Seminář pro občany – Dešťovka a Nová zelená úsporám

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k aktuálním dotačním titulům Nová zelená úsporám a Dešťovka, který se uskuteční 30.8.2017 od 16 hodin ve Valašském Meziříčí.

V rámci semináře je možné konzultovat i své vlastní záměry přímo s pracovníky Státního fondu životního prostředí.