Informační zastavení č. 25 Komárovice

Komárovice, stejně jako celé území Kelečska, patří k nejdéle osídleným obcím regionu, kam pronikala mohutná kolonizační vlna již v období vrcholného středověku. Z této doby nejspíše také pochází název obce, který pravděpodobně upomíná na její založení ve vlhkém a bažinatém místě, plném dotěrného hmyzu.
Z památek stojí za zmínku na návsi stojící klasicistní kaple završená štíhlou zvoničkou z 30. let 19. století s polygonální zvonicí a malou Kalvárií z téhož období. Na křižovatce silnic severně od obce byla koncem 18. století vystavěna kaplička Panny Marie s plasticky členěnou fasádou a je lemována skupinou více než stoletých lip. Jde o významný krajinný prvek, který dokumentuje cit budovatelů sakrálních památek pro krajinu – drobné památky se vždy snoubí se stromy ve svém okolí.
Památkovou ochranu požívá rovněž drobný objekt božích muk z 1. poloviny 19. století, původně se soškou sv. Anny.
S dějinami obce je nerozlučně spjat „básník a spisovatel Valašska“, spisovatel Metoděj Jahn (1865–1942), který ve zdejší jednotřídce působil v letech 1901–1919 jako řídící učitel.

Informační zastavení č. 25 Komárovice