O mikroregionu

mikroregion_erb
Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se ze 16 obcí s rozlohou asi 180 km2. Podle počtu obyvatel převažují v mikroregionu menší obce s počtem pod 1000. Více než 1800 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Lešná a Zašová. ...

Café Tucan – klavírní koncert Marty Šromové

Marta Šromová ukončila ZUŠ u p. uč. Libuše Pavelčákové v Rožnově pod Radhoštěm, absolvovala konzervatoř v Kroměříži ve hře na klavír u prof. Zdeňka Muchy v roce 1988. Působila na Státní konzervatoři Brno jako učitelka hry na klavír a korepetitorka smyčcového a pěveckého oddělení, praxi korepetitorky u baletu získala na Taneční konzervatoři v Brně. Od roku 2003 učí hru na klavír na ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno a je korepetitorkou u baletu tanečního oddělení školy. Studuje soukromě zpěv a své pěvecké i klavírní umění uplatňuje na veřejných vystoupeních. Ve své pedagogické práci se snaží u svých žáků rozvíjet lásku nejen ke hře na klavír, ale i ke zpěvu, protože lidský hlas je schopen bohaté škály dynamiky a emocí. Účastní se pravidelně klavírních kurzů v Mikulově, klavírních sobot na Konzervatoři Brno a absolvovala v Praze kurz korepetitorů u baletu.

Klavírní koncert