Pozvánka na vernisáž výstavy TAJEMSTVÍ A KRÁSA STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISŮ

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření výstavy KRÁSA A TAJEMSTVÍ STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISŮ, které se uskuteční ve středu 16. srpna od 18.00 hodin v přízemí zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Výstava představuje na konkrétních příkladech středověk „zakódovaný“ do nádherných, často velice bohatě iluminovaných rukopisů. Přibližují nejen pestrost tohoto období, ale i myšlenkové a umělecké bohatství, jež svou šíří fascinuje. Na výstavě jsou zastoupeny ukázky faksimilií více než tří desítek rukopisů časově pokrývající období od konce 7. do 16. století.

Součástí vernisáže bude rovněž KONCERT VOKÁLNÍ SKUPINY VOX Z TRENČÍNA, která se zabývá historickou hudbou období konce 15. – 19. století. Koncert se uskuteční na terase zámku Žerotínů v 19.00 hodin. V případě nepříznivého počastí se koncert přesune do freskového sálu v 1. patře MaGC. Vstupné 20 Kč.

 Těšíme se na Vaši návštěvu,

Adéla Maćkowiaková

 Muzejní a galerijní centrum

Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p.o.

+420 727 984 738

mackowiakova@magc.cz