Archiv rubriky: Nezařazené

Večerní astronomická pozorování pro veřejnost

Večerní astronomická pozorování pro veřejnost

se konají každý pracovní den v 19:00 hodin – dostavte se prosím včas na začátek programu. Program v hlavní kopuli hvězdárny je doplněn odborným výkladem. Po obvodu kopule jsou znázorněna zvířetníková souhvězdí, kterými se během roku pohybuje Slunce a planety. Polohy těchto objektů (fotografie na magnetických fóliích) zhruba odpovídají jejich skutečné poloze na obloze.

coude

Výběrové řízení k projektu „Vytvoření podmínek pro rozvoj česko-slovenské turistiky v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“

DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko vyhlašuje veřejnou zakázku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 680 tis. Kč bez DPH.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je modernizace a vybudování naučné stezky. Zakázka se dělí na dvě dílčí plnění:

NS 1 – Modernizace naučných stezek na území Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, jejíž hlavním předmětem plnění je modernizace naučných stezek, která spočívá především v obnově naučných tabulí a vybraných odpočívadel.

NS 2 – Výstavba Naučné stezky Zašová, jejíž hlavním předmětem plnění je kompletní vybavení (dodání i zabudování) turistické infrastruktury na území obce Zašová.

Veškeré podklady k podání nabídky poskytneme emailem kdykoliv po telefonické domluvě na čísle 602 709 659 nebo 602 789 165. Můžete nás kontaktovat také na mailu sulak@muvalmez.cz, dsulak@seznam.cz, nebo dobesova.mikroregion@gmail.com.

Termín odevzdání nabídek je 8.1.2015. v 10:00.

Ing. Daniel Šulák – tajemník DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

 

 

Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci na úpravu zahrady MŠ Police

 123

Obec Police dokončila investiční akci: „Zahrada kocourka Damiánka“. Realizovaný projekt je spolufinancován z Operačního programu  životní prostředí, číslo projektu CZ.l.02./7.1.00/14.23079. Celkové uznatelné náklady projektu činily 595 666,15 Kč. Ministerstvo životního prostředí  poskytlo na tento projekt dotaci ve výši  536 099,40 Kč, z toho 506 316,10 Kč jsou prostředky EU a 29 783,30 Kč jsou ze státního rozpočtu. Obec Police uhradila ze svého rozpočtu zbývající částku. Provedením této akce za dotační podpory Ministerstva životního prostředí  došlo k výraznému zlepšení vybavení školní zahrady instalací nových herních prvků, které umožní dětem kvalitnější pohybové vyžití.

123456

 

Na úpravu školní zahrady MŠ Kelč byla získána dotace z Ministerstva životního prostředí ČR

123

Město Kelč dokončilo investiční akci s názvem „Jaro, léto, podzim, zima, na zahradě je to prima“. Realizovaný projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí (č. projektu CZ.1.02/7.1.00/14.23054, akceptační číslo 14176437). Celkové náklady projektu byly ve výši 716 512 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 634 569 Kč, zbývající částku uhradilo město Kelč ze svého rozpočtu. Díky realizaci akce za dotační podpory Ministerstva životního prostředí ČR došlo k vybavení školní zahrady mateřské školy herními prvky, což zlepší pohybové vyžití dětí na školní zahradě i jejich environmentální povědomí díky přírodě blízkým materiálům použitých u jednotlivých herních prvků. V rámci projektu byla dodána na příklad nová trojtabule, venkovní xylofon, zvonkohra, ohniště s lavičkami, tunel v kameni či zelená učebna. Vysazeno bylo také živé vrbové teepee a vrbový tunel.

12345

Na úpravu školní zahrady MŠ Poličná obec získala dotaci z Ministerstva životního prostředí ČR

123

Obec Poličná ukončila investiční akci s názvem „S Barvínkem si hrajeme, učíme a poznáváme přírodu“. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní prostředí (č. projektu CZ.1.02/7.1.00/14.23076, akceptační číslo 14178287). Celkové náklady projektu byly ve výši 806 778 Kč, dotace byla poskytnuta ve výši 712 454 Kč, zbývající částku uhradila obec ze svého rozpočtu. Díky realizaci projektu za dotační podpory Ministerstva životního prostředí ČR došlo k vybavení školní zahrady mateřské školy herními prvky, což povede ke zlepšení pohybového vyžití dětí a jejich environmentálního vzdělávání díky přírodě blízkým materiálům použitých u herních prvků i hrám. V rámci projektu byly dodány nové herní prvky pro děti, na příklad pískoviště, skluzavka, pohyblivá lávka se skluzavkou, tunel v kopci či zelená učebna. Vysazeno bylo také živé vrbové teepee.    

1234

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC 2014

Přijměte pozvání na koncert Společná věc.

Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon je jedinečným souzněním hráče a nástroje tvořící neopakovatelný umělecký zážitek. Návštěvníci koncertu
uvidí neobvyklý multimediální projekt spojující historický nástroj Vodnářský zvon s unikátní parabolickou projekcí. Filmový doprovod –
příběh pro jednotlivé skladby koncertu je inspirován každodenním životem. V tónech tohoto nástroje – Vodnářského zvonu lze prožít hloubky
rezonance, která dle odkazu dávných mistrů, kladně působí na celou bytost i prostor. Na závěr koncertu budete mít možnost vidět Vodnářský
zvon zblízka a pozorovat krásu vodní hladiny, která při fortissimech levituje v tisících kapičkách, nebo vytváří rezonanční obrazce. Nástroje
se lze i zlehka dotknout a vnímat jeho vibraci přímo.

Tomáš Pfeiffer Společná věc

Babí léto 2014 – 11. ročník mezinárodního folklorního festivalu

 Mezinárodní folklorní festival Babí léto vstupuje letošním 11. ročníkem do své druhé desítky. Protože se ale první ročník konal už v roce 1993, koná se letošní jedenáctý ročník v jedenadvacátém roce „života“ festivalu.

Za uplynulých deset ročníků festivalu se na různých pódiích ve Valašském Meziříčí vystřídala šedesátka folklorních seskupení ze 12 zemí, některé soubory se účastnily festivalu i vícekrát. Proto se na jubilejním 10. ročníku představily většinou soubory, které si v předcházejících ročnících Babího léta získaly své příznivce.

Jádro programů letošního ročníku by naopak z podstatné části měly zajistit soubory, které se ještě na Babím létě nepředstavily, ale které jsou zárukou, že k nám přivezou to nejlepší z oblasti svého působení.

Pozvány jsou soubory z Moravy, Čech, Slovenska, Lotyšska, Černé Hory, Itálie a Kostariky.

Hlavním festivalovým dnem bude sobota 13. září. Program začne na náměstí shromážděním všech účastníků, bude následovat průvod městem do amfiteátru v parku u zámku Kinských. A na pódiu tohoto kouzelného místa pak poběží celodenní program, který vyvrcholí večerním galaprogramem. V rámci celého programu se představí celé soubory, jejich muziky, do programu postupně zapojí i přihlížející diváky, vzpomeneme letošní 15. výročí založení pořádajícího dětského souboru Ovečky a také výročí spojené s osobou, která stála u vzniku folklorních aktivit ve Valašském Meziříčí – pana Miloše Kašlíka.

Jako každoročně bude pro širokou veřejnost připraven doprovodný program – výstava fotografií z uplynulých ročníků, zábavy při lidových muzikách, jarmark lidových výrobků a tradiční gastronomie.

Všechny programy, a celé dění festivalu, jsou připravovány k oslavě Dnů města Valašské Meziříčí, které probíhají ve městě každoročně. V posledním období se stalo tradicí, že jejich náplní v sudých letech je především folklór a navazující umělecké a řemeslné kategorie.

Těšíme se, že diváků a posluchačů, kteří si váží odkazu našich předků, váží si také toho, že máme na Valašsku i návštěvníkům ze vzdálených krajů co nabídnout, přibývá a že se to projeví i v rostoucí návštěvnosti našeho festivalu.

Babí léto

Medový den

V rámci festivalu Babí léto se uskuteční ve Valašském Meziříčí na náměstí Medový den. Přijďte si pochutnat na medových specialitách.

Medový den 10.9.

 

Dny města Valašské Meziříčí obohatí koncert Filharmonie Bohuslava Martinů

Po úspěšných dvou koncertech Janáčkovy filharmonie Ostrava v meziříčském Amfiteátru připravuje Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí vystoupení zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. To je naplánováno na první zářijovou neděli 7. od patnácté hodiny. Koncert se uskuteční v rámci Dnů města 2014.

Město Valašské Meziříčí se již třetím rokem snaží podpořit místní kulturu v rámci Dnů města vystoupením velkého filharmonického tělesa. Letošním rokem padla karta na zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů, jež nese jméno jednoho z největších českých skladatelů a s jehož prezentací začala v šedesátých letech.

Repertoár filharmonie tvoří téměř všechna symfonická díla různých slohových období, ale také velké množství současných skladeb. „Ve Valašském Meziříčí uvede Filharmonie předehru z Figarovy svatby od Wolfganga Amadea Mozarta, koncert pro housle a orchestr e moll od Felixe Mendelssohn-Bartholdyho, kde se sóla ujme Julie Svěcená i skladby Vyšehrad, Vltava a Šárka od Bedřicha Smetany,“ prozradil Roman Štěrba, ředitel Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí.

Koncert se uskuteční v Amfiteátru v parku zámku Kinských. V případě nepříznivého počasí je připravena krytá varianta ve velkém sále Kulturního zařízení. Proto je také prodej vstupenek na tento mimořádný koncert omezen kapacitou velkého sálu.

Vstupenky lze zakoupit v Turistickém informačním centru ve Valašském Meziříčí nebo online na stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz.

Print