Informační zastavení č. 10 Velká Lhota – Malá Lhota výhledové místo

Malá Lhota se stává rekreační obcí a je dnes součástí Velké Lhoty. Při pokračování po cyklostezce dorazíme ke skalám Medůvka. Pohlédneme-li na severozápad, uvidíme hřeben Brdo, tvořený bukovým lesem se stářím asi 140 let táhnoucím se po severním okraji horního Brňova. Na jižním svahu hřebene se silnicí a v celém údolí vidíme rozsáhlé pastviny táhnoucí se směrem k západu. Na okrajích smrkového i bukového lesa můžeme, máme-li trpělivost, spatřit třeba ježka, srnce, sojku, datla, lišku, nebo kunu. Nad pastvinami a lesem obvykle poletuje káně lesní, vzácně zde bývá vidět čáp černý. V létě můžeme pozorovat také motýly – babočku admirála či paví oko, nebo otakárka feniklového. Východním směrem je vrchol s velkým rozhledem a vysílačem Vrchhůra (692 m.n.m). Jižně je přehrada Bystřička a nad ní lesnatý hřeben Klenov, který je známý nálezem vykopávek po lidu popelnicových polí z 5. století a zejména tzv. skalním hradem Klenov, který stával ve středověku na skalním suku Zámčisko a zanikl, jsa celý tvořen dřevěnými kmeny, ve 14. století. Okolí je dnes rozsáhlou přírodní rezervací tvořenou z 90% bukem. Kolem vede od přehradní hráze cyklotrasa.

Významnou dominantou Malé Lhoty jsou dva asi 250 let staré duby. Jméno po nich získala restaurace Pod dubem v jejich sousedství. Stromy nejsou v nejlepším zdravotním stavu – v minulosti u nich došlo k masivnímu lomu části větví a ze vzniklé rány se do kmenů rozšířily dřevokazné houby. Houbou narušená místa pak zpravidla napadá dřevokazný hmyz a ten vyhledávají ptáci. Tento proces je v přírodě zcela přirozený. U stromu byl proveden bezpečnostní ořez a oba duby zde budou dominovat ještě desítky let.

Informační zastavení č. 10 Velká Lhota – Malá Lhota výhledové místo