Informační zastavení č. 35 Lhota u Choryně

Název obce Lhota u Choryně odkazuje, stejně jako v případě celé řady vesnic stejného názvu v České republice, k jejímu vzniku v době vrcholné kolonizace. Je odvozen od slova lhóta, čili lhůta, po kterou byli obyvatelé obce osvobozeni od placení daní. Ač se přídomek Lhoty u Choryně v průběhu staletí měnil (např. Mikulášova, Prostřední), obec vždy patřila k choryňskému lénu. Jihozápadně od Lhoty u Choryně, na kopci Vystrkovská Strážka, se nacházela koncem 14. století poprvé připomínaná ves Drozdova Lhota, která v 17. století zpustla a na jejím místě zůstal do dnešních dní jen dvůr Vystrkov (nebo též Lhotsko, Lhotský dvůr). Statek prošel v 1. polovině 19. století kompletní rekonstrukcí, socialistické hospodaření po roce 1948 jej však počátkem 80. let přivedlo k vydání demoličního výměru. Pro nedostatek financí od něj bylo upuštěno, zdevastovaný statek se dostal do soukromého vlastnictví, je postupně rekonstruován a zaměřuje se nyní především na chov koní, agroturistiku a environmentální programy. Nedaleko od farmy se nachází oblíbené lokální poutní místo – kamenný krucifix z roku 1931.
V horní části obce nalezneme kapli Panny Marie z poloviny 19. století, uprostřed obce pak kamenný kříž.

Informační zastavení č. 35 Lhota u Choryně