Informační zastavení č. 17 Lešná

Zámecký areál hrabat Kinských z Lešné je tvořen patrovým čtyřkřídlým zámkem, vystavěným v místě středověké tvrze, obklopeným rozsáhlým přírodně-krajinářským parkem s více než tisícem stromů
a keřů založeným v polovině 19. století. Po jeho cestičkách nás provede naučná stezka s tabulemi, umístěnými na lavičkách. Interiér zámku s unikátním malovaným stropem a původní barokní podlahou svým mobiliářem prezentuje život venkovské šlechty přelomu 19. a 20. století.
Svah východně nad obcí zdobí dvojice barokních kaplí křížové cesty z 2. poloviny 18. století. Na místě kostela sv. archanděla Michaela v centru obce stával od středověku kostelík dřevěný, v 17. století nahrazený současnou zděnou stavbou, jejíž interiér vyzdobil o století později freskami významný malíř Josef Ignác Sattler. Jejich obnova v devadesátých letech trvala sedm let.
Za kostelem najdeme unikátní pomník obětem první světové války z řad občanů Lešné a okolních obcí, který stojí pod jedním z nejkrásnějších a nejhodnotnějších památných stromů Valašska – mohutným červenolistým bukem, který má obvod přes tři metry.