Velikost písma:   A-   A   A+

Právě se nacházíte: Úvodní strana / Zařízení,činnost,služba / Domy na půl cesty "Pod křídly"
kontaktovat   vytisknout   uložit

Domy na půl cesty "Pod křídly"

Poskytovatel spolek Pod křídly
Sociální služba Domy na půl cesty

Adresa Pod Oborou 804, 757 Valašské Meziříčí
Telefon 571 112 065
Email podkridly@podkridly.cz
Web www.podkridly.cz

Forma poskytování Pobytová
Působnost v lokalitě Valašské Meziříčí
Poznámka k lokalitě Sociální služba je poskytována v těchto domech na půl cesty : Fügnerova 600, Valašské Meziříčí - kapacita : 3 ubytovací jednotky Hranická 418, Valašské Meziříčí - kapacita : 5 ubytovacích jednotek Třánovského 363, Valašské Meziříčí - kapacita : 4 ubytovací jednotky Pod Oborou 804, Valašské Meziříčí - kapacita : 8 ubytovacích jednotek
Úhrada klienta Placené
Bezbariérovost ne

Popis

Posláním  domů na půl cesty "Pod křídly" (DPC)   je  pomoc  a podpora mladým  dospělým z cílové skupiny uživatelů při vstupu a zapojení  do samostatného života.

V rámci DPC nabízíme tyto základní činnosti a služby :

·    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – asistence při jednání s úřady a institucemi (napr. Úřad práce, evidence obyvatel, matrika, apod.)

·    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Cílovou skupinu  DPC tvoří mladí dospělí ve věku od 18 do 26 let, kteří opouštějí ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, pěstounskou péči, dále mladí dospělí  z nefunkčních biologických rodin, které byly pod dohledem oddělení sociálně právní ochrany dětí. K ubytování jsou přednostně přijímáni žadatelé s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji. V případě volné ubytovací kapacity jsou přijímáni žadatelé z celé ČR.

 Do DPC nemohou být přijati uživatelé, kteří by jinak patřili do cílové skupiny, jestliže se jedná o osoby :

·    všichni uživatelé dle svých možností a schopností pracují nebo vykonávají náhradní činnost –např. studium, docházka do jiného zařízení soc. služeb, výkon veřejné nebo dobrovolnické služby) a zajišťují si své pravidelné měsíční finanční zabezpečení (mzdu, sociální dávky, důchodové dávky)

·    uživatelé dodržují  provozní Pravidla DPC 

 UBYTOVÁNÍ  V DPC

Ubytování je uživatelům poskytováno v samostatných ubytovacích jednotkách o velikosti 1+1nebo 1 +kk se samostatným sociálním zařízením.

Ubytovací jednotka je vybavena tímto základním vybavením :

·    ledničkou

·    postelí (válendou)

·    nábytkem – dle možností poskytovatele

 

<p style="" margin-left:21.0pt;text-indent:-18.0pt;line-height:10.0pt"="">·    připojením k internetu

 Platba :

Platba za ubytování je stanovena dle § 23 odst. 2 vyhlášky 505/2006 Sb., v částce 120 Kč/ den. Tato platba zahrnuje paušální platby za vodu, elektřinu, plyn, svoz komunálního odpadu,topení.

Délka ubytování:

Ubytování je poskytováno uživatelům na základě písemné smlouvy o poskytování sociální služby v DPC. Smlouva je uzavírána na dobu  3 měsíců. Smlouva může být opakovaně prodloužena až na  12 měsíců, ve výjimečných individuálně odůvodněných případech na dobu delší, max. 36 měsíců. Pokud uživatelka v průběhu poskytování služby otěhotní, může službu užívat do 32. týdne (8 měsíce) těhotenství.Zavádění procesů komunitního plánování
sociálních a souvisejicích služeb v regionu
Valašskomeziříčsko a Kelečsko,
reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00042.

Copyright © 2012, KPSS I Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
vstup pro poskytovatele