Informační zastavení č. 20 Choryně

Asi 100 metrů východně od mostu nalezneme v zářezu řeky Bečvy několikametrový skalní výchoz slepenců s kameny pískovců, křemene a vápenců. Valouny vápenců často obsahují zkameněliny, která je jurského (druhohorninového) stáří. Nacházíme zde mlže, korály a ramenonožce. Odkryv vznikl za povodně v roce 1997 a patří k velmi hodnotným a zároveň nejmladším paleontologickým nálezům v okrese.
Významnou kulturní památkou obce je původní středověká tvrz, přestavěná v 16. století na renesanční zámek pevnostního charakteru s vodním příkopem. Roku 1882 v objektu vznikl klášter kongregace Milosrdných sester sv. Kříže. Po zákazu veřejného působení církevních řádů v padesátých letech zde byla tato komunita zachována jako sociální domov důchodkyň – řádových sester. Poslední řádové sestry, věnující se původně službě nemocným, výchově řeholního dorostu a učitelské činnosti ve školách i sirotčincích, bývalý zámeček opustily roku 2004. Dnes je zde výchovný a sociální církevní institut Krista Velekněze provozující domov pro seniory Panny Marie Královny.
Nad obcí západně, na levém údolním úbočí na vrcholku Choryňská Stráž nalezneme osmihektarovou stejnojmennou přírodní památku tvořenou tradičním historickým sadem s výskytem orchidejí. Roste zde např. vstavač kukačka či vstavač mužský. Najdeme tu také motýla otakárka fenyklového, ptáky krutihlava obecného, žluvu hajní, nebo ťuhýka obecného.
Z dalších památek nelze opomenout výklenkovou kapličku u domu čp. 45 na návsi či naproti zámku stojící farní kostel sv. Barbory z 80. let 18. století.

Informační zastavení č. 20 Choryně