Informační zastavení č. 37 Poličná – historie tvrz Arnoltovice

Ve 13. století byla vedle Poličné založena nová vesnice půdorysu lesních lánových vsí. Pojmenována byla dle hradu Arnoltovice, postaveného na kopci Junákov, severně nad dnešní Poličnou. Arnoltovický hrad byl centrem lenního statku, k němuž původně patřilo například i město (Valašské) Meziříčí. Po jeho zániku se léno začalo nazývat dle Meziříčí.
Hrad byl postaven snad na přelomu 13. a 14. století jako správní centrum majetku olomouckého biskupství na soutoku Rožnovské a Vsetínské Bečvy.
Z původně zděného biskupského hrádku jsou dnes v terénu patrné zbytky valů a příkopů, terénní útvary hradního jádra a předhradí s pozůstatky opevnění, avšak již bez jakýchkoliv viditelných pozůstatků zdí. Kamenné zdivo hradu bylo údajně využito i ke stavbě valašskomeziříčského zámku Kinských. Celý hradní vršek je dnes v soukromém vlastnictví a není veřejnosti přístupný.

Informační zastavení č. 37 Poličná – historie tvrz Arnoltovice