Velikost písma:   A-   A   A+

Právě se nacházíte: Úvodní strana / Texty / Komunitní plánování

Komunitní plánování

Komunitní  plánování sociálních a souvisejících služeb

Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb (KPSS) začínalo na území mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko zapouštět kořeny už roce 2006. Zpočátku pouze ve Valašském Meziříčí, jehož první komunitní plán sociální a souvisejících služeb byl vypracován na léta 2008 – 2010. Do celého mikroregionu se tento proces začal intenzivně rozšiřovat až v roce 2011, a to v rámci projektu „Zavádění procesů komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb v regionu Valašskomeziříčsko a Kelečsko“, reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/65.00042, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Od června 2012 má Valašskomeziříčsko a Kelečsko  svůj vlastní komunitní plán, který bude platit na roky 2012 až 2016.

V čem spočívá KPSS?

Hlavní myšlenkou komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb je pomáhat znevýhodněným nebo potenciálně ohroženým skupinám obyvatel k co nejhodnotnějšímu a normálnímu životu podobnému životu lidí bez znevýhodnění nebo omezení.

K tomuto cíli slouží sociální, související a další služby.

KPSS je proces, při kterém se k plánování a realizaci těchto služeb přizvou všechny relevantní strany:

•          zadavatelé soc. služeb (obce mikroregionu),

•          poskytovatelé soc. a souvisejících služeb (fungují coby odborníci),

•          uživatelé (tzn. lidé, kteří tyto služby využívají) a další významné subjekty v regionu.

Základní pracovní metodou je efektivní komunikace a přenos všech důležitých informací, spolupráce a shoda účastníků komunitního plánování.

Komunitní plánování vede ke zlepšení nebo udržení životních podmínek obyvatel a podpoře sociální soudržnosti a smíru.

Jak probíhá komunitní plánování ve zdejším regionu?

Funguje 6 specificky zaměřených pracovních skupin:

Jejich práci podporuje a zastřešuje Manažerský tým složený z manažerů pracovních skupin, úředníků a odborníků na sociálně zdravotní oblast a dalších osob.

Dále funguje Nadoborová skupina pro dohodu, která je složená z vedení některých obcí a dalších organizací v regionu. Ta má napomáhat tomu, aby byla v rámci komunitního plánování věnována pozornost všem významným sociálně-zdravotním problémům regionu.


Zavádění procesů komunitního plánování
sociálních a souvisejicích služeb v regionu
Valašskomeziříčsko a Kelečsko,
reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00042.

Copyright © 2012, KPSS I Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
vstup pro poskytovatele