Informační zastavení č. 14 Bynina

Obec Bynina je v pramenech prvně připomínána ve 14. století, přičemž její půdorys jasně odkazuje ke vzniku v období tzv. německé lánové kolonizace. Stejně tak její jméno je snad odvozeno od něm. die Biene (včela) a připomíná tak významný zdroj obživy zdejších prvotních osadníků. Zemědělstvím se koneckonců většina zdejších obyvatel živila až do 19. století, kdy s rozvíjející se industrializací postupně odcházeli za prací do nedalekých továren, například část docházela denně až do Nového Jičína do tzv. „Tabačky“. Cestou míjíme kapličku s významným dubem o kterém pověst říká, že se na něm za temných letních nocí objevuje svítící ohýnek. Za zmínku stojí, že v 18. století na katastru obce vznikly dva panské dvory, Mariánský a Tereziánský, náležející ke krásenskému panskému velkostatku.
Na okraji katastru obce v dnešním areálu chemičky vzniklo ve třicátých letech sportovní letiště. Sloužilo jako pomocné i za války a v poválečných letech zde probíhal v tzv. Letecké koleji výcvik desítek letců. Sportovní činnost letců i parašutistů zde skončila v roce 1960 a prostor ustoupil výstavbě Dezy.

Informační zastavení č. 14 Bynina