možnost ovlivnění povodně.

 

Ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí se nacházejí následující vodní toky:

 

Vodní tok

ID toku (Dibavod) / ČHP

Obec (popř. část obce), kterou vodní tok protéká

Správce vodního toku

 

Bečva

405600000100 /

4-11-02-019

Jarcová, Valašské Meziříčí, Lešná, Choryně

Povodí Moravy s.p.

Bystřice

405210000100

 

Lesy ČR – OST Vsetín

Černý p.

405630000100

Valašské Meziříčí

Lesy ČR – OST Vsetín

Černý p.

405550005000 /

4-11-02-004

Střítež nad Bečvou

Povodí Moravy s.p.

Čertoryjský p.

405520003200

 

Lesy ČR – OST Vsetín

Hájový p.

405760000100

Kelč

Povodí Moravy s.p.

Hamerský p.

405550000200 /

4-11-01-113

 

Lesy ČR – OST Vsetín

Hlubocký p.

405870000100

Skalička

Povodí Moravy s.p.

Hrachovecký p.

405570002800 /

4-11-01-118

Valašské Meziříčí (Na Štěpánově, Hrachovec)

Lesy ČR – OST Vsetín

Hrčál

405770004000

Kladeruby

Povodí Moravy s.p.

Jasenický p.

405650000100 /

4-11-02-006

Lešná (Mštěnovice)

Lesy ČR – OST Vsetín

Jasenov

405740001000

Kelč (Babice)

Povodí Moravy s.p.

Jedovský p.

405700003000

Kunovice (Polomsko)

Lesy ČR – OST Vsetín

Juhyně

405670000100 /

4-11-02-018

Kelč (Babice), Choryně

Povodí Moravy s.p.

Kačinský p.

405560002800

Zašová

Lesy ČR – OST Vsetín

Komárník

405720000100

 

Povodí Moravy s.p.

Komárovický p.

405770002600

Kelč (Komárovice)

Povodí Moravy s.p.

Kozara

405610005400

 

Lesy ČR – OST Vsetín

Křivský p.

405320002600 /

4-11-01-093

Valašské Meziříčí

Lesy ČR – OST Vsetín

Lavný

405300002400

Brňov

Lesy ČR – OST Vsetín

Loučka

405610000100 /

4-11-02-002

Podolí,  Branky, Valašské Meziříčí

Povodí Moravy s.p.

Maretkový potok

405540000100

Střítež nad Bečvou

Lesy ČR – OST Vsetín

Medůvka

405310000100 /

4-11-01-092

Jarcová, Brňov

Lesy ČR – OST Vsetín

Mikulůvka

405170000100 /

4-11-01-079

Mikulůvka

Lesy ČR – OST Vsetín

Mřenka

405790000100 /

4-11-02-022

MIMO ORP

Lesy ČR – OST Vsetín

Oznička

405180000100 /

4-11-01-079

Oznice

Lesy ČR – OST Vsetín

Pastevník

405770006400

Choryně

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Rožnovská Bečva

405330000100 /

4-11-01-120

Střítež nad Bečvou, Zašová, Valašské Meziříčí

Povodí Moravy s.p.

 

Rybníčkový p.

405580003600

Valašské Meziříčí

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Slaná voda

405800000800

Lešná

Povodí Moravy s.p.

 

Srní Dolina

405610008800

Branky

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Srní p. (Krhovský p.)

405580000100 /

4-11-01-119

Valašské Meziříčí

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Svinov

405660000800

Valašské Meziříčí

Povodí Moravy s.p.

 

Štěpánovský p.

405320004900

Valašské Meziříčí (Na Štěpánově)

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Točenka

405740000100

Kelč (Lhota, Babice)

Povodí Moravy s.p.

 

Úlehla

405610013600

Valašské Meziříčí (Úlehla)

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Vesník

405270001800

 

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Veselský p.

405550007600  /

4-11-01-115

Veselá

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Videčka

405540004600

Střítež nad Bečvou

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Vsetínská Bečva

404410000100 /

4-11-01-093

Mikůvka, Jarcová, Valašské Meziříčí

Povodí Moravy s.p.

 

Vysocký p.

405650003000

Lešná (Jesenice)

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Zašovský p.

405560000100 /

4-11-01-117

Zašová

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Žebrák

405790003800

Lešná

Povodí Moravy s.p.

 

Zhrádek

405570001200

 

Lesy ČR – OST Vsetín

 

 

Vodní toky Bečva a Vsetínská Bečva mají vymezená (vyhlášená) záplavová území pro Q5, Q20 a Q100. Rožnovská Bečva má vyhlášené záplavové území pro Q20 a Q100 (viz grafická příloha povodňového plánu, detailně pak digitální část povodňového plánu). V současné době probíhá aktualizace záplavového území toku Bečva a dále se zpracovává záplavové území toéku Loučka. V roce 2012 by dále mělo být zpracováno záplavové území toku Juhyně.

 

Vodní tok

Místo

Plocha povodí

Prům. roční průtok

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

(km2)

(m3/s)

Vsetínská Bečva

Jarcová, 100 pod mostem, levý břeh – 3,84 ř. km

723,43

9,18

151

212

274

333

402

479

547

Rožnovská Bečva

Valašské Meziříčí , Sídlo PMO, pracoviště Valašské Meziříčí

1,4 ř. km

252,4

3,50

66,5

116

161

214

274

364

441

Juhyně

Kelč, u mlýna, pravý břeh - 7,7 ř. km

86,05

0,89

9,03

22,0

31,5

43,6

-

79,8

98,8

Bečva

most Juřinka – 59,6 ř. km

1023,98

12,68

210

326

421

511

636

719

809

Loučka

most st. silnice II/150 – 1,4 ř. km

32,11

0,46

9,28

14,7

23,3

32,4

42,2

57,2

70,3

Mikulůvka

silniční most Oznice – 0,30 ř. km

20,75

0,28

7,2

13,4

16,2

27,8

38,6

52,1

66,5

Lavný potok

Brňov – 0,419 ř. km

0,329

0,022

0,49

0,74

1,16

1,58

2,10

2,84

3,50

Hrachovecký potok

Hrachovec – 1,418 ř. km

4,903

0,080

1,53

3,63

5,40

7,60

10,38

13,90

17,30

Krhovský potok

Krhová – 1,544 ř. km

8,04

0,13

2,58

5,23

9,42

12,70

14,94

21,00

24,90

Křivský potok

Křivé – 2,621 ř. km

4,493

0,15

3,62

4,49

6,16

12,30

15,55

18,60

21,40

Jasenický  potok

Nad soutokem

12,967

-

4,8

7,9

13,5

18,7

24,6

34,0

43,3

Žebrák

Před Choryňkými rybníky

4,692

-

1,89

3,1

5,5

7,9

9,8

13,6

17,5

Svinov

Před ústím do Bečvy

2,61

-

1,05

1,72

3,1

4,4

5,5

7,6

9,7

Medůvka

Brňov - 0,606 ř. km

4,12

0,26

5,26

7,92

13,80

18,40

22,62

31,20

37,70

Černý potok

Bynina – 1,310 ř. km

6,14

0,07

1,39

3,00

4,13

5,86

8,58

11,30

14,30

Zdroj: Manipulační řády vodních děl, evidenční listy hlásných profilů

 

Území ORP Valašské Meziříčí je příslušné správě Povodí Moravy, s. p. (Brno)

           

 

           

Upravenost vodních toků

Vodní toky v ORP Valašské Meziříčí jsou převážně horského typu mající bystřinný charakter. Mimo upravené úseky, které uvádí následující tabulka, se jedná převážně o neupravené toky s kapacitou koryta na úrovni Q5-Q10 s možností lokálního vybřežení zejména v místě umělých překážek v korytě (mosty,mostky, lávky, zatrubnění).

 

Vodní tok

Od (ř. km)

Do (ř. km)

Ochrana (QN)

Choryně

Bečva

52,8

58,0

Q5 (347-400 m3/s)

Juhyně

0,00

1,25

do Q10

Juhyně

1,25

3,585

Q50

Jarcová

Medůvka

0,00

0,90

Q10

Mikulůvka

Mikulůvka

0,00

4,40

Q10-20

Valašské Meziříčí

Bečva

58,0

61,2

Q50-100 (650-800 m3/s)

Hrachovecký potok

0,00

1,40

Q10-20

Křivský potok

1,51

2,70

Q10-20

Loučka (Poličná)

0,00

1,54

Q10-20

Rožnovská Bečva

0,0

2,2

Q20 (300-350 m3/s)

2,2

3,0

Q5 (180-200 m3/s)

3,0

5,2

Q20 (250-300 m3/s)

5,2

6,2

Q10 (200-250 m3/s)

6,2

9,9

Q50 (280-320 m3/s)

Vsetínská Bečva

61,2

69,9

Q10 (350 m3/s)

Zašová

Zašovský potok

0,885

2,00

Q20

Ostatní vodní toky mimo zastavěná území obcí

Oznička

1,10

2,50

Q10-20

Veselský potok

0,00

1,05

Q10

 

 

Správci vodních toků

     

SPRÁVCE VODNÍHO TOKU

Povodí Moravy, s.p.

Správa státního podniku

Dřevařská 11, 601 75 Brno

tel.: +420 541 637 111

fax: +420 541 221 403

e-mail: sekretariatgr@pmo.cz

www.pmo.cz

 

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 601 75 Brno

tel.: +420 541 637 250 (7:00 – 15:30)

+420 541 211 737 (stálá povodňová a havarijní služba)

vedoucí VHD: Ing. Marek Viskot

tel.: +420 541 637 252

 

závod Horní Morava

U Dětského domova 4/263,779 00 Olomouc – Nové Sady

tel.: (+420) 585 711 211, 585 711 229

fax: (+420) 585 711 214

e-mail: sekretariatzhm@pmo.cz

 

Provoz Valašské Meziříčí

Hemy 21, 757 01 Valašské Meziříčí

Kontakt: Mgr. Pavel Sušeň

tel.: +420 571 685 091-97

fax.: +420 571 623 745

       

Lesy ČR, s.p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8

 

správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín

U Skláren 781, 755 01 Vsetín

tel.: +420 571 489 833

fax.: +420 571 489 832

 

vedoucí správy toků – Ing. Pavel Pernica

tel.: +420 571 489 833

mobil: +420 723 459 332

pernica.ost57@lesy.cz

 

správce toků – Tomáš Janovský

tel.: +420 571 489 831

mobil: +420 724 523 979

janovsky.ost57@lesy.cz

 

správce toků – Karel Vašek

(správce přítoků Rožnovské Bečvy počínaje Krhovským a Hrachovským)

tel.: +420 571 489 839

mobil: +420 724 532 980

janovsky.ost57@lesy.cz

 


Vodní díla I. - IV. kategorie – odkaz do POVIS

 

DBF tabulka generovaná z POVIS

 

Ve správní oblasti ORP Valašské Meziříčí se nachází okolo sta vodních nádrží IV. kategorie. Mezi nejvýznamnější vodní nádrže patří:

 

Název VD

 

Charakter VD

Umístění VD

(tok, popř. ČHP)

Správce VD

Charakter ohrožení a dotčeného území

Kelč - Chmelník

zemní sypaná hráz

Juhyně

ČRS MO Val. Meziříčí

 

Svinov 1

zemní sypaná hráz

Svinovský potok

Jaroslav Foltýn, tel. 731 561 562

RD pod nádržemi

Svinov 2

zemní sypaná hráz

Svinovský potok

Roman Vybíral, p. Vaculík, Kroměříž, tel. 573 333 815

RD pod nádržemi, dolní nádrž

Svinov 3

zemní sypaná hráz

Svinovský potok

Zdeněk Blinka, Poličná, tel. 775 229 027

RD pod nádržemi, dolní nádrže

Rybník Podlesí

zemní sypaná hráz

Křivský potok

Lesy ČR s.p. Hradec  Králové; ČRS MO Val. Meziříčí

Zastavěná část města pod hrází rybníka – cca 5 RD, silnice I/57

Poldr Komárovice

zemní sypaná hráz

Komárovský p.

Lesy ČR – OST Vsetín

 

Velký a Malý choryňský rybník

zemní sypaná hráz

tok Žebrák (4-11-02-020), k.ú. Lešná a Choryně

Haška Slavoj, tel. 777 226 021, 581 656 022, rybarstvi.haska@seznam.cz

 

Pravá a Levá Choryně

-          

Tok Žebrák(4-11-02-020), k.ú. Lešná a Choryně

Haška Slavoj, tel. 777 226 021, 581 656 022, rybarstvi.haska@seznam.cz

 

Dešťová zdrž, odkalovací laguny

betonové nádrže

inundační pásmo Bečvy

DEZA a.s.

Vyplavení usazených kalů z ČOV DEZA

nádrž Vápenka

zatopený lom s přelivem

boční nádrž potoka Jasenice

ČSOP, soukr, tel. 571 621 602

 

Retenční nádrž na toku Slaná voda

zděná hráz s průtočným oknem

potok Slaná voda nad Lešnou

ZOD Lešná, tel. 571 635 120

zaplavení RD v Lešné, zahlcení překrytého úseku

Lapač

betonová nádrž

Mimo vodní tok

 

 

 

 

 

Za hranici územního obvodu ORP Valašské Meziříčí se nachází několik VD II. kategorie, které při vzniku zvláštní povodně mohou ohrozit obce ležící níže po toku. Vlastníkem a provozovatelem vodního díla je Povodí Moravy, státní podnik.

 

 

Název VD

 

Charakter VD, kat.

Umístění VD (tok)

ČHP

Charakter ohrožení a dotčeného území

Spojení na hrázné vodních děl:

Horní Bečva

zemní sypaná hráz

Rožnovská Bečva

4 – 11 -01 – 094

Povodí Rožnovské Bečvy, vč. obcí, na území ORP Valašské Meziříčí bez rozlivu

+420 571 443 119, +420 602 948 050

Bystřička

hráz ze zdiva z lom. kamene

Bystřička

4 – 11 -01 – 088

Povodí Vsetínské Bečvy pod soutokem s Bystřičkou, ohroženy obce pod VD – Bystřička, Jarcová, Vlašské Meziříčí

+420 571 450 269, +420 602 948 400

Karolinka - Stanovnice

zemní sypaná hráz s těsnícím jádrem a návodním těsněním

Vsetínská Bečva

4 – 11 -01 – 018

Povodí Vsetínské Bečvy, na území ORP Valašské Meziříčí bez rozlivu

+420 571 645 124, +420 724 231 672

 

 

 

 

 

 

Příslušné vodoprávní úřady

 

Městský úřad Valašské Meziříčí

Odbor životního prostředí

 

vedoucí odboru životního prostředí

 

Ing. Rostislav Frydrych

 

Soudní 1221, Valašské Meziříčí

 

tel.: +420 571 674 206

 

e-mail: frydrych@muvalmez.cz

 

 

Krajský úřad - Zlínský kraj

Odbor životního prostředí a zemědělství

 

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

RNDr. Urc Alan

 

tř. T. Bati 21, 760 01 Zlín

 

tel.: +420 577 043 350

 

e-mail: alan.urc@kr-zlinsky.cz

 

Hlásné profily – odkaz do POVIS

 

DBF tabulka generovaná z POVIS

 

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

 

Základní hlásné profily - kategorie A

 

Jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Hlásné profily kategorie A jsou provozované ČHMÚ, nebo správci povodí a jsou pro ně zpracovány tzv. evidenční listy. Hlásné profily kategorie A jsou vybaveny vodoměrnou stanicí s vodočetnou latí a místním záznamem nebo automatickou stanicí s dálkovým přenosem dat do sběrného centra.

 

Profily kategorie A platné pro území SO ORP Valašské Meziříčí:

·         na vodním toku Vsetínská Bečva – stanice Jarcová, provozovatelem profilu je ČHMÚ Ostrava (detail stanice Jarcová – evidenční list hlásného profilu) – platnost profilu: soutok s Bystřicí - soutok s Rožnovskou Bečvou

·         na vodním toku Rožnovská Bečva – stanice Valašské Meziříčí, provozovatelem profilu je ČHMÚ Ostrava (detail stanice Valašské Meziříčí – evidenční list hlásného profilu) – platnost profilu: Rožnov pod Radhoštem - soutok se Vsetínskou Bečvou

·         na vodním toku Bečva - stanice Teplice nad Bečvou, provozovatelem profilu je ČHMÚ Ostrava (detail stanice Teplice nad Bečvou – evidenční list hlásného profilu) – platnost profilu: Bečva (Valašské Meziříčí od soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy) - Lipník nad Bečvou

 

 

 

 

 

Stanice Jarcová:

 

kategorie A

(základní hlásný profil)

umístění, informace

výška hladiny na vodoměrné lati / průtok

při I. SPA

při II. SPA

při III. SPA

profil č. 324

stanice Jarcová

tok Vsetínská Bečva, obec Jarcová, 100 pod mostem, levý břeh

260 cm /

170 m3*s-1

320 cm /

235 m3*s-1

370 cm /

290 m3*s-1

 

 Odesílatel zpráv:  OÚ Jarcová

 

četnost hlášení: I. SPA 2 x denně, II. SPA 4 x denně, III. SPA – 3. hodinové intervaly

 

 

 

Odesílatel podá zprávu:         

Spojení na adresáta:               

Příjemce dále vyrozumí:

MěÚ Valašské Meziříčí

+420 571 621 341

KrÚ Zlínského kraje

 

+420 724 220 280

OÚ Lešná

OÚ Choryně

MěÚ Hranice

 VHD Povodí Moravy Brno

+420 541 211 737

RPP ČHMÚ Ostrava

 

+420 541 637 250

 

 

+420 602 756 574

fax: +420  541 637 313

 

 

 

 

 

Stanice Valašské Meziříčí:

 

kategorie A

(základní hlásný profil)

umístění, informace

výška hladiny na vodoměrné lati / průtok

při I. SPA

při II. SPA

při III. SPA

profil č. 326

stanice Valašské Meziříčí

tok Rožnovská Bečva, Valašské Meziříčí,  nad požární zbrojnicí, pravý břeh

200 cm /

56,0 m3*s-1

250 cm /

105 m3*s-1

290 cm /

150 m3*s-1

 

 Odesílatel zpráv:  MěÚ Valašské Meziříčí

 

četnost hlášení: I. SPA 2 x denně, II. SPA 4 x denně, III. SPA – 3. hodinové intervaly

 

 

 

Odesílatel podá zprávu:         

Spojení na adresáta:               

Příjemce dále vyrozumí:

MěÚ Hranice

+420 581 828 111

OÚ Hustopeče nad Bečvou

 

+420 581 828 100

+420 724 187 096

OÚ Milotice nad Bečvou

OÚ Černotín

OÚ Teplice nad Bečvou

 OÚ Choryně

+420 571 636 070

 

OÚ Lešná

+420 571 635 022

 

KrÚ Zlínského kraje

+420 731 555 114

 

 

+420 731 555 122

+420 950 670 222

+420 602 590 878

+420 725 120 510

fax: +420 950 670 299

 

VHD Povodí Moravy Brno

+420 541 211 737

RPP ČHMÚ Ostrava

 

+420 541 637 250

+420 602 756 574

fax: +420 541 637 313

 

 

Stanice Teplice nad Bečvou:

 

kategorie A

(základní hlásný profil)

umístění, informace

výška hladiny na vodoměrné lati / průtok

při I. SPA

při II. SPA

při III. SPA

profil č. 328

Stanice Teplice nad Bečvou

V areálu lázní Teplice n. B., ca 400 m nad lávkou pro peší,levý breh

260 cm /

189 m3*s-1

330 cm /

290 m3*s-1

400 cm /

395 m3*s-1

 

 
Odesílatel zpráv:  MěÚ Hranice

 

četnost hlášení: I. SPA 2 x denně, II. SPA 4 x denně, III. SPA – 3. hodinové intervaly

 

 

 

Odesílatel podá zprávu:         

Spojení na adresáta:               

Příjemce dále vyrozumí:

Magistrát města Přerova

+420 602 746 642

 

 

+420 950 781 108

+420 581 268 471

 

 MeÚ Lipník nad Bečvou

+420 725 736 788

 

VHD Povodí Moravy Brno

+420 541 211 737

+420 541 637 250

+420 602 756 574

fax: +420 541 637 313

 

RPP CHMÚ Ostrava

+420 596 900 261

fax: +420 596 910 284

 

 

 

 

 

Doplňkové hlásné profily - kategorie B

 

Jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi. K hlásným profilům kategorie B jsou zpracovány tzv. evidenční listy. Tyto hlásné profily jsou vybaveny vodočetnou latí, která slouží k pozorování vodních stavů. Informace o stavu vody na těchto hlásných profilech jsou významné pro regionální úroveň a směrodatné pro místní úroveň (obce ležící níže na toku).

 

Profily kategorie B platné pro území SO OPR Valašské Meziříčí:

·         na vodním toku Juhyně – stanice Kelč, provozovatelem profilu je ČHMÚ Ostrava (detail stanice Kelč – evidenční list hlásného profilu) – platnost profilu: Rajnochovice - ústí do Bečvy

 

Stanice Kelč:

 

kategorie B

(pomocný hlásný profil)

umístění

výška hladiny na vodoměrné lati / průtok

při I. SPA

při II. SPA

při III. SPA

profil č. 327

stanice Kelč

tok Juhyně, obec  Kelč u mlýna, pravý břeh

110 cm /

17,30m3*s-1

160 cm /

37,5 m3*s-1

190 cm /

51,8 m3*s-1

 

 
Odesílatel zpráv:  OÚ Kelč

 

četnost hlášení: I. SPA 2 x denně, II. SPA 4 x denně, III. SPA – 3. hodinové intervaly

 

 

 

Odesílatel podá zprávu:         

Spojení na adresáta:               

Příjemce dále vyrozumí:

MěÚ Valašské Meziříčí

+420 571 621 341

MěÚ Hranice

 

+420 724 220 280

KrÚ Zlínského kraje

 OÚ Choryně

+420 571 636 070

 

VHD Povodí Moravy Brno

+420 541 211 737

+420 541 637 250

RPP ČHMÚ Ostrava

 

+420 602 756 574

 

 

Fax +420 541 637 313

 

 

Informace z hlásných profilů kategorie A a B ve správě ČHMÚ jsou dostupné na internetové adrese: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_main.php?kat=HLPRF . Další stanice včetně stanic srážkoměrných jsou dostupné na internetové adrese http://www.hladiny.cz . 

 

 

Pomocné hlásné profily - kategorie C

 

Jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Převážně jsou umístěny na menších tocích. Tyto hlásné profily jsou vybaveny vodočetnou latí nebo třemi značkami odpovídajícím směrodatným limitům pro SPA (1. SPA - zelená, 2. SPA - žlutá, 3. SPA - červená). Informace o stavu vody na těchto hlásných profilech jsou směrodatné pro místní úroveň (lokalita, příslušnou obec, případně pro obec ležící níže na toku a ORP). Pozorování vodních stavů zabezpečují v hlásných profilech jejich provozovatelé.

 

 

Hlásné profily kategorie C

TOK

PROFIL

UMÍSTĚNÍ

OBEC

I. SPA

(hlobka od dna v cm)

II. SPA

(hlobka od dna v cm)

III. SPA

(hlobka od dna v cm)

Bečva

Val. Meziříčí

most do obce Juřinka ř. km 59,6

Val. Meziříčí

500

400

300

Černý potok

Bynina

most MK (pod areálem INZEP) –  ř. km 1,31

Val. Meziříčí

57

76

100

Loučka

Val. Mez. – Poličná

most st. silnice II/150 ř. km 1,413

Val. Meziříčí

54

68

82

Loučka

Val. Mez. – Poličná

most MK ř. km 1,197

Val. Meziříčí

87

109

138

Křivský potok

Podlesí, Křivé

Pod mostem MK u hasičské zbrojnice – ř. km 2,621

Val. Meziříčí

65

75

97

Medůvka

Brňov

most MK – ř. km 0,606

Val. Meziříčí

46

59

77

Lavný

Brňov

Železniční most km 0,419

Val. Meziříčí

24

31

42

Krhovský (Srní) potok

Krhová

most silnice II.tř směr Nový Jičín u prodejny Kutač ř. km 1,544

Val. Meziříčí

45

65

88

Hrachovecký potok

Hrachovec

most MK – směr Val. Meziříčí ul. Šafaříkova – ř. km 1,418

Val. Meziříčí

43

60

81

Loučka

Loučka

Mlýn č.p. 1, ř. km 11,065

Loučka

160

180

210

Veselský potok

Veselá

Most MK v ř. km 0,100

Zašová

60

80

110

Hájový potok

Kelč

Most st. silnice III tř. ř. km 0,070

Kelč

Komárovský potok

Komárovice

Most st. silnice III tř. ř. km 0,560

Kelč

Točenka

Babice

Most st. silnice III tř. ř. km 0,290

Babice

Jasenovský potok

Kelč

Rybník u Babic ř. km 0,590

Babice

Kladerubský potok

Kladeruby

Most st. silnice v centru obce ř. km 0,950

Kladeruby

Střítežský potok

Střítež n. Bečvou

Most st. silnice směr Zašová v centru obce, ř. km 1,400

Střítež n. B.

Oznička

Oznice

U hřiště, rámový propust, ř. km 2,712

Oznice

100

130

160

Mikulůvka

Mikulůvka

Most st. silnice pod hospodou, ř.  km 1,915

Mikulůvka

Zašovský potok

Zašová

Most st. silnice nad kostelem, ř. km 2,100

Zašová

Jasenický potok

Jasenice

Most st. silnice,  ř. km 2,280

 

Mřenka

Poruba

Most st. silnice, ř.  km 2,980 pod obcí Poruba

Poruba

 

 

Srážkoměrné stanice

 

Srážkoměrné stanice ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p.

Meterologické stanice patřící do správy Povodí Moravy, s.p., dostupné na internetové adrese http://www.pmo.cz/portal/srazky/cz/index.htm.

 

Srážkoměrné stanice ve vlastnictví ČHMÚ

Meterologické stanice patřící do správy ČHMÚ jsou dostupné na internetové adrese http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php.

 

 

Lokální varovný systém mikroregionu Kelečsko

 

Na území ORP Valašské Meziříčí bude zprovozněn lokální varovný systém, který je součástí systému protipovodňové ochrany obcí ve SO ORP Valašské Meziříčí.

 

Podrobně viz. dokument Preventivní povodňová ochrana pro Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko,  k dispozici u SO Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko Náměstí 7, 757 38 Valašské Meziříčí

 

 

 

Charakteristika ohrožených objektů – odkaz do POVIS

 

DBF tabulka generovaná z POVIS


Hlavní lokality a objekty ohrožené povodní v SO ORP Valašské Meziříčí

 

Seznam významných ohrožených lokalit a objektů – Bečva (spojená)

 

1.

objekt

Sběrné suroviny TROJEK s.r.o.

 

vlastník

Trojek s.r.o. , tel.: 571 629 227, 731 533 958

 

ohroženo

znečištění povrchových vod – ř. Bečva

 

2.

objekt

ČOV Valašské Meziříčí

 

vlastník

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., tel.: 571 484 011

 

ohroženo

vyřazení ČOV z funkce, kontaminace povrchové vody kaly z ČOV

 

3.

objekt

DEZA a.s. – energetika, VH – chemická úpravna vody

 

vlastník

DEZA a.s., tel.: 571 691 111

 

ohroženo

kontaminace povrchové vody kaly z kalových polí

 

4.

objekt

SPEDOS s.r.o.

 

vlastník

SPEDOS s.r.o.,  tel.: 571 759 211

 

ohroženo

Výrobní haly, sklady materiálu

 

5.

objekt

CELSPED s.r.o.

 

vlastník

Soukromé firmy,  tel.: 571 757 370, Mob: +420 603 261 818

 

ohroženo

Zaplavení výrobních hal ve dvoře objektu

 

6.

objekt

Technické služby

 

vlastník

TS Valašské Meziříčí s.r.o. (Marius Pedersen a.s.), tel.: 571611625

 

ohroženo

Zaplavení objektu zahradnictví a školek, sběrna a třídění odpadů

 

7.

objekt

LV Trans

 

vlastník

LV Trans spol. s r.o., tel.: 571 757 789

 

ohroženo

Skladovací prostory

 

8.

objekt

Loděnice TJ Valašské Meziříčí

 

vlastník

TJ Val. Meziříč, Tel.: 603 836 801, 605 847 375

 

ohroženo

Objekt loděnice

 

9.

objekt

Posad

 

vlastník

Bratři Posádové, tel.: 571 611 333

 

ohroženo

Výrobní haly

 

10.

objekt

Obalovna Alpine-CZ a.s.

 

Vlastník

ALPINE stavební společnost CZ,a.s. , tel.: 571 750 111

 

ohroženo

Výrobní zařízení, možnost kontaminace povodňové vody rop. produkty

 

11.

objekt

Zahrádkářská kolonie Krásno n/B

 

vlastník

Soukromé osoby

 

ohroženo

Zahradní chatky

 

12.

objekt

RD v obci Lhotka nad Bečvou

 

vlastník

Soukromé osoby

 

ohroženo

zaplavení

 

13.

objekt

RD nad soutokem Juhyně a Bečvy (obec Choryně)

 

vlastník

Soukromé osoby

 

ohroženo

zaplavení

 

 

 

 

 

Seznam ohrožených objektů – Vsetínská Bečva

 

1.

objekt

ZŠ + MŠ Poličná

 

vlastník

Město Val. Meziříčí, tel.: 571 622 144

 

ohroženo

Suterén ZŠ a MŠ

 

2.

objekt

ČS PHM CAFRO PLUS

 

 

vlastník

CAFRO PLUS spol. s r.o., tel.: 571 613 150

 

ohroženo

Objekt čerpací stanice PHM

 

3.

objekt

BONVER, v.o.s, Poličná 417, 757 01 Valašské Meziříčí

 

vlastník

BONVER, v.o.s, Tel.: +420 571 614 440

 

ohroženo

Sídlo firmy

 

4.

objekt

SPEDOS s.r.o., Hranická 771, 757 01 Valašské Meziříčí

 

vlastník

SPEDOS s.r.o., tel.: 571 759 211

 

ohroženo

Výrobní prostory

 

5.

objekt

WENE CZ s.r.o. - balírna a sklady potravin

 

vlastník

WENE CZ s.r.o., tel.: 412 336 127

 

ohroženo

Skladové a výrobní prostory v suterénu objektu

 

6.

objekt

Posad, výrobní haly, M. Alše 30, Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou Vsetín

 

vlastník

Posad a.s., tel.: 571 611 333

 

ohroženo

Výrobní hala firmy, sklady materiálu a výrobků

 

7.

objekt

Portas - Halašta

 

vlastník

Ing. Jaroslav Halašta, tel. 571 615 061

 

ohroženo

Suterén objektu

 

8.

objekt

Dřevovýroba Rosa

 

vlastník

Dana Rosová, Tel./Fax: 571 622 203     Mobil: +420 603 789 266

 

ohroženo

Výrobní dílna, materiál, výrobky

 

9.

objekt

ALTO-ez. spol. s r.o.

 

vlastník

ALTO-ez. spol. s r.o., tel.: 571 622 508

 

ohroženo

Stavební dvůr

 

10.

objekt

Stavební mechanizace – Nauš

 

vlastník

Jiří Nauš, tel.: 571 621 566

 

ohroženo

Stavební dvůr, suterén sídla firmy

 

11.

objekt

Úpravna vody – VaK Vsetín a.s.

 

vlastník

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., tel.: 571 484 011

 

ohroženo

Objekt úpravny vody, technologie, sklad chemikálií (chlór...)

 

12.

objekt

Pizzerie Pepino

 

vlastník

Mobil:  774 631 007

 

ohroženo

Restaurace, kuchyně

 

13.

objekt

Domov důchodců    Podlesí

 

vlastník

Tel.: 571 443 302

 

ohroženo

Přízemí objektu

 

14.

objekt

Přivaděč vody (obec Jarcová)

 

vlastník

VAK Vsetín a.s.

 

ohroženo

roztržení, přerušení dodávky vody do Valašského Meziříčí

 

15.

objekt

RD č.p. 90,128,78,75,130,127,169,172,209,34,168,171,210 (33osob)

obec Jarcová

 

vlastník

Soukromé osoby

 

ohroženo

zaplavení

 

16.

objekt

Češkův mlýn, Jarcová - „Za vodú“

 

vlastník

Češkův mlýn s.r.o., tel.: 571 443 378

 

ohroženo

Sklepní prostory – technologie výroby potravin

 

17.

objekt

OSTAX – výroba dřevěných briket, Jarcová, býv. areál ZD

 

vlastník

OSTAX-spol s.r.o  Jarcová, tel.: 571 631 072

 

ohroženo

Suterén, výrobní hala

 

Seznam ohrožených objektů – Rožnovská Bečva

1.

objekt

ZŠ + MŠ – ul. Vodní (Křižná) + Zvláštní škola

vlastník

Tel. ZŠ Křižná: 571 622 346

ohroženo

zástavba obytných domů a obchodů – ul. Křižná

2.

objekt

Autobusové nádraží

vlastník

ČSAD Vsetín a.s., tel.: 571 622 581

ohroženo

Suterén budovy

3.

objekt

SOU stavební – ul. Vrbenská, středisko praktického vyučování

vlastník

Tel.: 571 612 118

ohroženo

Suterén budovy

4.

objekt

TVM s.r.o.

vlastník

TVM s.r.o., tel. 571 673 111

ohroženo

Výrobní haly, skladovací prostory

5.

objekt

Povodí Moravy – pracoviště  Valašské Meziříčí

vlastník

Povodí Moravy s.p.

ohroženo

Suterén budovy, garáže a sklady ve dvoře

6.

objekt

Firmy v prům. areálu bývalé Tesly a skláren Lares

vlastník

Různé soukromé firmy

ohroženo

Výrobní a skladovací prostory

7.

objekt

RWE Schott Solar

vlastník

RWE Schott Gmbh., tel. 571 686 111

ohroženo

Výrobní a skladovací prostory

8.

objekt

STV Glass a.s.,

vlastník

Schott, STV Glass a.s., tel. 571 686 111

ohroženo

Výrobní a skladovací prostory

9.

objekt

Koupaliště+tenis. Klub, hokejová hala, tel. TJ Val. Mez. 571 622 527

vlastník

TJ Val. Mez., město Val. Mez., hokejový klub, tel. zim.stadion 733 605 990

ohroženo

Zaplavení a kontaminace sportovišť

10.

objekt

areál Agrocentrum Podlesí – soukromé firmy

vlastník

Agrocentrum Podlesí a.s., tel. 571 613 814

ohroženo

Výrobní, skladovací a obchodní prostory různých firem

11.

objekt

Travols s r.o.

vlastník

Travols s r.o., tel. 603 507 093

ohroženo

Zaplavení suterénu (dílny, šatny), stavební dvůr

12.

objekt

VZOD Zašová (tel. 571 634 750), MEZL – JANÍČEK (obec Zašová)

vlastník

VZOD Zašová,  MEZL – JANÍČEK, tel. 571 634 943

ohroženo

zaplavení, evakuace zvířat, zaplavení stavebního dvora

13.

objekt

ARSIL-CRYSTAL  (obec Zašová), COBBLER (obec Zašová)

vlastník

ARSIL-CRYSTAL a.s., tel. 571 634 876;  COBBLER sro, tel. 571 751 771

ohroženo

Zaplavení suterénů, stavebního dvora

14.

objekt

TWW s.r.o.

vlastník

Top Wood Windows, s.r.o., tel. 571 751 311

ohroženo

Zaplavení výrobních prostor a skladů výrobků a surovin

15.

objekt

MIVES

vlastník

MIVES – Jaromír Matula, tel. 571 634 202

ohroženo

Zaplavení suterénu budovy

16.

objekt

Halašta – H - Tipol (obec Zašová)

vlastník

Tel. 571 634 280

ohroženo

zaplavení

 

Seznam ohrožených objektů – Juhyně

1.

objekt

42 RD (126 ohrožených osob)

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Zatopení suterénů a sklepů

2.

objekt

Mlýn Kelč

vlastník

Mlýn Kelč, s.r.o., tel. 571 641 105

ohroženo

Zaplavení sklepních prostor včetně technologie, kontaminace potrav. provozu

3.

objekt

ČOV Kelč

vlastník

VAK Vsetín a.s., středisko Kelč, tel. 571 641 131

ohroženo

Vyplavení kalů, znečištění toku

4.

objekt

Loana Kelč, tel.: 571 641 870

vlastník

Loana a.s., Rožnov

ohroženo

Zaplavení  obchodních a skladovacích prostor

5.

objekt

Ramos – Strnadel Josef, Choryně, výroba z kůže

vlastník

Strnadel Josef, tel. 571 636 180

ohroženo

Zaplavení  obchodních, skladovacích a výrobních prostor

 

Seznam ohrožených objektů – Černý potok v Bynině

1.

objekt

DEZA a.s. Valašské Meziříčí

vlastník

DEZA a.s. Valašské Meziříčí, tel. 571 691 111

ohroženo

Zaplavení areálu chemické výroby (potok protéká areálem firmy)

2.

objekt

RD a bytovky na dolním konci Byniny – levý břeh

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Sklepy a suterény RD a hospodářských  budov

3.

objekt

Autosalón Lukáš, Výroba bazénů Lukáš

vlastník

Miroslav Lukáš (auta), tel. 571 611 187, Jaroslav Lukáš (bazény),

tel. 571 752 143

ohroženo

Zaplavení dílen, skladů, výroby bazénů

 

Seznam ohrožených objektů – Loučka

1.

objekt

ČRS – Líheň Poličná,

 

 

vlastník

ČRS MO Valašské Meziříčí, tel. 603 806 353, 728 500 471 – správce

 

ohroženo

Prostory líhně v suterénu budovy, rybníčky

2.

objekt

BONVER, v.o.s, Poličná 417, 757 01 Valašské Meziříčí

vlastník

BONVER, v.o.s, Tel.: +420 571 614 440

ohroženo

Sídlo firmy

3.

objekt

Zástavba RD poblíž trati ČD a v centru obce

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Sklepy a suterény RD a hospodářských  budov

4.

objekt

Veterinární středisko

vlastník

MVDr. Ivo Grygar, tel. 571 621 540

ohroženo

Zaplavení suterénu

5.

objekt

Zdravotní středisko (obec Loučka), tel. 571 640 128

vlastník

Obec Loučka

ohroženo

Zaplavení

6.

objekt

RD č.p. 71,68,34,54,20,10 (23 osob ohroženo, obec Podolí)

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Sklepy a suterény RD a hospodářských  budov

 

Seznam ohrožených objektů – Křivský potok ve Val. Meziříčí

1.

objekt

RD u silnice I/57, č.p. 144, 145, 613, 127

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Sklepy a suterény RD a hospodářských  budov

2.

objekt

Rybník Podlesí + přilehlý chovný rybník, odběrný objekt

vlastník

MÚ Val.Meziříčí, ČRS MO Val.Mez.

ohroženo

Vtokový objekt, boční hráz, chovný rybník

3.

objekt

RESTAURACE VE DVOREČKU

vlastník

Tel. 571616363

ohroženo

Přízemí restaurace

4.

objekt

Sportbar Ricochet

vlastník

 

ohroženo

Přízemí baru, kryté hřiště na Ricochet

5.

objekt

RD u Křivského potoka č.p. 1, 172, 409, 9, 216, 10, 11, 159, 174, 15, 404,

52, 21, 51, 22, 23, 25, 37, 26, 109, 256, 266, 98

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Sklepy a suterény RD a hospodářských  budov, nátrže do zahrad

6.

objekt

ARBIS S.R.O. - DÁMSKÉ PRÁDLO

vlastník

ARBIS S.R.O., tel. 571624355

ohroženo

Přízemí a suterén výrobny (u zakryté části potoka)

7.

objekt

Hasičská zbrojnice Křivé

vlastník

Sbor dobrovolných hasičů

ohroženo

Přízemí zbrojnice

 

Seznam ohrožených objektů – Medůvka + Lavný potok v Brňově

1.

objekt

RD mezi tratí ČD a silnicí I/57: č.p. 337, 387, 346

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Sklepy a suterény RD a hospodářských  budov

2.

objekt

Fredos, prodejna Brňov

vlastník

Fredos, s.r.o., tel. 571 631 391, 605 291 617

ohroženo

Výrobky na ploše okolo obchodu, venkovní sklady

3.

objekt

Pizzerie Pepino

vlastník

tel. 571 631 007, 774 631 007

ohroženo

Restaurace, kuchyně

 

 

Seznam ohrožených objektů – Srní (Krhovský) potok v Krhové

1.

objekt

Schott Solar Technik

vlastník

Schott Gmbh., tel. 571 686 111

ohroženo

Suterén výrobní haly

2.

objekt

Autobazar AUTO DUDA, s. r. o, Krhová

vlastník

AUTO DUDA, s. r. o., 571 633 077, 774 633 077

ohroženo

Vystavená auta, stavby na ploše

3.

objekt

MAXIS – výroba zdravotnického materiálu

vlastník

MAXIS a.s., tel. 571 633 510

ohroženo

Přízemí firmy

4.

objekt

prodejna KU-PA Krhová, restaurace a penzion U Bundárů  

vlastník

p. Kutač tel. 571 633 133; p. Bundár, tel. 571 633 037

ohroženo

Zaplavení suterénu

5.

objekt

RD u Krhovského potoka

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Možnost zaplavení sklepů, příp. suterénu

6.

objekt

Valašské lesotechnické meliorace a.s., Krhová

vlastník

VLM a.s., Krhová, 571 633 102

ohroženo

Potok protéká stavebním dvorem, přízemí budovy, sklady

 Seznam ohrožených objektů – Hrachovecký potok ve Val. Meziříčí

1.

objekt

RD u Hrachoveckého potoka

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Možnost zaplavení sklepů, příp. suterénu

2.

objekt

Areál bývalého ZD: PM Malý, přívěsy, tel. 571613385 , pneuservis Žilinský, tel. 777 100 800, pila Milan Mlýnek, tel. 603 341 589

 

vlastník

Soukromé firmy

ohroženo

Výrobní a skladové prostory

3.

objekt

Ingstav Ostrava a.s.

vlastník

Ingstav Ostrava a.s., tel. 596 627 541, 602 974 107

ohroženo

Stavební dvůr

4.

objekt

GES – Kneblová Jana

vlastník

Kneblová Jana, tel. 571 632 322

ohroženo

Stavební dvůr, suterén budovy

5.

objekt

BISTRO GRYGAR-FRGÁLY

vlastník

p. Grygar, tel. 571 622 143

ohroženo

Výroba potravin, možnost kontaminace

 

Seznam ohrožených objektů – Oznička v Oznici

1.

objekt

Celkem 9 RD oba břehy

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Zatopení sklepů, příp. suterénu, poškození zahrad

 

Seznam ohrožených objektů – Mikulůvka v Mikulůvce

1.

objekt

COK farm s.r.o. - zemědělská výroba

vlastník

COK farm s.r.o., tel. 571 453 077

ohroženo

Zničení mostu přes potok i příjezdové komunikace

2.

objekt

Miroslav Marek - Almiplast

 

vlastník

Miroslav Marek, tel. 571 453 059

ohroženo

Možnost zanesení výrobních prostor sedimenty, příp. zaplavení

 

Seznam ohrožených objektů – Zašovský potok v Zašové

1.

objekt

Pilařská výroba Hřiva Miroslav

vlastník

Hřiva Miroslav, tel. 571 634 720, 120

ohroženo

Zaplavení dřevoskladu

2.

objekt

Jaromír Matula, MIVES sdružení

 

vlastník

Jaromír Matula, tel. 571 634 202

ohroženo

Zaplavení přízemí budovy

3.

objekt

Firmy v areálu VZOD Zašová – viz. Rožnovská Bečva

 

vlastník

viz. Rožnovská Bečva

ohroženo

Zaplavení přízemí budov, stavebního dvora, skladů, ohrožení zvířat ZD

 

Seznam ohrožených objektů – Střítežský potok ve Stříteži nad Bečvou

1.

objekt

Hotel Květoň

vlastník

 p. Květoň, tel. 774 640 862

ohroženo

Restaurace v přízemí

2.

objekt

RD č.p. 35 až po RD č.p. 237

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Zatopení sklepů, příp. suterénu, poškození zahrad

 

Seznam ohrožených objektů – Hájovský potok v Kelči

1.

objekt

Vodárna VAK

vlastník

VAK Vsetín a.s., středisko Kelč, tel. 571 641 131

ohroženo

zatopení, možnost kontaminace sedimenty

 

Seznam ohrožených objektů – Komárovský potok v Komárovicích

1.

objekt

7 RD (21 ohrožených osob)

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Zatopení přízemí, zanesení bahnem

2.

objekt

Objekt ZD

vlastník

ZD Kelečsko, tel. 571 752 777

ohroženo

Zaplavení stájí, zanesení bahnem

 

Seznam ohrožených objektů – Kladerubský potok v Kladerubech

1.

objekt

Vodovod v ř. km 1,430

vlastník

 

ohroženo

V souběhu s potokem – přerušení, přerušení dodávky vody

2.

objekt

Rybník nad obcí

vlastník

Obec Kladeruby, tel. 571 641 233

ohroženo

Možná havárie hráze, zanesení sedimentem

3.

objekt

RD u potoka

vlastník

Soukromé osoby

ohroženo

Zaplavení suterénu, sklepa, zanesení bahnem

 

Seznam ohrožených objektů – Jasenický potok

1.

 

objekt

DEZA a.s., potok protéká uzavřeným objektem

vlastník

DEZA a.s.

ohroženo

Výrobní prostory, sklady chemikálií, možnost kontaminace vody

 

Zaplavované komunikace ve SO ORP Valašské Meziříčí

 

Z hlediska dotčení silniční sítě vybřežením toků s rizikem snížení průjezdnosti až přerušení silniční dopravy jsou převážně ohroženy:

 

Žel. doprava je ohrožena zejména v úsecích tratí ČD:

 

Sesuvná území ohrožují rovněž trať ČD Valašské Meziříčí - Půchov v k.ú. Brňov.

OHROŽENÍ

VODNÍ TOK

POPIS

Q5

Bečva

Silnice č. III/43911 mezi obcemi Němetice a Hustopeče nad Bečvou

Q5

Bečva

Komunikace v průmyslové a nákupní zóně - ulice M. Alše v místní části Krásno nad Bečvou

Q5

Vsetínská Bečva

Silnice č. III/05723 včetní místních komunikací v obci

Q20

Vsetínská Bečva

Silnice č. I/57 spojující obec Bystřička a Valašské Meziříčí + místní komunikace

Q20

Vsetínská Bečva

Silnice č. I/57 spojující obec Bystřička a Valašské Meziříčí + místní komunikace

Q20

Vsetínská Bečva

Silnice č. II/150 u hotelu Abácie spojující místní část Poličná a Valašské Meziříčí  + místní komunikace

Q100

Bečva

Silnice č. III/03563 spojující místní části Juřinka a Krásno nad Bečvou

+ místní komunikace

Q100

Bečva

Silnice č. III/03561 mezi obcemi Lhotka nad Bečvou a Hustopeče nad Bečvou

Q100

Bečva

Komunikace v průmyslové a nákupní zóní - ulice Hranická

Q100

Bečva, Juhyně

Silnice č. III/43913 v severní části obce + místní komunikace v obci

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. III/01873 spojující obec Hrachovec se silnicí I/35 + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. I/35 ul. Rožnovská + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. I/35 ul. Masarykova + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. II/150 ul. Nádražní  + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. I/35 spojující Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštím

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. III/01875 spojující obec Veselá se silnicí I/35 + místní komunikace

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. I/35 spojující Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštím

Q100

Rožnovská Bečva

Silnice č. III/04868 spojující obec Střítež nad Bečvou se silnicí I/35

Objízdné trasy jsou uvedeny na straně č. 84 tohoto dokumentu.

 

Druh a rozsah ohrožení

 

Přirozená povodeň

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. § 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při:

·         déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;

·         dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci;

 

Jarní a zimní povodně (od listopadu do dubna) – jsou způsobené rychlým táním sněhové pokrývky, kde může být akumulováno značné množství vody. Vyskytují se převážně v kombinaci s dešťovými srážkami (v závislosti na teplotních výkyvech), mohou být doprovázeny mimořádnými situacemi jako povodně způsobené ledovými jevy na tocích s relativně  menším průtokem náchylných ke vzniku ledových nápichů a ledových zácp.

 

Letní povodně (od května až do října) –  krátkodobými intenzivními srážkami, které zasahují malá území (povodí). Tyto krátkodobé povodně se vyskytují především v povodích s větším sklonem. Doprovodným jevem jsou velké objemy unášených plavenin a splavenin způsobené erozními procesy v povodí (eroze půdy). Vzhledem k lokálnímu charakteru srážek je problematická předpověď výskytu a následná ochrana osob a majetku. Dalším typem letních povodní jsou povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešťovými srážkami).

 

Území ORP Valašské Meziříčí leží v podhůří Beskyd v oblasti středních a dolních úseků jednotlivých toků s převážně bystřinným charakterem toku, z čehož vyplývá druh a rozsah ohrožení jednotlivých lokalit.

 

Nejvíce ohroženými obcemi jsou zejména obce:

Valašské Meziříčí, místní část Podlesí - Brňov a Poličná, Jarcová, Choryně a Zašová-Veselá.

U ostatních toků na území ORP Valašské Meziříčí vzniká nebezpečí zejména při prognóze lokálních srážek a bouřek v letním období. Takto jsou ohroženy zejména obce Kelč, Choryně, Branky, Zašová a Oznice.

 

Zvláštní povodeň

 

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. Rozeznávají se tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může při stavbě nebo provozu vodního díla nastat:

·           zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla

·           zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody)

·             zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla

 

Místa ohrožená ledovými jevy

 

Místa, která mohou být ohrožena ledovými jevy, jsou např. zúžená místa na vodních tocích, příčné objekty na tocích, místa odběrů vody a nekapacitní mostní konstrukce. V zimním období zde může docházet k hromadění ledových ker a mohlo by dojít k poškození objektů.

 

V případě povodňové události je třeba sledovat pohyb ledové hmoty (popř. dřevní hmoty) v korytě toků. Hrozí riziko vzniku ucpávek ledové tříště nad vzdouvacími objekty na tocích a její kumulaci u mostních křížení (pod mosty a přechodovými lávkami), dále v zúžených průtokových místech na toku, riziko zpomalení průtoku nebo odtoku vody.

 

Výskyt ledových jevů lze předpokládat pouze za mimořádných okolností na větších tocích, tj. Rožnovská a Vsetínská Bečva, příp. Juhyně.

 

Vodní tok

Lokalota

Úsek vodního toku (ř. km)

Bečva

Valašské Meziříčí - Juřinka most

59,6

Vsetínksá Bečva

Valašské Meziříčí - Bystřička nad silničním mostem

1,5 -7,85

Zdroj: povodňový plán Zlínského kraje

 

Podchycení a řešení havarijních stavů spadá v tomto případě do působnosti správců jednotlivých toků.

 

Místa s urychleným odtokem – bleskové povodně

           

Blesková povodeň je povodeň, která vzniká po krátkém přívalovém dešti a je typická pro  horské a podhorské oblasti. Může se vyskytovat i tam, kde nedochází nebo je silně omezeno vsakování vody do půdy (například rozsáhlé zpevněné plochy, především v městské zástavbě s ucpanou kanalizací, příp. intenzivní srážky na území s nasyceným půdním profilem po předchozích dlouhotrvajících srážkách). Za intenzivní srážky způsobující bleskové povodně se považuje cca 30 mm/h, 45 mm/2h, 55 mm/3h a 60 mm/5h a více srážek. V červnu 2009 postihly území České republiky. Nejvíce postiženými obcemi se staly Polom, Bělotín, Nový Jičín a Lipník nad Bečvou. V květnu a červnu 2010 zasáhly BP východní a severní Moravu, v červenci a srpnu 2010 severní Čechy.

 

Riziková území při přívalových deštích

Rizikovými místy jsou vesměs svažité pozemky, po kterých dochází ke zrychlenému soustředěnému povrchovému odtoku vody při přívalových deštích.  Soustředěný povrchový odtok je zapříčiněn nedostatečnou mírou akumulace vody v území (způsoben např. nevhodným zemědělským využíváním pozemků aj.).

Metodou tzv. kritických bodů byla provedena analýza a vyznačení území, která mohou být příčinou lokální přívalové povodně při intenzivních deštích.

Touto metodou bylo ve správním obvodu ORP Valašské Meziříčí vytipováno několik lokalit s urychleným odtokem, kde při větších přívalových deštích hrozí nebezpečí tzv. bleskových povodní (viz digitální část PP ORP Valašské Meziříčí či mapový server na internetové adrese http://www.povis.cz/html/ -     Riziková území při přívalových srážkách v ČR).

 

Riziková území při přívalových deštích (Zdroj: http://www.povis.cz/html/)

 

Pozn.: K urychlenému soustředěnému odtoku při přívalových deštích může dojít i v jiných než vytipovaných místech.

 

 

Místa omezující odtokové poměry ve sledovaném území – odkaz do POVIS

 

DBF tabulka generovaná z POVIS

 

Kritickými místy omezujícími odtokové poměry na tocích jsou veškeré příčné stavby - přemostění, jezy apod., kde může při zvýšených průtocích docházet k zadržování splaví a ledové tříště nebo ker, a také úseky, kde parametry koryta nedokáží provést zvýšené průtoky a dochází k vylití ještě v době, kdy na ostatních úsecích nehrozí nebezpečí vybřežení toku.

 

Řešení havarijních stavů spadá v tomto případě kromě správců toků také do působnosti správců přemostění, resp. majitelů skladů, skládek apod. (§64 Zákona o vodách).


Č.

Umístění

Popis objektu

Správce objektu

Charakter ohrožení objektů  (úseků toků)

(VT - říč. km)

1

Spojená Bečva

silniční most do Choryně

Ředitelství silnic ZK

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-55,536

2

Spojená Bečva

protipovodňová hráz u Choryně

Povodí Moravy, s.p.

 

54,98-55,72

3

Spojená Bečva

lávka pro pěší

MÚ Val. Meziříčí

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-57,506

- Lhotka

4

Spojená Bečva

Jez pod nádržemi v Juřince

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-58,212

5

Spojená Bečva

Jez Juřinka

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-58,824

6

Spojená Bečva

silniční most do Juřinky

Ředitelství silnic ZK

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-59,715

7

Spojená Bečva

říční stupeň pod zaústěním Loučky

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 60,67

8

Vsetínská Bečva

silniční most I/18 do Poličné

Ředitelství silnic ZK

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 61,55

9

Vsetínská Bečva

železniční most ČD
Val. Mez.- Bystřice p/H

ČD

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 62,2

10

Vsetínská Bečva

lávka Jarcová

OÚ Jarcová

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 64,53

u žel. přejezdu Drážky

11

Vsetínská Bečva

silniční most do Jarcové

OÚ Jarcová

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 65,22

12

Vsetínská Bečva

limigraf - Jarcová

 

 

- 65,67

13

Vsetínská Bečva

lávka pro pěší Brňov-Jarcová

Měst. Ú. Val. Meziříčí

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 66,0

14

Vsetínská Bečva

silniční most I/57 –
Jarcová nad domovem důchodců

Správa silnic ZK

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 69,6

15

Rožnovská Bečva

železniční most

ČD

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 0,45

trať Hranice-H. Lideč

16

Rožnovská Bečva

silniční most k nádraží

Ředitelství silnic ZK

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 0,601

17

Rožnovská Bečva

říční stupeň

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 0,680

18

Rožnovská Bečva

lávka pro pěší
dolní lávka nad  sokolovnou

Povodí Moravy, s.p.

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 0,717

19

Rožnovská Bečva

říční stupeň

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 0,814

20

Rožnovská Bečva

říční stupeň

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

- 0,916

21

Rožnovská Bečva

říční stupeň

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-1,032

22

Rožnovská Bečva

říční stupeň

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-1,124

23

Rožnovská Bečva

lávka pro pěší pod zámkem

MÚ Val. Meziříčí

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-1,143

24

Rožnovská Bečva

říční stupeň

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-1,204

25

Rožnovská Bečva

betonový most Mostní ulice

 

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-1,358

26

Rožnovská Bečva

silniční most rychlostní komunikace

Ředitelství silnic ZK

Neovlivňuje průtok

-1,440

27

Rožnovská Bečva

říční stupeň

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-1,509

28

Rožnovská Bečva

říční stupeň

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-1,598

29

Rožnovská Bečva

lávka pro pěší k býv. hasičské zbrojnici

MÚ Val. Meziříčí

možnost vzniku zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-1,636

30

Rožnovská Bečva

říční stupeň

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-1,784

31

Rožnovská Bečva

Limnigraf u Povodí Moravy

Povodí Moravy, s.p.

 

-1,788

32

Rožnovská Bečva

stupeň

Povodí Moravy, s.p.

-1,839

33

Rožnovská Bečva

říční stupeň vedle tenisu

Povodí Moravy, s.p.

ohrožení stability zavázání stupně a opevnění břehu pod  stupněm,
vznik zátarasů zachytáváním plavenin, rozliv

-2,2

34