Velikost písma:   A-   A   A+

Právě se nacházíte: Úvodní strana / Zařízení,činnost,služba / Pečovatelská služba Kelč
kontaktovat   vytisknout   uložit

Pečovatelská služba Kelč

Logo

Poskytovatel Charita Valašské Meziříčí
Sociální služba Pečovatelská služba

Adresa Kelč 262, 75643 Kelč
Telefon 776 746 341, 571 641 018
Email iveta.minarova@valmez.charita.cz
Web www.valmez.charita.cz
Mapa zobrazit adresu na mapě

Forma poskytování Terénní
Působnost v lokalitě Branky
Choryně
Kelč
Kladeruby
Kunovice
Loučka
Podolí
Police
Poznámka k lokalitě Region Valašskomeziříčsko - Kelečsko
Úhrada klienta Placené
Bezbariérovost Boční vchod do prostor CHPS Kelč je bezbariérový

Popis

Pečovatelská služba Kelč je součástí Charity Valašské Meziříčí. Je jedinou službou tohoto druhu, která poskytuje sociální služby na území mikroregionu Kelečsko od roku 2004. Poslání Pečovatelská služba Kelč je součástí Charity Valašské Meziříčí. Jejím posláním je poskytovat podporu lidem se sníženou soběstačností bezpečně setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí při zachování kvalitního života s důrazem na vlastní životní styl a zvyklosti. Služba je poskytována v domácím prostředí kienta formou předem sjednaných placených úkonů v dojednaných termínech a časech. Cíle - setrvat v domácím prostředí a mít možnost zachovat maximální míru nezávislosti na pomoci druhých osob tak, aby mohli využívat pro ně bezpečného prostředí - udržet, případně rozšířit stávající dovednosti a schopnosti klienta, včetně sociálních kompetencí - zajistit kontakt se sociálním prostředím, např. s navazujícími službami (pedikúra, masáže, kadeřník a další) - zprostředkovat přirozené sociální vztahy a zamezit sociální izolovanost Cílová skupina Služba je poskytovaná osobám omezeným v sebeobsluze, tzn. se sníženou soběstačností, a to: - dospělé osoby se zdravotním postižením v kombinaci se smyslovým postižením - senioři Komu není služba určena: - osobě, která požaduje poskytování zdravotní péče (např. aplikace inzulinu, injekce, měření TK, převaz apod.) - osobě, která není schopna bezpečného pobytu v domácím prostředí (např. chronické duševní onemocnění, různé druhy demence, osobě vyžadující specializovanou odbornou péči) - osobě, jejíž domácí prostředí neumožňuje bezpečně poskytnout službu klientovi a zároveň je ohrožen jak samotný pracovník, tak i klient (chátrající byt, chybí topná zařízení, chybějící vodovodní přípojka, nedostačující vybavení domácnosti, - osobě s agresivním chováním. Jak zájemce, tak i klient - osobě vlastnící nebezpečné nebo agresivní zvíře v domácnosti Zásady Pro samotnou práci pečovatelská služba dodržuje: - důstojnost lidské osoby = dodržování lidských práv s důrazem na uplatnění vlastní vůle klienta, např. o hygienické úkony neprovádíme v přítomnosti druhé osoby o komunikujeme s osobou jako s rovnocenným partnerem o klienta oslovujeme příjmením - individuální přístup = dodržování rovného přístupu ke všem klientům, např. o vcítíme se do pocitů klienta o klient si sám určuje postup poskytování služby o pracovník poskytuje pouze přiměřenou míru podpory o respektujeme náboženské vyznání klienta a jeho rodiny o zachováváme soběstačnost klienta dle jeho možností o aktivně zapojujeme klienta do péče o vlastní osobu i domácnost - profesionální přístup o odborné znalosti z pravidelného vzdělávání jsou využívány u klienta Pečovatelská služba poskytuje tyto pečovatelské úkony: Pomoc a podpora při podávání jídla a pití: klientům, kteří nemohou nebo nejsou schopni si nachystat stravu a pití, pomůžeme s přípravou nebo popřípadě nachystáme stravu a pití na dobu, kterou musí strávit sám, než přijdou rodinní příslušníci. Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek: v tomto případě pomáháme s oblékáním a svlékáním základního oblečení a speciálních pomůcek (pokud je klient používá). Pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru: pomáháme klientovi pohybovat se ve vlastním domácím prostředí a upozorňujeme na možné překážky (stůl, židle, křeslo), které by mohly zapříčinit pád nebo úraz. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: dopomáháme klientovi při přesunu z lůžka na vozík. Pokud je klient schopen přesunu samostatně, dohlížíme na to, aby nedošlo ke komplikacím. Pomoc při úkonech osobní hygieny: provádíme nebo dohlížíme na úkony osobní hygieny, mezi které patří sprchování, běžné mytí na lůžku a celkovou koupel na lůžku. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty: klientům, kteří si nemohou umýt vlasy a ostříhat nehty, provádíme tyto pečovatelské úkony. Pomoc při použití WC: zajišťujeme doprovod klienta na WC nebo dopomáháme klientovi při přesunu z lůžka na klozetové křeslo. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování: podle potřeby zajišťujeme stravu dle požadavku klienta (dieta, různá dietní omezení) a předáváme klientům informace o dietách. Dovoz nebo donáška jídla: zajišťujeme dovoz obědů ze stravovacích zařízení do domácnosti klienta. Pomoc při přípravě jídla a pití: dohlížíme na přípravu stravy a v případě provádíme dopomoc. Příprava a podání jídla a pití: u klientů, kteří nejsou schopni připravit si stravu sami, přichystáme jídlo a pití. Dohlédneme také na samotné snězení stravy. Běžný úklid a údržba domácnosti: zajišťujeme úklid domácnosti. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování: pracovník domluví s úklidovou firmou termín a čas příchodu sjednané firmy. Klientovi je předložen zároveň ceník služeb dojednané firmy. Donáška vody: pokud je potřeba provádíme donášku vody do domácnosti klienta. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení: u klientů, kteří mají dřevo či jiné topivo nedostupné, zajišťujeme donášku na dostupné místo pro klienta. Běžné nákupy a pochůzky (pošta): na požádání klienta vyřizujeme placení složenek na poště a provádíme běžné nákupy. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti: zajišťujeme nebo asistujeme při týdenních nákupech, nákupech ošacení a nezbytného vybavení domácnosti dle potřeb klientů. Praní a žehlení osobního, ložního prádla (drobné opravy) Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět: dle potřeby provádíme doprovod klientů. Dovoz a odvoz klienta k lékaři.

Další služby související s danou službou

Při poskytování pečovatelské služby spolupracujeme i s dalšími úseky Charity Valašské Meziříčí, jako jsou např.: Centrum osobní asistence, Sociální rehabilitace ATTA a Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice.
Dále v mikroregionu Kelečsko spolupracujeme s praktickými lékaři (Mudr. Špatková, MUDr Sehnal a MUDr Jor).
Dále spolupracujeme s úřadem práce a Pečovatelskou službou Diakonie Valašské Meziříčí.Příloha 1
1523349242_ceník.xls

Příloha 2
1523349242_Zjišťování potřeb klienta a NŽS.docx

Zavádění procesů komunitního plánování
sociálních a souvisejicích služeb v regionu
Valašskomeziříčsko a Kelečsko,
reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00042.

Copyright © 2012, KPSS I Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
vstup pro poskytovatele