Informační zastavení č. 6 Velká Lhota – obecní dům

Počátky vsi Velká Lhota spadají hluboko do středověku (1411 – Stachowa Lhota), ale její založení se promítá do podoby obce i dnes. Vznikla totiž v souvislosti s kolonizační aktivitou v době osídlování horských a podhorských oblastí, o čemž ostatně svědčí i samotný název obce. Obyvatelé nově založených vsí mívali povinnosti vůči vrchnosti, ty však mohly být po určitou dobu od založení vesnice promíjeny. Tomuto období se říkalo lhóta či lehota a nejen v případě Velké Lhoty, ale i více než pětistovky jiných Lhot či Lhotek v naší republice se natrvalo otisklo v jejich názvu. První osadníci zde, v nadmořské výšce kolem 500 m n. m., příliš příležitostí k obživě neměli a odkázáni byli především na skromnou úrodu svých políček. Dávnou tradici má ve vesnici i řemeslo a podomácká výroba, například metlářství či dýmkařství, kdy i nepatrný zisk z prodeje byl důležitým zdrojem obživy hospodáře. Zde, uprostřed lesů, je nasnadě, že hlavní zpracovávanou surovinou bylo dřevo, z něhož se vyráběly především užitkové předměty pro hospodářství. Byl zde taky kamenolom pro těžbu kamene na brusné kotouče.

Informační zastavení č. 6 Velká Lhota – obecní dům