Informační zastavení č. 26 Lhota u Kelče

Obec Lhota u Kelče byla, jak už její název napovídá, založena v době vrcholící kolonizace někdy v průběhu 14. století (název odvozený od staročeského slova lhóta nesou obce, které byly po svém založení po stanovenou dobu, čili lhůtu, osvobozeny od placení feudální renty).
V mírném svahu u cesty ve středu obce stojí drobný objekt kapličky zasvěcený Panně Marii se zvonicí z 2. poloviny 19. století.
Vyjedeme-li ze Lhoty na západ přes Babice po 3 km dorazíme polní cestou do Rouského, kde najdeme jeden z nejpamátnějších stromů v okolí, lípu, kterou dle legendy vysadil Jan Jiskra z Brandýsa, jeden z velitelů husitů. O mnoho mladší jsou lípy na zdejší návsi, které byly vysazeny za první republiky a pojmenovány po T. G. Masarykovi a M. R. Štefánikovi. Ale největší a nejstarší skvost najdeme ve Všechovicích – zde je na návsi tis starý tisíc let, který dodnes rodí plodná semena.

Informační zastavení č. 26 Lhota u Kelče