Velikost písma:   A-   A   A+

Právě se nacházíte: Úvodní strana / Zařízení,činnost,služba / Iskérka o.p.s.
kontaktovat   vytisknout   uložit

Iskérka o.p.s.

Logo

Poskytovatel Iskérka o.p.s.
Sociální služba Sociální rehabilitace

Adresa Chodská 534, 756 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon 774 274 800
Email info@iskerka.cz
Web www.iskerka.cz
Mapa zobrazit adresu na mapě

Forma poskytování Ambulantní
Terénní
Působnost v lokalitě Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
Poznámka k lokalitě Služby poskytujeme v ORP Rožnov pod Radhoštěm. Jiné ORP žadatele není důvodem k neposkytnutí služby.
Úhrada klienta Bezplatné
Bezbariérovost Ano - schodišťová plošina

Popis

Iskérka o.p.s. poskytuje službu "sociální rehabilitaci", dle §70  Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je registrována u Krajského úřadu Zlínského kraje. Je poskytována na principu partnerství a podpory. Služba je poskytována ambulantně i terénně pro uvedenou cílovou skupinu v Rožnově pod Radhoštěm a přilehlém okolí.

Služba je určena osobám s duševním onemocněním, starším 18let.

Služba se orientuje na individuální podporu klientů a podporu svépomocných aktivit klientů.

Činnosti služby sociální rehabilitace

 

Činnosti probíhají individuální nebo skupinovou formou. Aktivity jsou plánovány dle individuálních potřeb klientů a jsou uskutečňovány ambulantně v prostorách Sociálního centra denních aktivit Iskérka nebo terénně převážně v Rožnově pod Radhoštěm a přilehlém okolí - ve venkovním či domácím prostředí a institucích (úřady, lékaři, psychiatrické nemocnice).

Služba probíhá prostřednictvím nácviků, rozhovorů, podpory a doprovázením klientů.

 

Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucích k sociálnímu začlenění

 • nácvik domácích prací - praní, žehlení, nákupy, vaření, údržba domácnosti a obsluha domácích spotřebičů
 • nácviky hospodaření s penězi
 • nácviky dovedností, které jsou nutné k úředním úkonům - podpis, orientace v písemnostech a vyplňování formulářů
 • nácviky a poradenství v péči o děti nebo další členy domácnosti
 • nácviky samostatného pohybu včetně orientace při pohybu ve městě a na úřadech, nebo pohybu na invalidním vozíku
 • nácviky dovedností spojené s úředními úkony - orientace v písemnostech, vyplňování formulářů, např. nácvik vlastnoručního podpisu
 • nácviky péče o vlastní osobu

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • nácvik komunikace v osobním styku - techniky vyjednávání a rozhovoru, asertivní způsoby jednání, pracovní rozhovor
 • nácviky práce na počítači - práce s internetem, alternativní způsoby komunikace (email, Skype)
 • nácviky obsluhy mobilního telefonu - volání, psaní a posílání SMS a MMS, orientace v telefonu
 • nácviky komunikace v písemném styku - sepsání a posílání dopisů
 • doprovod klientů do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity
 • nácvik schopností využívat dopravní prostředky
 • nácvik chování v různých společenských situacích - v zaměstnání, jednání na úřadech, v restauraci, při seznamování, v divadle aj. (dle potřeb klienta)

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • činnosti vedoucí ke zlepšení sociálních, poznávacích, manuálních a jiných schopností jako je paměť, vnímání, soustředění, komunikace, vyjadřování aj.
 • podpora při vytváření pracovních návyků a dovedností
 • pohybové aktivity dle potřeb klienta
 • pomoc při porozumění nemoci, tvorba protikrizového plánu, zvládání stresových situací
 • nácvik vytvoření vhodného denního režimu, podpora při hledání vhodných volnočasových aktivit
 • podpora při prezentaci vlastní tvorby

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • podpora při uplatňování vlastních práv klientů
 • podpora při dokončení a rozšíření vzdělání
 • podpora při hledání pracovního uplatnění - poradenská činnost a práce s informacemi
 • pomoc při řešení bytové situace
 • podpora a pomoc při hledání odborné pomoci, pomoc v krizi, kontakt a podpora při hospitalizaci
 • pomoc při vyhledávání informací o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách

 

Zajištění návaznosti poskytované služby na další dostupné zdroje

 • zprostředkování a koordinace spolupráce s dalšími odborníky, jinými službami
 • podpora při spolupráci a komunikaci s blízkými osobami
 • pomoc při hledání podpory v širší rodině, přátel, sousedů nebo dobrovolníků

 Zavádění procesů komunitního plánování
sociálních a souvisejicích služeb v regionu
Valašskomeziříčsko a Kelečsko,
reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/65.00042.

Copyright © 2012, KPSS I Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.
vstup pro poskytovatele