Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství

Název projektu, kód žádosti:

Zpřístupnění kulturního a přírodního bohatství na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a města Partizánske, kód projektu 304021C814

Operační program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Jméno žadatele, vedoucí partner: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko

Jméno přeshraničního partnera: město Partizánske

Celkové výdaje projektu: 159 623,37 EUR

Celková dotace: 147 164,29 EUR

Období realizace projektu: rok 2017 – 2019

Zdroj financování: ERDF 85%, národní zdroje ČR 5%, SR 10%, vlastní zdroje ČR 10%, SR 5%

Stránky programu: http://www.sk-cz.eu/sk/uvodna-stranka/2014_2020/interreg-v-a-sk-cz/

Stručný popis projektu a cíl: Cílem projektu je vytvoření ucelených materiálů (brožury, trhací mapy), který bude obsahovat a zaznamená pro cykloturisty a pěší všechny dostupné trasy obou regionů, s uvedením přírodních a kulturních zajímavostí (studánky, kapličky a jiné) na těchto trasách a v jejich blízkosti s rozšířením o tradice a historií těchto míst. Návštěvníci i obyvatelé zapojených přeshraničních regionů budou moci dle tohoto materiálu navštívit vytipované zajímavé památky a místa a to buď pěšky nebo na kole. Tyto kulturně a přírodně zajímavá místa jsou postupem času zapomenuta a nepřístupna a to i díky zastaralé technické infrastruktuře V rámci projektu dojde také ke kompletní obnově mobiliáře na české straně a vytvoření nového mobiliáře u slovenského partnera.

Známá i méně známá místa, která jsou přírodním a kulturním bohatstvím přeshraničních regionů si dozajista zaslouží opětovné zviditelnění a zpřístupnění pro občany, návštěvníky a zachování i příští budoucí generace.

Výstupem projektu jsou následující aktivity:

 1. Obnova mobiliáře stávající husté sítě cyklotras mikroregionu, 42 ks informačních panelů včetně map, 19 ks krytých odpočívadel a 4 ks nekrytých odpočívadel. (zajišťuje český partner)
 2. Pořízení mobiliáře nové turistické trasy vedoucí městem Partizánske a okolními obcemi. Jedná se o 9 ks informačních panelů, 1 ks lavičky, 1ks odpadkový koš, 1 ks dalekohled, 1 ks směrová šipka, 1ks miniatura Mohyly a 1 ks Bratislavského hradu. Zároveň dojde v parku M.R. Štefánika k obnově mlatových chodníků. (zajišťuje slovenský partner)
 3. Vyhotovení dvojjazyčné brožury včetně rozkládací mapy A4 jako tištění informační materiál obsahující soubor přírodních a kulturních zajímavostí na území mikroregionu v blízkosti cyklotras a území města Partizánske v blízkosti nové turistické trasy (zajišťuje český i slovenský partner)
 4. Vyhotovení společné „trhací“ mapy určené turistům a návštěvníkům k snadné a rychlé orientaci přímo v terénu. Z jedné strany listu bude uvedena síť cyklotras Mikroregionu a z druhé nová turistická trasa města Partizánske a okolních obcí. (zajišťuje český i slovenský partner)
 5. Workshop v ČR – aktivita konaná na území českého partnera, bude se jednat o dvoudenní veřejně přístupný seminář zaměřený na tradice, pověsti, historky, zajímavosti o daných území, které budou využity jako podklad pro tvorbu informativní dvojjazyčné brožury společně s ukázkou tradičních řemesel (zajišťuje český partner)
 6. Workshop v SR – aktivita konaná na území slovenského partnera, bude se jednat o dvoudenní veřejně přístupný seminář zaměřený na zpřístupnění a podchycení známých i méně známých památek přeshraničního významu v zapojených regionech (zajišťuje slovenský partner)
 7. Zabezpečení stránek projektu na české i slovenské straně a to tím, že na stávajících webových stránkách www.meziricko.cz a www.partizanske.sk budou vytvořeny stránky s uvedením zpřístupněných míst kulturního a přírodního bohatství, informacemi k projektu, informativní dvojjazyčná e—brožura (shodná s listinnou formou) s bonusem uvedených GPS souřadnic upřesňující, kde se dané místo nachází s rozšiřujícími informacemi, které nejsou možné umístit přímo na venkovních informačních panelech, případně brožuře. Dále zde bude uveden odkaz na webové stránky slovenského partnera a link na stránky programu Interreg V-A SK-CZ (zajišťuje český i slovenský partner)
 8. Uspořádání výstavy o realizaci projektu a k nově zpřístupněným kulturním a přírodním zajímavostem včetně následující reinstalace u slovenského partnera (zajišťuje český i slovenský partner)

Indikátory:

 • Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví (65 ks v ČR a 15 v SR)
 • Vytvořené ucelené produkty zhodnocující přírodní a kulturní dědictví (1x v ČR a 1x v SR)

Současný stav mobiliáře před realizací:  

Odkazy na webové stránky partnerů k projektu:

 • http://www.meziricsko.cz/ceskoslovenske-kulturni-prirodni-bohatstvi/
 • https://www.partizanske.sk/projekty.phtml?id_menu=129477&limited_level=1&stop_menu=101026&hyb=129477#me