Velikost písma:   A-   A   A+

Právě se nacházíte: Úvodní strana / Zařízení,činnost,služba / Domov se zvláštním režimem Pržno
kontaktovat   vytisknout   uložit

Domov se zvláštním režimem Pržno

Poskytovatel Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Sociální služba Domovy se zvláštním režimem

Adresa Pržno 9, 75623 Jablůnka
Telefon 571452219
Email dzr.przno@sluzbyvsetin.cz
Web www.sluzbyvsetin.cz

Forma poskytování Pobytová
Působnost v lokalitě
Úhrada klienta Placené
Bezbariérovost částečná

Popis

Poslání

Domov se zvláštním režimem Pržno nabízí pro lidi s duševním onemocněním způsobeným alkoholem podporu v důstojném, aktivním a hodnotném životě s ohledem na jejich individuální možnosti a potřeby.

Uživatele motivuje a povzbuzuje k aktivitám, podporuje jejich nezávislost a vztahy s rodinami a přáteli. Poskytovanou podporou usiluje o zachování či rozvíjení individuálních schopností a dovedností. Vytváří uctivé, vlídné a přátelské prostředí, které respektuje lidská práva a svobody.

Domov poskytuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Cílová skupina

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Služba je určena lidem s duševní poruchou vyvolanou účinkem alkoholu, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří dospělí muži a ženy nad 40 let.

Sociální služba není poskytována osobám:

 • fyzicky agresivním, které se projevují násilnými činy, nebo poruchami sexuálního chování,
 • jinou psychiatrickou diagnózou než jsou duševní poruchy způsobené alkoholem,
 • imobilním (např. užívajícím vozík nebo upoutaným na lůžko), které potřebují bezbariérové prostředí,
 • s mentálním postižením, Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí nevyvolanými alkoholem,
 • aktivně požívajícím alkoholické nápoje (aktivní závislost)
 • se smyslovými vadami – praktická hluchota a slepota
 • mimo cílovou skupinu

Dále službu nelze poskytnout za těchto podmínek:

 • domov neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou  osoba žádá,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování pobytové sociální služby (zejména pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, dále z důvodu akutní infekční nemoci žadatele)
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.Zavádění procesů komunitního plánování
sociálních a souvisejicích služeb v regionu
Valašskomeziříčsko a Kelečsko,
reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00042.

Copyright © 2012, KPSS I Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
vstup pro poskytovatele