Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000126

Doba realizace projektu:
1.3.2016 – 28.2.2018

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí (dále jen MAP) je společným projektem všech 18 obcí mikroregionu, který byl podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Vytvořen bude místní akční plán vzdělávání pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziřičí. Zapojeny tedy budou všechny mateřské a základní školy v tomto území. MAP bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Jeho cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Tato spolupráce povede k:
– Systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;
– sdílení porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání;
– podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka;
– dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole;
– zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Prezentace MAP

V případě zájmu o zařazení svého projektového záměru do Místního akčního plánu ORP Valašské Meziříčí, prosím zašlete nejpozději do 3. července 2017 na mail dobesova.mikroregion@gmail.com následující:
– identifikace organizace (oficiální název, IČ, případně také RED IZO a IZO)
– předpokládaný název projektu
– očekávané celkové náklady na projekt v Kč
– očekávaný termín realizace projektu (od – do)
– uvedení typu projektu dle zaměření IROP – je možné vybrat i více možností:
a) vazba na cizí jazyk
b) vazba na přírodní vědy
c) vazba na technické a řemeslné obory
d) vazba na práci s digitálními technologiemi
e) bezbariérovost
Na realizaci projektů zařazených do MAP musí panovat shoda se zřizovatelem.

Na tento mail můžete zaslat také svou žádost o zapojení do MAP.

Jednání Řídícího výboru MAP:

DSC_0372m

CAM02600

dsc_0635

Statut ŘV MAP

Jednací řád ŘV MAP

Usnesení ŘV MAP 04.05.2016

Usnesení ŘV MAP 03.06.2016

Usnesení ŘV MAP 05.09.2016

Usnesení ŘV MAP 13.02.2017

 

Výstupy projektu:

V případě zájmu o zapojení do tvorby Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí zašlete mail na adresu dobesova.mikroregion@gmail.com.

Plakát A3 nová