Archiv rubriky: Nezařazené

Valašský výtvarný salon 2020: OPEN CALL

Výzva pro všechny umělce a tvůrce z okolí Valašského Meziříčí – můžete se zapojit do výstavního projektu VALAŠSSKÝ VÝTVARNÝ SALON 2020: OPEN CALL.

Projekt je chápan jako otevřený pro všechny umělce, kteří žijí a tvoří v katastru města či jeho bezprostředním okolí. Věková hranice ani jiné limity nejsou stanoveny. Prezentovat se mohou jak klasičtí malíři, sochaři, skláři, grafici, fotografové, textilní a módní výtvarníci, tak i tvůrci věnující se novým médiím a specifickým výtvarným postupům.

 Z přihlášených děl bude vybírat umělecká jury a to ve smyslu vyrovnání kvantity uměleckých děl vůči výstavnímu prostoru a zachování kvality výstavní přehlídky.

Tímto zveme zájemce o účast na výstavní přehlídce umění Valašského Meziříčí v prostorách přízemí Muzejního a galerijního centra v předběžném termínu září – listopad 2020 a prosíme o zaslání:

  • Medailon autora, seznam výstav, případně krátký životopis s kontaktními údaji
  • Fotografie max. 3 děl, která by chtěli na výstavě prezentovat, včetně názvu, datace a rozměry

Termín pro přihlášení na výstavu je do 30. 6. 2020.

Podklady prosím zasílejte na:

Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, p.o.

Muzejní a galerijní centrum

Komenského 1

757 01 Valašské Meziřičí

nebo na email: vojkuvkova@magc.cz

 

Vychází 6. číslo Informačního zpravodaje Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Vychází nové číslo Informačního zpravodaje Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko!

V rámci tohoto čísla představujeme zrealizované investiční i neinvestiční akce v členských obcích našeho mikroregionu a další aktivity Centra společných služeb

Součástí je také aktuální přehled veřejných služeb nabízených na území našeho mikrorgionu.

Přečíst si jej můžete prostřednictvím odkazu níže.

Informační zpravodaj Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko č. 6

 

Česká cena za architekturu 2018 / Zdeněk Trefil, TREF-Architekti

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na vernisáž výstavy Česká cena za architekturu 2018 / Zdeněk Trefil, TREF-Architekti, která proběhne ve středu 23. ledna v 18.00 hodin ve 2. patře Muzejního a galerijního centra.

Architektonická dvoj-výstava představuje to nejlepší z postavených staveb v roce 2018 pohledem mezinárodní poroty.  Je doplněna o prezentaci jednoho z letošních nominovaných, valašskomeziříčského architekta Zdeňka Trefila a jeho studia.

KVĚTINOVÁ SLAVNOST

Zámecký park v Lešné u Valašského Meziříčí zdobí rozkvetlé azalky a rododendrony a jejich vůni i krásu můžete obdivovat na tradiční Květinové slavnosti. Těšit se můžete na komentované prohlídky parku i zámku, hudební vystoupení, módní přehlídku i na tvořivé dílny.

V sobotu 20. května přijďte do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Čekají Vás komentované prohlídky parku a prohlídky zámeckých pokojů s princeznou. Ve 14 hodin vystoupí Swingband Zubří Jindřicha Dořičáka a v 16 hodin je připravena prvorepubliková módní přehlídka.

Od 10 do 16 hodin bude na zámku probíhat enkaustická dílna, ve které si vyzkoušíte malování horkým voskem,“ uvádí programový pracovník Mgr. Jitka Slezáková.

Prohlédnout si můžete také výstavy Svět starých rádií, Hvězdy stříbrného plátna či Krajina v obrazech.

Akce se koná pouze za příznivého počasí.

Večerní astronomická pozorování pro veřejnost

Večerní astronomická pozorování pro veřejnost

se konají každý pracovní den v 19:00 hodin – dostavte se prosím včas na začátek programu. Program v hlavní kopuli hvězdárny je doplněn odborným výkladem. Po obvodu kopule jsou znázorněna zvířetníková souhvězdí, kterými se během roku pohybuje Slunce a planety. Polohy těchto objektů (fotografie na magnetických fóliích) zhruba odpovídají jejich skutečné poloze na obloze.

coude

Výběrové řízení k projektu „Vytvoření podmínek pro rozvoj česko-slovenské turistiky v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko vyhlašuje veřejnou zakázku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 680 tis. Kč bez DPH.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je modernizace a vybudování naučné stezky. Zakázka se dělí na dvě dílčí plnění:

NS 1 – Modernizace naučných stezek na území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, jejíž hlavním předmětem plnění je modernizace naučných stezek, která spočívá především v obnově naučných tabulí a vybraných odpočívadel.

NS 2 – Výstavba Naučné stezky Zašová, jejíž hlavním předmětem plnění je kompletní vybavení (dodání i zabudování) turistické infrastruktury na území obce Zašová.

Veškeré podklady k podání nabídky poskytneme emailem kdykoliv po telefonické domluvě na čísle 602 709 659 nebo 602 789 165. Můžete nás kontaktovat také na mailu sulak@muvalmez.cz, dsulak@seznam.cz, nebo dobesova.mikroregion@gmail.com.

Termín odevzdání nabídek je 8.1.2015. v 10:00.

Ing. Daniel Šulák – tajemník DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

 

 

Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci na úpravu zahrady MŠ Police

 123

Obec Police dokončila investiční akci: „Zahrada kocourka Damiánka“. Realizovaný projekt je spolufinancován z Operačního programu  životní prostředí, číslo projektu CZ.l.02./7.1.00/14.23079. Celkové uznatelné náklady projektu činily 595 666,15 Kč. Ministerstvo životního prostředí  poskytlo na tento projekt dotaci ve výši  536 099,40 Kč, z toho 506 316,10 Kč jsou prostředky EU a 29 783,30 Kč jsou ze státního rozpočtu. Obec Police uhradila ze svého rozpočtu zbývající částku. Provedením této akce za dotační podpory Ministerstva životního prostředí  došlo k výraznému zlepšení vybavení školní zahrady instalací nových herních prvků, které umožní dětem kvalitnější pohybové vyžití.

123456

 

Na úpravu školní zahrady MŠ Kelč byla získána dotace z Ministerstva životního prostředí ČR

123

Město Kelč dokončilo investiční akci s názvem „Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je to prima“. Realizovaný projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí (č. projektu CZ.1.02/7.1.00/14.23054, akceptační číslo 14176437). Celkové náklady projektu byly ve výši 716 512 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 634 569 Kč, zbývající částku uhradilo město Kelč ze svého rozpočtu. Díky realizaci akce za dotační podpory Ministerstva životního prostředí ČR došlo k vybavení školní zahrady mateřské školy herními prvky, což zlepší pohybové vyžití dětí na školní zahradě i jejich environmentální povědomí díky přírodě blízkým materiálům použitých u jednotlivých herních prvků. V rámci projektu byla dodána na příklad nová trojtabule, venkovní xylofon, zvonkohra, ohniště s lavičkami, tunel v kameni či zelená učebna. Vysazeno bylo také živé vrbové teepee a vrbový tunel.

12345