Informační zastavení č. 11 Medůvka skály

Informační zastavení č. 11 Medůvka skály

300 metrů lesní stezkou severně odtud najdete významný krajinný prvek- skalní útvar Medůvka tvořený křemičitými pískovci a slepenci tzv. rusavských geologických vrstev. Jeho délka je cca 40 a výška 10 metrů. Název získal srovnáním některých jeho částí – drobných prohlubní zvaných voštiny, s medovými plástvemi lesních včel. Nacházíme zde i další drobné geologické tvary – skalní mísy, výklenky, převisy i škrabkovité škrapy. Objekt patří k horolezeckým výcvikovým terénům. Rozměry skály nejsou nijak velké, ale po vykácení lesa v okolí se z ní nabízí velmi pěkný rozhled do krajiny. Spatříme hřeben Brdo se staletým bukovým porostem severně i údolí Bečvy vinoucí se v lesích pod námi na jihu. O skále, jako shromaždišti zbojníků se zmiňují lidové pověsti v souvislosti se zbojníky a loupežníky působícími v 18. století zejména v okolí bývalého skalního hradu Klenova nad Bystřičkou. Původ skal pak lid, stejně jako např. u skalního útvaru Jarcovská kula, přisoudil čertům, kteří všechny tyto osamocené skály poztráceli při předčasném kohoutím zakokrhání, když budovali u Lidečka Čertovy skály, aby obrátili podle přání potencionální čertovy nevěsty tok říčky Senice. Děvče se zachránilo před peklem a krajina získala několik významných skalních útvarů. Děkujeme Vám, čerti. Medůvka je na katastru města Valašské Meziříčí – části Brňov.