Informační zastavení č. 7 Velká Lhota – dolní okraj směr přehrada Bystřička

Zajímavým cílem na této trase je údolní přehrada Bystřička o velikosti 37 hektarů. Jde o stavební a kulturně – historický unikát, druhou nejstarší přehradu na území České republiky (první byla přehrada Liberecká). Hráz je vybudována pod vedením italských stavitelů z lomového kamene dovezeného až z Chvalčova u Bystřice p.H. v letech 1908 – 1912. Důvodem stavby byla ochrana obcí na toku řeky Bystřičky a Bečvy před náhlými povodněmi i předpokládané napájení po staletí plánovaného průplavu Dunaj – Odra – Labe a jeho zdymadel vodou.

Přehrada byla největší zkoušce vystavena při povodni v roce 1997, kdy přes přepad po jejím naplnění přetékalo 120 metrů kubických vody za vteřinu. V současné době je přehrada a její okolí doménou poklidné rekreace. Asi nejzajímavější je výhled z hráze, kam po několika minutách dorazíte.

Informační zastavení č. 7 Velká Lhota – dolní okraj směr přehrada Bystřička