Informační zastavení č. 42 Valašské Meziříčí – historie města

Město na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy se poprvé připomíná roku 1297, o dva roky později je poprvé v pramenech zmínka o sousedním Krásnu. Zatímco historické centrum Krásna padlo v 70.–80. letech 20. století za oběť asanaci a k posledním pozůstatkům jeho zašlé slávy patří renesanční budova bývalé radnice, kostelík sv. Jakuba, empírový zámek Kinských či soubor barokních soch, středověký půdorys jádra Valašského Meziříčí zůstal zachován. Soubor raně novověkých měšťanských domů na náměstí a v přilehlých ulicích, žerotínský zámek, farní kostel, ale i historizující budovy zdejších školských zařízení či ryze moderní funkcionalistické domy, ty všechny připomínají dávnou historii dvouměstí, které kráčelo dějinami bok a boku až do roku 1924, kdy se Krásno stalo součástí Valašského Meziříčí. Vzniklo tak největší město na tehdejším Valašsku, kde se intenzivně rozvíjel průmysl, kvetl obchod, kultura i školství – a nejinak je tomu v současnosti.

Informační zastavení č. 42 Valašské Meziříčí – historie města