Informační zastavení č. 19 Jasenice – přírodní památka lom Jasenice

K nejcennějším chráněným území Zlínského kraje patří přírodní památka Lom Jasenice (1.71 ha). Jde o lomovou těžbou odkrytý blok štramberského vápence s jezerem hlubokým 13 m, které vzniklo po ukončení těžby pro vápenku přítokem spodní vody i kumulací srážek. Během těžby bylo zejména v prostoru dnešního dna nádrže nalezeno velké množství fosilní fauny – zkamenělin ježovek, břichonožců, ramenonožců apod. Ve vodě žijí škeble říční i rybničná, chránění raci říční, kteří jsou díky potravnímu deficitu v zakrnělé formě a také některé vzácné druhy drobné vodní fauny, např. nezmar hvězdanatý či lukovka jezerní, které však lze pozorovat jen pod mikroskopem. Na skalách a stráních v okolí bývalého lomu lze nalézt zejména vegetaci s teplomilnými prvky a zcela unikátní je zde výskyt nevelké populace chráněného kruštíku bahenního (Epipactis palustris). Zadní lomová stěna je tzv. brekcií, nekompaktní skalou s kapsami zeminy, navíc je narušená těžební lomovou střelbou. Několikrát zde došlo k uvolnění i desítek kubických metrů skály a hlíny do jezera. Lokalita je oplocena ke zlepšení její ochrany a stav skály je průběžně sledován i pod hladinou potápěči pro zjištění příznaků případného sesuvu z podmáčení. Lokalita má jako jediná v kraji celkem pět hlavních důvodů zákonné ochrany. Je to výskyt fosílií (zkamenělin na geologické lokalitě), napájení jezera silným zdrojem spodní velmi čisté vody, výskyt chráněných živočichů a vodních mikroorganizmů, izolované kolonie chráněných rostlin a velký význam má krajinářský a biocenický, dokumentující začlenění prostoru po lidském zásahu – těžbě vápence, do krajiny a vytvoření biocenózy.

Informační zastavení č. 19 Jasenice – přírodní památka lom Jasenice