Krhová

Obec Krhová leží v severní části Zlínského kraje, v okrese Vsetín. Rozkládá se podél potoka s názvem Srní potok, kterému byl přiřčen také lidový název Krhůvka. Celková rozloha obce činí 833 ha. Obec leží v nadmořské výšce 312 m n. m. Žije zde 1966 obyvatel a evidováno je celkem 658 adres (k 1. 1. 2015).

První písemně doložená zmínka o Krhové pochází z roku 1442, kdy je v historických pramenech uváděn vladyka Hudek z Krhové, tvořila tehdy patrně samostatný vladycký statek. V letech 1446-1463 žil na krhovské tvrzi Jan Měřička z Těškovic. V roce 1502 byla území připojena k rožnovskému panství a samostatný vladycký statek obec tvořila znovu v letech 1529-1542. Po zrušení vrchnostenského zařízení v roce 1849 se stala součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí. V roce 1953 byla obec připojen k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část.

Již od roku 1746 patřily k oblíbeným a vyhledávaným místům v obci sirnaté studené lázně na Jehličné. Sedm pramenů železnato-sirnaté vody umožnilo v roce 1861 vznik lázní Wittigsbad, které při terapii využívaly léčebné účinky jedlového jehličí. Hostinec, který nabízel občerstvení, se stal známým výletním místem.

Novodobá historie obce Krhová se píše od 21. 4. 2012, kdy se konalo místní referendum, v němž nadpoloviční většina voličů rozhodla o odtržení od města Valašské Meziříčí. Na základě tohoto rozhodnutí se ke dni 1. 1. 2013 stala Krhová samostatnou obcí.

V obci je zřízena základní občanská vybavenost a je zde zřízena také základní škola (1. – 5. třída) a mateřská škola, která je vyhledávanou institucí předškolní výchovy především díky své specializaci také na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Působí zde také řada spolků, např. Klub seniorů Krhová, Myslivecké sdružené Srnová nebo SDH Krhová.

Přirozenými centry dojížďky za vybranými službami jsou města Valašské Meziříčí (dojezd 5 km), Rožnov pod Radhoštěm (dojezd 12 km), Nový Jičín (15 km) a Vsetín (20 km).

Adresa:
Obec Krhová
Hlavní 205
756 63 Krhová
www.krhova.cz