Informační zastavení č. 41 Perná

Název obce Perná je odvozován od původního názvu blízkého potoka, odkazujícího na tok s „pernou“, tedy divokou, prudkou vodou. Obec se v pramenech poprvé připomíná v polovině 14. století, historie zdejšího osídlení je však mnohem starší a má jistou souvislost s těšínitovým (vyvřelina) lomem na okraji obce. Archeologickými nálezy je zde doloženo kontinuální osídlení již od poloviny 12. století, resp. pozůstatky středověkého opevněného sídla (zbytky zdiva, val a keramické střepy). Zde nalezené popelnice kultury lidu popelnicových polí pak ukazují na osídlení zdejšího kraje již v pozdní době bronzové (1300–800 př. n. l.).
V centru obce se nalézá kaplička sv. Floriána ze 30. let 19. století. Na východním okraji obce stojí za povšimnutí památkově chráněný objekt božích muk se soškou Panny Marie, vystavěný po roce 1800. Tato boží muka jsou ojedinělou památkou na soubor drobných sakrálních objektů, které na svém panství v letech 1800–1826 nechal vystavět tehdejší držitel Lešné, hrabě Beess.

Informační zastavení č. 41 Perná