O mikroregionu

mikroregion_erb
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se z 18 obcí s rozlohou téměř 230 km2. Podle počtu obyvatel převažují v mikroregionu menší obce s počtem pod 1000. Více než 1000 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Krhová, Lešná, Poličná a Zašová ...

Život plný námahy

Mezinárodní výstava Život plný námahy: Svět práce beskydského venkova v dílech neprofesionálních řezbářů bude od 9. října k vidění v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Expozice představuje těžký život a práci našich předků, jež zachycují dřevořezby z rukou neškolených řezbářů.

Valašský venkov byl v minulosti místem tvrdé práce a každodenní dřiny. Na výstavě Život plný námahy zjistíte, co obnášela jednotlivá řemesla, jaká byla obživa místních obyvatel nebo jak náročné bylo mletí mouky či zpracování ovčí vlny.

Návštěvníci výstavy budou mít jedinečnou možnost zhlédnout 130 děl s rozmanitou tématikou dnes již často neznámých řemesel a řadu technologií si mohou vyzkoušet na vlastní kůži.

Pro školy a školní kolektivy je připraven lektorský program, který děti seznámí s řemesly a způsoby obživy našich předků,“ uvádí kurátorka výstavy Ivana Ostřanská.

Autorskou výstavu Mgr. Václava Michaličky, Ph.D. z Muzea Novojičínska, p. o. pořádá Muzeum regionu Valašsko, p. o. ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, p. o., Kysuckým múzeem v Čadci, Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, p. o., Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Muzeem Śląska Cieszyńskiego a Muzeem Těšínska, p. o.

plakat-zivot-plny-namahy-2015

 

ODPOLEDNÍ ČAJ O ČTVRTÉ S ALENOU PODZEMNOU

ODPOLEDNÍ ČAJ O ČTVRTÉ S ALENOU PODZEMNOU

1.10.2015 — 15.10.2015 | 16:00
přízemí

Setkání s Alenou Podzemnou při kterých se bude vyprávět nejen o umění, cestování, malování, inspiraci, textech, básničkách apod. Mluvit můžeme  o posledním obrazu nebo naopak prvním, součástí je prohlídka výstavy Žena, nůše, píseň, kost.

V měsící řijnu proběhnou dvě setkání, 1. a 15. 10., vždy od 16.00 hodin.

Setkání proběhne v prostorách výstavy, vstup 10 Kč – čaj v ceně.

HRY A KLAMY

HRY A KLAMY

5.9.2015 — 25.10.2015

Interaktivní výstava ze science centra iQPARK Liberec

INTERAKTIVNÍ, ZÁBAVNÁ A VZDĚLÁVACÍ VÝSTAVA – VHODNÁ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Znáte rychlost své reakce, umíte provést kuličku složitým labyrintem nebo prolnout svůj obličej s obličejem svého partnera? Už jste si s někým šeptali na dálku dvaceti metrů? To nejsou čáry a kouzla, ale malá část toho, co nabízí výstava HRY A KLAMY. Poznejte svět vědy a techniky zábavným způsobem.

Výstava v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení a zahrnuje více než 60 exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. U výstavy platí heslo „Dotýkat se exponátů je přikázáno“, protože co si vyzkoušíte, tomu porozumíte. Věda je zábava!

Základním principem „Her a klamů“ je interaktivnost a zapojení co největšího množství smyslů. Návštěvníci všech věkových kategorií poznají prostřednictvím her a experimentů běžné jevy, které se dějí kolem nás.

Výstava, u které se můžete těšit na experimenty, hlavolamy, hádanky, kvízy a další vychytávky se bude konat ve 2. patře Muzejního a galerijního centra.

Výstava HRY A KLAMY:
základní 50 Kč
snížené (děti, studenti, senioři) 20 Kč

iqpark2

MAGDALÉNA VÁŇOVÁ – Kaleidoskop

Středa 23.9.2015 - Pátek 20.11.2015
 
V tvorbě Magdalény Váňové (1984) je zpětný pohled na sebe samu a přenos prožitých i domnělých skutečností  tím, co prostupuje napříč její tvorbou a determinuje nám tak oblast ve které se ona sama záměrně pohybuje. Touto oblastí je člověk a lidské tělo.

Měla jsem možnost práce Magdaleny Váňové sledovat během jejích studií na Fakultě Výtvarných Umění v Brně, a kdybych měla jedním slovem shrnout způsob její tvorby pak by to byla „zarputilost“.  Nikdy netvoří bez absolutní jistoty potvrzené vnitřním puzením o správnosti toho, co potřebuje sdělit. Na svých sochách dokáže pracovat velice dlouho a bez odpočinku, s posedlostí po dokonalém převedení své ideje do reálu.

V jejích raných pracích je ještě cítit snaha o hledání toho pravého média pro vyjádření sebe sama spojená s hravostí, humorem a iluzivním pohledem na svět – Kaleidoskop (2008). Postupem času ale krystalizuje její forma, a lidské tělo, coby dokonalý transfer toho, co touží vyjádřit a nám divákům předat, se samo stává alfou a omegou konceptu její tvorby – Máma (2009). Prakticky každá její socha je autoportrétem a je jedno, jestli vizuální podoba je antropomorfní či nikoliv – Polštář (2007) – vlastní otisk, voda jako očista, tok snů, pročištění mysli. Pro Magdalenu Váňovou je daleko důležitější výsledná řeč díla – zpráva, kterou nám chce předat, než důsledný portrét – Ženy (2011). Ta hluboká citovost a silné prožívání ji přivedly několikrát i na místa, kterých se většina obyčejných lidí obává. Její zážitky z psychiatrické léčebny jsou naprosto patrné v díle nazvaném Kuřárna (2010) – kde sedávala prostopášná paní Marcela. Reálný zážitek je přenesen a my se na ní sice můžeme dívat z bezpečné zóny ohraničené skleněným boxem, avšak to zhmotnění ponuré zkušenosti nám nedovolí jen tak, bez emoce odejít. Váňová bere osobní zkušenost jako jeden z pilířů její inspirace a dokáže se na ní podívat i zvenčí, nejen skrze samu sebe -  Odraz (2012), je neuvěřitelnou zprávou o vnímání toho co je pravdivé – to co vidíme nebo to co cítíme? Rozpolcenost – svět jako černý a bílý – dvě tváře, dva stavy – nic mezi tím. Díla Magdaleny Váňové nejsou pro první pohled, stejně tak jako vnitřní svět, když si ale její práce důkladně prohlédnete a necháte je na sebe působit tak velice brzo pocítíte a pochopíte.

Váňová dokáže na svých sochách pracovat až s hyperrealistickou posedlostí, kdy milimetr po milimetru promodelovává jemné vrásy kůže a pak si vezme motorovou pilu a porazí strom a naporcuje kmen o průměru jednoho metru pro další práci. To je Magdalena.

Magdalena Váňová studovala v letech 2007-2012 Fakultu výtvarných umění VUT v Brně v Ateliéru sochařství 1 u doc. ak. soch. Michala Gabriela, studium z osobních důvodů nedokončila.

Účastnila se řady kolektivních ateliérových výstav například v pražském DOXu, nebo galerii Doubner. V Brně ve výstavních prostorách divadla Reduta.

image

DUŠAN VÁŇA – Sklizeň

19. 11. v 16.00 hod. – komentovaná prohlídka
Středa 23.9.2015 - Pátek 20.11.2015
imageTvorba Dušana Váni (1982) je plná výrazových proměn, rozdílných tvůrčích přístupů a svébytného humoru. Pokud bychom chtěli formulovat určitou jednotící linii jeho tvorby, mohli bychom uvést jeho kutilskou zálibu pro konstruování, utváření a spojování nejrůznějších materiálů v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, elektronikou a 3D tiskem, umožňujícím nové metody umělecké tvorby. Váňa se svou prací řadí k aktuálnímu trendu progresivního digitálního sochařství, využívající digitálně podporované navrhování objektů.

V době studií na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru sochařství se Váňa zaměřil na realisticky pojednanou sochu, bustu nebo tělesný fragment, kterou následně oživil pomocí digitálních či elektronických technologií. Voyer z roku 2008 je realistickou autoportrétní bustou, do níž jsou vloženy oči ovládané dvoukanálovou vysílačkou a sledující pohyb v místnosti. V diplomové práci z roku 2011 vyústila tato poloha jeho tvorby v sérii antropomorfních kinetických objektů s názvy Prsar, Uchýli a Šmíráci. Veristicky pojednané lidské fragmenty, vytvořené částečně ze silikonu, přitahují pozornost svojí haptičností, která umocňuje tělesnost a erotičnost těchto motivů. Dokonale provedené umělé náhražky jsou uvedeny do pohybu pomocí elektroniky (ňadro pulzuje, uši se naklápí jako motýlí křídla a prsty šmírují a rejdí po vytyčené ploše). Výsledný dojem není vzdálený surreálné poetice okořeněné osobitým humorem.

Prací se silikonem Váňa volně pokračuje také v nejnovějších pracích. Hrušky nebo Kokos z roku 2013 jsou zdánlivě dokonalou nápodobou skutečného ovoce; ve skutečnosti však jsou pojednány jako antropomorfní tvary evokující až fyzicky lidskou kůži doplněnou skutečnými lidskými chlupy. Nečekaně se nám místo chuťových buněk aktivizují hmatové a haptické smysly.

Odlišnou polohu Váňovy tvorby představují minimalistické, geometrické a kinetické objekty, vytvářené často na základě matematických či fyzikálních zákonů a systémů. Bílý krystal, Polarita z r. 2003 nebo Rubikův krystal z r. 2011 rozvíjí schéma fraktálu, Pulsar z r. 2009, sleduje obdobné téma v podobě složitého geometrického pulzujícího tělesa. Minimalisticky úsporně působí Monolit z r. 2009, statická rozměrná stéla tvořená kovovým rámem vyplněná černými mojitovými brčky. Místo hmotného monolitu je výsledkem subtilní geometrický rastr propouštějící světlo. Statický blok je současně aktivizován pohybem diváka, připomínající reminiscenci na evropský minimalismus nebo nové tendence z 60. let.

Dušan Váňa studoval v letech 2005-2011 Fakultu výtvarných umění VUT v Brně v Ateliéru sochařství 1 u doc. ak. soch. Michala Gabriela, kde od roku 2012 působí jako technický asistent.

Účastnil se řady kolektivních i samostatných výstav, naposledy v roce 2013 výstavy Everything Digital, SVA Flatiron Gallery, 133/141 West 21 Street, NYC nebo výstavy Krystalíza her, Muzeum města Brna, Hrad Špilberk pod vedením Petra Nikla.

Úvodní slovo: Libor Novotný

Během vernisáže vystoupí: Jan Šnéberger

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek 

Vystoupí: Pavel Fajt

Více o vystavujícím: Dušan Váňa
19. 11. v 16.00 hod. – Komentovaná prohlídka za přítomnosti autora výstavy. Seznámíme se s jeho dosavadní sochařskou tvorbou i o práci s 3D technologiemi v digitálním sochařství.

ValMez ST.art 2015 aneb první setkání ohňové show a pouličního umění ve Valmezu

Pátek 25.9. - Sobota 26.9. 16:00 - Nádvoří zámku Žerotínů
Vstupné 50 Kč
Děti zdarma

Pátek 25.9.

18:00 – 18-30        Archívny chlapec – folkový písničkář, SK

18:30 – 19:15        Divadlo SemTamFór – Povídání o pejskovi a kočičce, představení pro děti, zlínské divadlo
19:15 – 20:00        Archívny chlapec
20:00 – 22:00        Ohňová show CZ/PL/MDA
22:00 – 23:00        Open fire / led space – doneste se si své nářadí a přiǰďte si s námi zatančit (i s ohněm).
Od 23:00 Shothighs, M-klub, afterparty 

Sobota 26.9.

16: 45 – 17:15       Tomáš „NJUMEN“ Nováček – muzikant a písničkář, zakladatel árt té kafé Mandala
17:15 – 18:00        Medoušek je hrdina – divadlo 10 opic, temperamentní plyšová pohádka pro malé děti
18:00 – 18:45        Bankrabosošet – herecké představení street performera Šalandy
18:45 – 19:00        D-Company – taneční vystoupení
19:00 – 20:00        Les Gars D´en Bas – street music CZ, FR
20:15 – 21:00        Světelná a UV show
21:15 – 22:00        Ohňová show CZ/PL/MDA
Od 22:00 Mklub      Renegade aneb otevřená scéna bez hranic poté Afterparty – DJ                            

Doplňkový program:

Pátek

18:00 – 19:30        Workshopy základů žonglování s míčky, poi a levitující hůlkou 

Sobota

15: 00 – 16:00       Drumming circle – bubnovací workshop s Rytmus pro život
16:00 – 18:00        Divadelní dílna (Mklub, Tadeusz Misiaszek, MDK Toruň, PL)
18:15 – 19:30        Workshop točení s kontaktní tyčí, vějíři a hula hoop pro začátečníky.      
17:00 – 19:00        Živé sochy           

Po oba dny na nádvoří:

profesionální fotografické studio MDK Toruň, megabublifuk, tvarování balónků, plackohraní, výstava hlavolamů IQ parku Liberec a jiné

11108835_10153597868284395_665410744917295704_n

 

Farmářské trhy ve Valašském Meziříčí

V pátek 2. října 2015 se na náměstí ve Valašském Meziříčí opět konají již tradiční farmářské trhy, kde si bude možné zakoupit řadu místních specialit a regionálních výrobků od místních producentů. Budete si moci zakoupit spoustu kvalitních produktů, jako například zeleninu, ovoce, sýrů kozích, ovčích či kravských, medu, ručně zpracovaných výrobků ze dřeva nebo kvalitního pečiva.  Začínáme v 8 hodin.

Důležité upozornění!!

V říjnu 2015 se farmářské trhy uskuteční v těchto termínech: pátek 2., 16., 30. října; sobota 10. října.

Těšíme se na Vás

Farmářský trh plakát

Občas i lustruju

Čtvrtek 24.9. 18:00 - M-klub
 
Vstup zdarma.

 

Studentka pedagogiky výtvarné výchovy a českého jazyka a literatury na Masarykově univerzitě v Brně a rodačka z Valašského Meziříčí představuje svou první sólovou výstavu autorské ilustrace. Ve svých kresbách pojí realistické tvary s nádechem tajemna podobného magickému realismu. Věnuje se jak každodenním maličkostem a neopakovatelnosti okamžiků, tak melancholickým portrétům či snovým obrazům. Spojení křehkých linií a barevných ploch tvoří jemný kontrastní vztah v její tvorbě

11902123_10203230617365008_450005464_o