Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Kunovice, okres Vsetín

Starosta obce Kunovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Kunovice, okres Vsetín.

Více informací viz:

1752-20180215151606