Informační zastavení č. 9 Velká Lhota – u kříže za lesem nad obcí

Stráň pod tímto hřebenem směrem k severu tvoří částečně smíšený les. Současné oteplování klimatu je pro smrkové monokultury, které mají plochý kořenový systém s malým jímáním vody velmi nepříznivé. Počet usychajících smrků se stále zvyšuje. Méně suchých stromů nalezneme v lese smíšeném, který je zde tvořen mimo smrku ztepilého také modřínem opadavým, javorem klenem, jeřábem ptačím a břízou bělokorou.

Kamenný kříž vztyčený k tisíciletému výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Moravu je historickou sakrální památkou a spolu s lípami tvoří tzv. „Významný krajinný prvek“ podléhající zákonné ochraně.

Jiný, a zcela pragmatický původ má nedaleká dřevěná zvonička – zvoničky vznikaly na základě nařízení Marie Terezie k varování před požáry, potažmo jiným nebezpečím.

Informační zastavení č. 9 Velká Lhota – u kříže za lesem nad obcí