Informační zastavení č. 18 Vysoká

Rozhled do krajiny nám zde na obzoru nabízí siluetu Oderských vrchů, které jsou přírodním parkem. Nejbližší z komplexu rybníků táhnoucího se k Hranicím a dále Moravskou bránou až k Jistebníku, jsou Malý a Velký choryňský rybník. K nim přiléhá největší mokřadní rezervace Zlínského kraje, jedenadvacetihektarový Choryňský mokřad, který je pro svou jedinečnost tzv. „Evropsky významnou lokalitou“. Posláním této rezervace je ochrana a uchování jedinečného mokřadního ekosystému, který je útočištěm (refugiem) mokřadních společenstev s přítomností zvláště chráněných druhů fauny a flory. Z hráze rybníka lze podle ročního období sledovat chráněné lekníny, kosatce, žebratku bahenní či zvonek hadincovitý nebo pozorovat a poslouchat kuňky, skokany skřehotavé, štíhlé a zelené, čolky a ještěrky či volavky, rákosníky i ledňáčky a další skvosty naší přírody. Pozoruhodné jsou zejména tůně v mokřadu, z nichž část vznikla těžbou štěrku v padesátých letech, když vlivem průsaků vody v té době obnoveného rybníka, došlo k podmáčení luk. Tůně umožňují rozmnožování a život všem živočichům vázaných na mokřadní prostředí, kteří by v dnešní odmeliorované a vysušené zemědělské krajině základní podmínky ke svému žití nenašli. Management přírodní rezervace zajišťuje Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí.
Na tomto stanovišti také můžeme vidět větrolam ze štíhlých vlašských topolů, který zde byl vysazen pro značnou větrnou expozici tohoto místa. Vzhledem k prohlubujícímu se oteplování klimatu nabydou brzy větrolamy brzy opět velkého významu pro snížení větrné eroze a zachycování sněhových srážek na vhodných místech krajiny.