Velikost písma:   A-   A   A+

Právě se nacházíte: Úvodní strana / Zařízení,činnost,služba / Terénní služba Domino
kontaktovat   vytisknout   uložit

Terénní služba Domino

Logo

Poskytovatel Charita Valašské Meziříčí
Sociální služba Terénní programy

Adresa Zámecká 921, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon 733 741 678
Email iva.holubova@valmez.charita.cz
Web www.valmez.charita.cz

Forma poskytování Terénní
Působnost v lokalitě Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Úhrada klienta Bezplatné
Bezbariérovost ne

Popis

Posláním Terénní služby Domino je monitorovat a mapovat lokality kde se lidé bez domova zdržují, navazovat a udržovat kontakty s lidmi žijícími dlouhodobě na ulici, za účelem podpory a prevence a motivovat je ke změně jejich obtížné životní situace. Služba je poskytována v rámci ORP Valašské Meziříčí a ORP Rožnov pod Radhoštěm Naši cílovou skupinou jsou osoby v krizi a osoby bez domova, bez přístřeší - muži a ženy ve věku od 18-ti let. Služba je uživatelům poskytována přímo v terénu – v jejich přirozeném prostředí a to vždy ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin. Našim cílem je: • vyhledávat osoby, které se ocitly v obtížné životní situaci související se ztrátou bydlení, • předcházet jejich vyloučení a pomáhat v návratu zpět do běžného života společnosti • zmírňovat dopady bezdomovectví v ORP Valašské Meziříčí a ORP Rožnov p.Radoštěm pomocí samotné realizace služby • snižovat sociální a zdravotní rizika související s životem uživatelů na ulici • snižovat kriminalitu a podporovat prevenci sociálně patologických jevů prostřednictvím realizace služby • objasňovat problematiku bezdomovectví na veřejnosti prostřednictvím článků a reportáží v médiích, účastí na pracovních skupinách KPSS, zapojením do dne otevřených dveří atd.. K základní nabídce Terénní služby patří: 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Jedná se především o poskytování informací o celkové situaci ve společnosti, o možnostech využívání všech dostupných zdrojů, o jejich provázanosti a vlivu na celkové zlepšení sociální a životní situace uživatele 2. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Můžeme pomoci při vyřizování běžných záležitostí jako je například:  sepsání písemností pro úřady, vyplnění tiskopisů, vyřízení osobních dokladů (např. občanský průkaz, rodný list, výuční list apod.),hledání zaměstnání, bydlení, nabízíme pomoc s hospodařením s finančními prostředky, poskytujeme informace týkající se vyřizování dávek hmotné nouze, státní sociální podpory, atd. Součástí nabídky je zprostředkování kontaktu, v případě potřeby - doprovod na úřady instituce, zdravotnická zařízení a další návazné služby Pomůžeme při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob:  k těmto účelům mohou uživatelé využít služební mobil terénních pracovníků, v nabídce je také dopisní papír, obálka a známka. Realizujeme sociálně terapeutické činnosti, jejíchž pomoc vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:  terénní pracovníci podporují u uživatelů tvořivost a aktivní přístup v trávení volného času, pomáhají uživatelům zprostředkovat kontakty na organizace poskytující poradenské služby v oblasti zaměstnávání, na úřady práce a snaží se uživatele zapojit do aktivizačních programů. Poskytujeme informace o rizicích, spojených se současným způsobem života na ulici  pravidelné aktuální informace o rizicích současného způsobu života uživatelů a hledání alternativách řešení, jsou nezbytnou součástí naší práce Kancelář Terénní služby Domino se nachází ve stejné budově jako Denní centrum a Noclehárna pro lidi bez domova, na ulici Zámecká. V těsné blízkosti jsou Mlékárny Valašské Meziříčí.

Další služby související s danou službou

Denní centrum, Noclehárna, Sociální rehabitace ATTA, Centrum sociálně-materiální pomociZavádění procesů komunitního plánování
sociálních a souvisejicích služeb v regionu
Valašskomeziříčsko a Kelečsko,
reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00042.

Copyright © 2012, KPSS I Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
vstup pro poskytovatele