Informační zastavení č. 22 Němetice

Původně samostatná obec Němetice, o níž se objevují první zmínky v historických pramenech od středověku, se stala roku 1980 součástí nedaleké Kelče. Historie zdejšího osídlení je však mnohem starší, jak dokládá významná archeologická lokalita v nedalekém lese Doubrava. Nachází se zde mohylové pohřebiště z pozdní doby kamenné, patřící lidu kultury se šňůrovou keramikou (2900–2500 př. n. l.). Dvě skupiny mohyl (náspů z hlíny a kamení nad jedním či více hroby) zde byly objeveny na přelomu 19. a 20. století a archeologické výzkumy zde probíhají prakticky dodnes. V jarním období stojí za to vydat se po silnici 2 km severně k přírodní rezervaci Doubek. Na 26 hektarech najdeme zejména pestrý koberec jarních bylin. Můžeme pak pokračovat do 5 km vzdálených Hustopeč nad Bečvou, kde projedeme historickou alejí lip a můžeme navštívit renesanční zámek z 16 století. Cestu lemuje vpravo až k řece Bečvě les Doubrava, který je významným hnízdištěm zejména doupných ptáků a sov. Vydáme-li se západně přes Zámrsky nalezneme na začátku obce Skalička zachovalý dřevěný mlýn z konce 18. století, který je přístupný po dohodě s majitelem. Cestou pak můžeme pokračovat až do Teplic n. Bečvou, které jsou významnými lázněmi na léčení chorob oběhového systému. Na vrcholu Hůrka nad vlakovým nádražím Teplice n. B. navštívíme nejhlubší mokrou propast světa – Hranickou propast, jejíhož dna speleopotapěči ani roboty zatím nedosáhli. V 77 metrech pod povrchem je vodní hladina a nejhlouběji se ve vodní části zatím podařilo dosáhnout 404 metrů. Propast je přístupná po naučné stezce Hůrka.

Informační zastavení č. 22 Němetice