Informační zastavení č. 39 OZNICE – ZVONICE

Památkově chráněná zvonice na Oznici je neobvyklá především dvěma zvony, z nichž jeden je datován rokem 1737. Dřevěná zvonička stojí vedle svatostánku Českobratrské církve evangelické. Odtud se nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na místní okolí – podlouhlý lesnatý kopec Stanišová, Radhošť, Vrchhůru, Klenov i část hlavního hřebene Vsetínských vrchů kolem Vsackého Cábu. O dalších významných památkách a historii obce pojednávají zastavení č. 38 a 40.

Obr. Zvonice na Oznici je neobvyklá především umístěním dvou zvonů. Foto J. Husák, 2018

Příroda

Ze vzácnějších druhů květeny se v okolí Oznice vyskytuje např. lilie zlatohlavá, na vlhké louce u potoka Oznička mečík střechovitý. V místní části Crhová můžeme natrefit na vemeník dvoulistý či prstnatec Fuchsův. V listnatých lesích v okolí osad „U Plšků” a „Na Potoce” můžeme nalézt kyčelnici žláznatou. Mykologicky zajímavější lokality se nacházejí v listnatých lesích a smíšených porostech s bukem a dubem. Ze vzácnějších druhů hub byly zaregistrovány např. síťkovec dubový a křemenáč dubový. Ze vzácných lesních druhů ptáků se vyskytuje čáp černý, krkavec velký a kos horský. Z dalších druhů na jižní straně pod Čarabovskou hnízdí chřástal polní, v západní části obce též křepelka polní. Téměř u všech křovin hnízdí ťuhýk obecný, u vodních toků pak cvrčilka říční. Na Ozničce můžeme spatřit skorce vodního či ledňáčka říčního. Z plazů se vyskytují běžné druhy jako užovka obojková, slepýš křehký a ještěrka živorodá. Z obojživelníků skokan hnědý a ropucha obecná, vzácně i kuňka žlutobřichá.

 

 

Literatura a zdroje

Nekuda, V. [ed.], 2002: Okres Vsetín – Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín, Vsetín, 963 s., ISBN 80-7275-024-0.

Pavelka, J., Trezner, J. [eds.], 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). Český svaz ochránců přírody ZO 76/06 Orchidea, Vsetín, 486 s. + 64 s. bar. přílohy, ISBN 80-238-7892-1.

Oznice – oficiální stránky obce [online], [cit. 14. 7. 2018]. Dostupné z < http://www.oznice.cz/>