Separace bioodpadu

Název projektu: Zavedení separace BRO v obcích mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko

Stručný obsah projektu: Předmětem záměru je zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů v vybraných obcích mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko, a to v obcích Branky, Kladeruby, Lešná, Podolí, Police a Velká Lhota. Za tímto účelem hodlají tyto obce, prostřednictvím dobrovolného svazku obcí mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko, pořídit kompostéry o objemu cca 900 litrů, které bezplatně poskytne občanům. Ti budou v kompostérech zpracovávat biologicky rozložitelné odpady, které v současnosti končí ve směsném komunálním odpadu.

Cíle projektu: Cílem záměru je zavedení separace biologicky rozložitelných odpadů v obcích mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, a to v obcích Branky, Kladeruby, Lešná, Podolí, Police a Velká Lhota, pořízením kompostérů pro občany těchto obcí. Zavedením tohoto separovaného sběru bude docházet k využití výsledného produktu přímo v místě vzniku těchto odpadů – nejčastěji v rodinných domech. Do současné doby mají občané těchto obcí zpravidla možnost odevzdávat biologicky rozložitelný odpad při mobilním svozu, zpravidla 2x do roka. Většina ho však končíve směsném komunálním odpadu.

 Harmonogram projektu:

  • Přípravná fáze projektu 25.7.2012
  • Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení 14.1.2013
  • Předpokládané datum zahájení realizace projektu 14.3.2013
  • Předpokládané datum ukončení realizace projektu 13.9.2013
  • Předpokládané datum zahájení provozu 14.9.2013

V současné době probíhá výběrové řízení (květen 2013), předpokládané dodání kompostérů je předpokládáno v průběhu měsíce srpna.

Veřejná zakázka na dodávku kompostérů