Velikost písma:   A-   A   A+

Právě se nacházíte: Úvodní strana / Zařízení,činnost,služba / Základní škola
kontaktovat   vytisknout   uložit

Základní škola

Poskytovatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené
Sociální služba

Adresa Vsetínská 454 , 0 Valašské Meziříčí, 757 01
Telefon 576 809 836, 778 404 496
Email spsk@val-mez.cz
Web www.val-mez.cz

Forma poskytování Pobytová
Působnost v lokalitě Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Úhrada klienta Bezplatné
Bezbariérovost ne

Popis

Základní škola poskytuje komplexní péči v oblasti výchovy a vzdělání ve dvou typech tříd:

Surdopedické třídy jsou určeny pro žáky se sluchovým postižením. Povinná školní docházka je desetiletá. Do první třídy jsou děti přijímány v šesti letech. Jsou zde vzdělávány děti s různým stupněm sluchové vady, tj. od lehké ztráty sluchu, až po nejtěžší ztráty sluchu, děti s kochleárními implantáty, děti s kombinovanými vadami, vývojovými poruchami řeči a učení.

Cílem základní školy je pomoci dětem se sluchovou vadou překonat komunikační překážky, vzdělávat je podle jejich schopností a nadání, dát jim vzdělání srovnatelné se slyšícími dětmi. Cílem školy je všestranně rozvíjet osobnost dítěte a připravit jej na studium na středních odborných školách nebo učňovských školách.
Úkolem základní školy je poskytnout žákům se sluchovou vadou takovou péči, aby mohli žít plnohodnotný, samostatný rodinný a společenský život.


Logopedické třídy jsou určeny pro žáky slyšící, u kterých není ukončena náprava řeči před nástupem do základní školy. Jedná se nejčastěji o špatnou výslovnost hlásek, koktavost, breptavost, nebo opožděný vývoj řeči. Děti s přetrvávající řečovou vadou se zde mohou vzdělávat podle osnov základní školy a zároveň odstraňovat své řečové problémy. Odborná logopedická péče prolíná celým vyučovacím procesem. Žáci, kteří absolvují 1., 2., 3., a 4. ročník ZŠ v logopedické třídě, přecházejí do 5. třídy ZŠ v místě svého bydliště.Zavádění procesů komunitního plánování
sociálních a souvisejicích služeb v regionu
Valašskomeziříčsko a Kelečsko,
reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00042.

Copyright © 2012, KPSS I Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
vstup pro poskytovatele