O mikroregionu

mikroregion_erb
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se z 18 obcí s rozlohou téměř 230 km2. Podle počtu obyvatel převažují v mikroregionu menší obce s počtem pod 1000. Více než 1000 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč a obce Krhová, Lešná, Poličná a Zašová ...

Astronomická pozorování pro veřejnost

1.6.2016, 21:00 — 3.6.2016

6.6.2016, 21:00 — 10.6.2016

13.6.2016, 21:00 — 17.6.2016

20.6.2016, 21:00 — 24.6.2016

27.6.2016, 21:00 — 30.6.2016

Program pozorování: Mars – po většinu noci kromě rána Jupiter – v první polovině noci Saturn – po celou noc Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy – po celý měsíc Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie – neruší-li příliš svým svitem Měsíc.

hvezdarna

Noc kostelů 2016

Program Noci kostelů 10. června 2016

Otevřeny budou tyto kostely a modlitebny:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Křižkovského ul.

19:30 – 20:00 Zahájení a vystoupení dětského pěveckého sboru Broučci
20:00 – 21:30 Prostor k usebrání a kontempalci
21:30 – 22:00 Varhanní hudba v provedení Bohumíra a Josefa Kratochvílových
22:45 – 23:00 L. Boelmann : Modlitba k Panně Marii (záznam hry na varhany)
23:00 – 23:05 Závěrečná modlitba a požehnání duchovního správce
00:00 – 00:00

Kostel sv. Jakuba v Krásně

– program zatím neupřesněn

Modlitebna Apoštolské církve – Zašovská 778

20:00 – 23:00 Čajovna Příjemné posezení u čaje (i kávy) 2
20:00 – 23:00 Hrabák pro Irák. Sekáč na podporu Iráčanů postižených válkou
20:00 – 23:00 Labyrint Interaktivní rozjímání vedoucí do Boží blízkosti
20:00 – 23:00 Prodej duchovní literatury
21:00 – 22:00 Mini-koncert modliteb a chval

Lešná, kostel sv. Michaela archanděla

18:00 – 18:15 Historie kostela včetně historie jeho zvonů – komentovaná prohlídka 1

18:15 – 18:50 Mluvené slovo proložené hudební produkcí (o tématu lásky) – Kaple sv. Valentina: Kostel v Lešné – kostel zamilovaných

18:50 – 19:00 Vystavení relikvie sv. Valentina a závěrečné požehnání

19:00 – 20:00 Kvíz pro děti – Co víš o světcích

cz2016_Headerlogo

Dětský den 2016

18.červen 2016 v 14.00, Zámek a park v Lešné,

Pojďte s námi oslavit konec školního roku do zámku a zámeckého parku.

Program:

14:30 – 16:30 balónkový klaun, hudební cesta světem a bubnování
16:30 – 17:00 vyhlášení vítězů soutěže Nejkrásnější hodiny
17:00 – 18:30 dětské folklorní vystoupení, děti učí děti tancovat
od 18:45 pohádková cesta parkem s broučky
každou celou hodinu: dětská prohlídka zámku s princeznou a zábavnými úkoly
celé odpoledne: sportovní a lanové aktivity, tvořivé dílny
konec programu: ve 20 hodin.

Účinkující:
Javořina
Klaun Rambajs
princezna, ježibaby, rusalka, broučci a další

Vstupné:
děti do 3 let a 145 cm: ZDARMA
děti od 4 let a 146 cm: 10 Kč

dospělí: 50 Kč

detsky-den-2016-05-17_invitationw6h12

Od kamene k soše

15.červen–28.srpen 2016, Kostel sv. Trojice, Valašské Meziříčí,

V někdejším kostele Nejsvětější Trojice už před několika desetiletími našly své místo památky kamenické a sochařské. Nová expozice Od kamene k soše představí kámen i jako médium schopné zachytit život miliony let před příchodem člověka a surovinu k výrobě pracovních nástrojů od neolitu až po dobu nedávnou.

Výstava nahlíží na kámen z hlediska tří oborů: geologie, archeologie a historie umění. Z geologických zajímavostí určitě stojí za zmínku zkameněliny nalezené v okolí Kelče, na nichž jsou zachyceny třetihorní ryby a rostliny. Zdejší krajina ale ukrývá i nerostná bohatství, která byla před staletími využívána: ať už se jedná o těžbu uhlí či nedávno řešenou otázku těžby břidličných plynů. Už od středověku můžeme v beskydských pověstech slýchat o pokladech a výstava odhalí, co je na nich pravdy. S určitostí ale můžeme říct, že geologické bohatství Valašska bylo praktičtěji využito při těžbě železné rudy, sklářského materiálu nebo cihlářského a hrnčířského jílu.

Skrze archeologii nahlížíme na kámen jako na základní zdroj pro výrobu nástrojů. Na výstavě budou představeny ukázky broušené a štípané industrie a práci s kamenem jako nástrojem si návštěvníci budou moci vyzkoušet i prakticky: při výrobě mouky na žernovu a zrnotěrce. Sami také budou moci zjistit, kolik úsilí je třeba vynaložit na vyvrtání díry do sekeromlatu. Vedle kamene byla pro člověka důležitým materiálem i hlína. Na výstavě bude prezentována jak keramika pravěkých kultur, tak ukázky keramiky středověké, raně novověké i výrobky meziříčských túfarníků. V kostele sv. Trojice se nachází sochařské památky staré více než čtyři století. Jak ale vůbec v reálu vypadá práce sochaře – kameníka, jaký kámen je pro sochu vhodný a lze jej nějak nahradit? I na tyto otázky je odpovězeno prostřednictvím díla Jana Sobka, který se (mimo jiné) podílel i na zhotovení žulové kopie sochy Radegasta, kterou už druhé desetiletí obhlíží návštěvníci Radhoště.

Výstava Od kamene k soše bude zahájena ve čtvrtek 16. června 2016 od 17:00 hodin přednáškou a komentovanou prohlídkou expozice, při níž se dozvíte i to, kolik práce dá výroba kamenného sekeromlatu.

K výstavě je pro školní kolektivy připraven lektorský program Kámen v pravěku.

Výstava v kostele sv. Trojice je otevřena od středy do neděle od 10:00 do 17:00 hodin (polední přestávka 12:30–13:00).

od-kamene-k-sose-2-2016-06-09_invitationw6h12

Víkend otevřených zahrad

11.12.červen 2016, Zámek a park v Lešné,

Kostýmovaná průvodkyně při komentovaných prohlídkách zámeckého parku prozradí řadu detailů o historii parku v Lešné, o drobných stavbách, které zde dříve sloužily k zábavě šlechty, i zajímavosti o vzácných domácích a cizokrajných dřevinách.

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během druhého červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se tradičním po celé Evropě. V České republice se do projektu zapojují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem.

Cílem akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění a prezentovat veřejnosti význam zeleně.

komentovana-prohlidka-parku-lesna-2016-05-23_invitationw6h12

Klub deskových her Vrtule cestuje Evropou křížem krážem

Složit z dřevěných kostek Eiffelovu věž, Colosseum. Stonehenge nebo katedrálu svatého Víta, ověřit si své dovednosti a znalosti při stolní elektronické hře, poskládat dřevěné puzzle s mapou Evropy…To vše nabízí Klub deskových her VRTULE v rámci nového projektu Evropou křížem krážem.

Novinku v podobě dvanácti her, jejichž společným jmenovatelem je starý kontinent, nabízí dětem i dospělým v nových prostorách Vrtule – svět her a poznání. Interaktivní výstava s názvem Evropou křížem krážem. Hravou formou jim představí pamětihodnosti, přírodní krásy, ale též obyčeje a kuchyně evropských národů.

Evropský dům her mládeže je společným projektem Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a slovenského města Partizánske, který byl podpořen v rámci programu Erasmus+. Jeho cílem je poskytnou mládeži obou partnerských zemí příležitost smysluplně a netradičně využít volný čas, a to zábavnými a zároveň vzdělávacími aktivitami.

Za tímto účelem jsou vytvořeny 3 expozice pod názvem Evropský dům her – jedna pevná, která je umístěna ve Vrtuli – světě her a poznání ve Valašském Meziříčí, a dvě mobilní, jedna pro českou a druhá pro slovenskou stranu.

Každá expozice obsahuje 5 interaktivních panelů a her o Evropě,

Otevírací doba Vrtule:

Po, st, pá – 14 – 18 hodin.

Vstupné dobrovolné.

Image

TANEC A JEHO LIDÉ aneb Příběhy z dějin českého tance

5.5.2016 — 12.6.2016

Vernisáž výstavy proběhla 4. 5. 2016 v 18.00 hodin

Výstava Tanec a jeho lidé aneb Příběhy z dějin českého tance ukazuje fenomén tance jako jednoho z nedílných druhů umění. Projekt přibližuje řadu osobností, které v domácím kontextu patří k hrdinům tanečního oboru, k průkopníkům, kteří vytvořili osobitý styl, novátorům, kteří zavedli jiný systém anebo mistrům oboru, jež se svým šarmem a taneční dovedností nesporně zapsali do dějin českého tance.

Zvykli jsme si hovořit o jednotlivých disciplínách lidské činnosti jako o lidech samých. Personifikujeme sport, vědu, politiku… tanec. Sport baví, politika klame a balet například bolí. Jenomže jako neexistuje paní móda nebo slečna věda, neexistuje sám o sobě ani balet, tanec, swing, jazz, folklor, hip hop a tak dále. I když víme, že formují, oslňují, nabíjejí, povzbuzují… jsou to především konkrétní lidé, kteří tak činí. Lidé, kteří milují pohyb, jejich srdce tepou v různých rytmech, lidé kteří se pohybují v liniích a křivkách, ve spirálách a točkách, lidé kteří posouvají fyzické možnosti svého i našeho těla, boří estetické hranice a naplňují konkrétním obsahem pojem umění.

Na výstavě si připomeneme některé z nich, např. Ninu Jirsíkovou, Jelizavetu Nikolskou či Joe Jenčíka. Byli to lidé, kteří obdařeni výjimečným nadáním, oplývali i často svébytnou povahou. Tato výbušně inspirativní kombinace byla hybatelem jejich neméně zajímavých životních příběhů, které stojí za to nezapomenout a proto o nich vyprávět.

 

Úvodní slovo na vernisáži výstavy pronese autorka výstavy Kateřina Hanáčková. Vystoupí ZUŠ B-Art.

Faust_a_Mark_ta_-_30

CHRIS BERGSON BAND

Pátek 17.6.2016 19:30 – Malá scéna za oponou
Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 190 Kč
Poslední koncert sezóny na Malé scéně.
imageChris Bergson byl uveden v únoru 2015 do newyorské bluesové síně slávy (New York Blues Hall of Fame) jako „Mistr Blues“. Další významná ocenění: nejlepší bluesové album roku 2008 dle Mojo Magazine (Fall Changes), druhé nejlepší bluesové album roku 2011 (Imitate the Sun) a třetí nejlepší bluesové album roku 2014 (Live at Jazz Standard). Newyorský kytarista a zpěvák Chris Bergson se etabloval na americké bluesové scéně jako „jeden z nejinvenčnějších skladatelů v historii moderního blues“ (citace z All Music Guide). Vytváří vlastní originální směs blues. Chris Bergson doprovázel nebo sdílel pódium s takovými velikány, jako jsou BB King, Norah Jones, John Hammond, Etta James, Bettye Lavette, Hubert Sumlin, Levon Helm a další.

Hračky ze staré půdy

28.5.2016 — 18.9.2016

Muzeum regionu Valašsko; Zámek Kinských – Muzeum regionu Valašsko

Hračky ze staré půdy Kouzelná výstava historických hraček ze soukromých i muzejních sbírek. Součástí výstavy je zábavná herna s exponáty a nafukovacími hračkami Fatra.

Hracky_plakat