Informační zastavení č. 5 Velká Lhota Národní kulturní památka

Necelé dva roky po vydání tolerančního patentu, 28.června roku 1783, začal sloužit svému účelu dřevěný toleranční kostel. Patentem Josefa II. z roku 1781 totiž konečně bylo českým a moravským nekatolíkům umožněno stavět si kostely a zakládat evangelické sbory, pokud se na daném panství přihlásilo k nekatolickému vyznání alespoň sto rodin. Tzv. falešný toleranční patent z roku 1777 však způsobil, že o čtyři roky později se na zdejším panství k nekatolickému vyznání přihlásilo jen 137 rodin – na založení jednoho sboru to však stačilo. Toleranční patent sice nekatolíkům umožnil kostely stavět, ovšem nesměly v ničem připomínat katolické svatostánky. Proto stojíte u neveliké a nenápadné stavby, bez věží, zvonů či křížů, s malými okny, stranou hlavních cest, která již více než 230 let připomíná nejen chudobu zdejšího kraje, ale i fakt, že Valaši odedávna neradi ohýbali před vrchností záda. Jedná se o nejstarší stavbu tohoto druhu v České republice, a proto je Národní kulturní památkou. Knězem zde byl 20 let (1875 – 1795) Jan Karafiát.

Informační zastavení č. 5 Velká Lhota Národní kulturní památka