Nová zelená úsporám a Dešťovka

Ve středu 29.8.2017 se ve Valašském Meziříčí konal seminář pro občany k aktuálním dotačním možnostem v rámci titulů Nová zelená úsporám a Dešťovka. Akce se setkala s velkým ohlasem, a to zejména díky osobním konzultacím s pracovníky Státního fondu životního prostředí ČR.

Pro ty, kteří se akce nemohli zúčastnit, zde přinášíme alespoň prezentace z tohoto semináře, kde jsou uvedeny také kontakty pro konzultace případných dotazů a vlastních projektových záměrů.

Dešťovka – Valašské Meziříčí 30.8.2017

Nová zelená úsporám – rodinné domy – Valašské Meziříčí 30.8.2017