Protipovodňová ochrana

Projekt Preventivní povodňová ochrana pro mikroregion VM-K zahrnuje vytvoření digitálního povodňového plánu pro město Valašské Meziříčí a celé území jeho působnosti (OPR). Součástí projektu je vybudování varovného a vyrozumívacího systému pro obce Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Digitální zpracování plánu umožňuje oproti původnímu publikovanému větší možnost provázanosti obsahu pomocí odkazů, jak mezi jednotlivými částmi textu, tak mapovými pohledy. Tento dPP bude splňovat veškeré požadavky stanovéné platnými legislativními normami a metodikou MŽP.

Součástí projektu je vybudování varovného a vyrozumívacího systému. V současné době již systém, který se v obcích nachází (vyjma města VM), absolutně neodpovídá potřebám a svou kvalitou nemůže plnit funkci plošného ozvučení. Systém bude obsahovat bezdrátový rozhlas, sirény, srážkoměry, a hladinové snímače – čidla.

Do projektu je zapojeno 15 obcí. Celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 22,9 mil Kč. Dle rozhodnutí SFŽP je přidělena dotace ve výši 20,6 mil, tj 90%. Podíl žadatele tedy činí 10 %- cca 2,3 mil Kč

„Preventivní protipovodňová ochrana Mikroregionu VM-K“

Investor: Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Projektant: agentura VIA o.p.s.

Dodavatel: Empemont s.r.o. Valašské Meziříčí

Finanční náklady: 19 826 262 KČ

z toho dotace z 17 988 319,70 KČ Ministerstva životního prostředí, operační program životní prostředí

Realizace: 03-08/2012

Počet zapojených obcí: 15

Fotodokumentace hlásičů

Publicita projektu

Aktuální povodňový plán

Povodňový plán ORP

Evidenční listy